PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 881 | 153--166
Tytuł artykułu

Badania toksyczności metali ciężkich w aspekcie oceny bezpieczeństwa użytkowania produktów włókienniczych

Warianty tytułu
Research on Heavy Metal Toxicity and Evaluating Textile Product Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad możliwością zastosowania metody bioindykacji opartej na orzęskach do oznaczenia obecności szkodliwych substancji chemicznych w roztworach wodnych, którymi mogą być ekstrakty materiałów włókienniczych. Badania miały na celu określenie poziomu toksyczności niektórych metali ciężkich w odniesieniu do hodowli Tetrahymena pyriformis pełniącej funkcję bioindykatora. Badania polegały na inkubowaniu hodowli komórek w wodnych roztworach zawierających jony arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i rtęci przez 24 h w temperaturze 28oC i rejestrowaniu zmian zachodzących w komórkach testowych. Przeprowadzono obserwacje mikroskopowe oraz pomiary gęstości optycznej z zastosowaniem spektrofotometru UV-VIS przy długości fali 330 nm. Badania wykazały różny poziom toksyczności analizowanych metali i możliwość wykrycia nawet niewielkich ilości tych pierwiastków w roztworze lub ekstrakcie. (abstrakt autora)
EN
The results of investigations on the adaptation of a bioindicative assay based on ciliate sp. to detect harmful chemical substances in water solutions are presented. The experiment was carried out to assess the toxicity of heavy metals relative to the the Tetrahymena pyriformis culture used as the bioindicator. The culture was added to water solutions of heavy metals (As, Cd, Ni, Pb, Hg) and incubated at 28°C for 24 hours. Changes in the test organisms' proliferation were assessed on the basis of microscope observations and direct readings of optical density, measured at 330 nm after 4,6,8 and 24 hours using a UV-VIS spectrophotometer. The experiments revealed different toxicity levels of the metals analysed; the method under consideration enables very small amounts of toxicity to be detected in water solutions or extracts.
Rocznik
Numer
Strony
153--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bogaerts P., Bohatier J., Bonnemoy F. [2001], Use of the Ciliated Protozoan Tetrahymena pyriformis for the Assessment of Toxicity and Quantitative Structure-Activity Relationships of Xenobiotics: Comparison with Microtox Test, "Ecotoxicology and Environmental Safety", vol. 49.
 • Commission Decision of 15 May 2002 (2002/371/EC) Establishing the Ecological Criteria for the Award of the Community Eco-label to Textile Products and Amending Decision 1999/l78/EC, with Later Amendment (2008/63/WE), Official Journal L 133/29, 18.05.2002, Brussels.
 • Dayeh V.R. i in. [2004], Evaluating the Toxicity of Triton X-100 to Protozoan, Fish and Mammalian Cells Using Fluorescent Dyes as Indicators of Cell Viability, "Ecotoxicology and Environmental Safety", vol. 57.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek, DZ. Urz. UE L 170/27.
 • Elliot A.M., [1973], Biology of Tetrahymena, Dowden, Hutchinson & Ross, Stroudsburg.
 • Fyda J., Wójtowicz A., Salemo-Kochan R. [2010], Sensitivity of the Ciliate Tetrahymena pyriformis to Selected Toxic Solutions Using Alamar Blue® Assay, VI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobilogiczna "Mikroorganizmy w środowisku - od ekologii do technologii", Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański, Gdańsk-Gdynia, 6-10 czerwca 2010.
 • Guidance Document for the Development of OECD Guidelines for the Testing of Chemicals [2009], OECD Environment Health and Safety Publications. Series on Testing and Assessment, nr 1.
 • Gutierrez, J.C. i in. [20031, Ciliates as Potential Source of Cellular and Molecular Biomarkers/Biosensors for Heavy Metal Pollution, "European Journal of Protistology", vol. 39.
 • Madoni P., Romeo M.G. [2006], Acute Toxicity of Heavy Metals Towards Freshwater Ciliated Protists, "Environmental Pollution", vol. 141.
 • Nałęcz-Jawceki G. [2003], Badanie toksyczności środowiska wodnego metodą bioindykacji, "Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie", nr 2.
 • Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym [2003], red. J. Namieślnik, Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Oeko-Tex Standard 100. Limit Values and Fastness [2010], Zurich.
 • Podstawy toksykologii [2006], red. J. Piotrowski, WNT, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz.U. z 2007 r., nr 165, poz. 1359.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. nr 61, poz. 858, ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najważniejszych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, Dz.U. nr 119, poz. 817.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych, Dz.U. nr 81, poz. 743 z późno zm.
 • Salerno-Kochan R. [2008] Teoretyczne podstawy zastosowania biotestów w ocenie bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych [w:] Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom.
 • Salerno-Kochan R. [2010], An Application of Toxicological Assay and Spectrophotometric Measurements in Evaluation Safety of Textiles, "Polish Journal of Commodity Science", nr 3.
 • Salerno-Kochan R., Zielińska G. [2010], A Calorimetric Method for Evaluation the Toxicity of Formaldehyde Using Tetrahymena Pyriformis [w:] Selected Problems of Quality of Industrial Products, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom.
 • Sauvant M.P., Pepin D., Piccinni E. [1999], Tetrahymena pyriformis: A Tooll for Toxicological Studies. A Review, "Chemosphere", vol. 38, nr 7.
 • Szewczyk K.W. [2005], Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Toksykologia współczesna [2006], red. W. Seńczuk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.