PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 240 Gospodarka przestrzenna | 21--32
Tytuł artykułu

Innowacje we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation in Modern Concepts of Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowywane i modyfikowane koncepcje rozwoju regionalnego podlegają ciągłej ewolucji, ale jej przebieg nie ma charakteru liniowego. W konsekwencji nie ma jednej, całościowej, spójnej i uniwersalnej recepty na inicjowanie i wzmacnianie procesów rozwojowych w regionie, a podmioty je kształtujące mogą wybierać różne trajektorie pozytywnych przeobrażeń. Obecnie problem ten rozstrzyga się na rzecz teorii, które ogniskują się wokół elementów gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwoju endogenicznego. W ich obrębie istotną rolę odgrywają szeroko pojęte innowacje. W tym kontekście każdy mechanizm rozwoju regionalnego może być materializowany w określonej przestrzeni (regionie), ale z uwzględnieniem jej specyfiki i potrzeby tworzenia oraz wdrażania innowacji. Postulatom tym sprzyja kształtowanie środowiska innowacyjnego, a zwłaszcza regionalnego systemu innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Devised and modified concepts of regional development are the subject of constant evolution. Its course, however, is not linear. As a result, there is no one, integral, homogenous and universal recipe for the initiation and reinforcement of developmental processes in the region. Entities that shape the processes may choose different trajectories of positive transformations. Currently the problem seems to favour the theories that focus around the elements of economy which are based on knowledge and endogenous development. Within them, broadly understood innovation plays an important role. In this context, each mechanism of regional development can be materialised in a given space (region). Its specificity and the need to create and implement innovation must be taken into consideration. Such claims are facilitated by forming an innovative environment, especially a regional system of innovation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borys T., Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 • Brol R., Teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 • Domański B., Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 2(16).
 • Florida R., Toward the Learning Region, "Futures" 1995, no. 5.
 • Głuszczuk D., Regionalny system innowacji - definicja i identyfikacja podstawowych właściwości, [w:] Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, red. D. Strahl, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej: znaczenie układu globalnego i regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 2(20).
 • Grosse T., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1(8).
 • Herbst M., Przedsiębiorstwa "uczące się" w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 2(2).
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Korenik S., Przestrzenne aspekty procesów rozwoju i wzrostu - skala regionalna i lokalna, [w:] D. Korenik, S. Korenik, Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
 • Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 • Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
 • Markowska M., Innowacyjność w wybranych teoriach rozwoju regionalnego, [w:] Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, red. D. Strahl, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 • Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
 • Nowińska-Łaźniewska E., Regionalne strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów w kontekście procesów integracyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3.
 • Nowińska-Łaźniewska E., Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE, Poznań 2004.
 • Olejniczak K., Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2(12).
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Przygodzki Z., Region i klasyczne teorie jego rozwoju, [w:] J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
 • Skubiak B., Współczesne teorie wzrostu a decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw regionu zachodniopomorskiego, [w:] Problemy rozwoju regionalnego, red. R. Brol, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 • Strzelecki Z., Polityka regionalna, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.