PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 246 Polityka ekonomiczna | 270--279
Tytuł artykułu

Postępy w realizacji zrównoważonego rozwoju jako kryterium oceny polityki ekonomicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Progress Towards Sustainable Development as a Criterion of Economic Evaluations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie wskazuje się na trzy kryteria oceny polityki ekonomicznej: skuteczności, efektywności i społecznej adekwatności, które stanowią podstawę wyboru różnych mierników służących do określenia jakości tej polityki. W artykule wskazano, na gruncie teorii i badań empirycznych, że ocena taka może być przeprowadzona wyłącznie na podstawie wskaźników ukazujących postęp w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, która stanowiąc podstawę nowego paradygmatu polityki rozwoju, powinna służyć także do oceny prowadzonej w tym zakresie polityki. W miernikach zrównoważonego rozwoju znajduje swoje odzwierciedlenie każde z trzech kryteriów oceny polityki ekonomicznej. W przeprowadzonej w artykule analizie wykorzystano syntetyczny wskaźnik zrównoważonego rozwoju obejmujący 18 atrybutów zrównoważenia społecznego, technologicznego i środowiskowego. (abstrakt oryginalny)
EN
There are three evaluation criteria of economic policy pointed nowadays: effectiveness, efficiency and social fairness, which are the basis for the selection of different metrics used to determine the quality of the policy. Basing on the empirical theory and research the article indicates that such an assessment may be conducted solely on the basis of sustainable development. The concept of sustainable development is the basis for a new paradigm of development policy and should serve as an assessment of the policy in this regard. In the measures of sustainable development there is reflected each of the three criteria for the evaluation of economic policy. The analysis carried out in the article uses a synthetic indicator of sustainable development including 18 attributes of social, technological and environmental sustainability. (original abstract)
Rocznik
Strony
270--279
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Baumgärtner J., From sustainable development to management of sustainable ecosocial systems, "Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development"2008, vol. 3, no. 2.
 • Bednarczyk J.L., Oczekiwania społeczne jako kryterium oceny jakości polityki gospodarczej, [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unia Europejska, red. J. Żuchowski, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2004.
 • Berdo J., Zrównoważony rozwój, w stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conservation, Sopot 2006.
 • Borys T., Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Chmielak A., W poszukiwaniu kryterium polityki państwa, [w:] Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • GDP and Beyond. Measuring Progress in a Changing World, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Commission of the European Communities, COM(2009) 433 Final, Brukssels 20.08.2009.
 • Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH, Warszawa 2007.
 • Kates R.W., Parris T.M., Leiserowitz A.A., What is sustainable development? Goals, indicators, values, and practice, "Environment: Science and Policy for Sustainable Development", vol. 47, no. 3.
 • Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • Lisowska A., Zrównoważony rozwój i subsydiarność jako podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Our Common Future, w: Report from the UN World Commission on Environment and Development (WCED), Oxford 1987.
 • Pawłowski A., Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego, "Problemy Ekorozwoju" 2006, vol. 1, nr 1.
 • Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Sala-i-Martin X., Bilbao-Osorio B., Blanke J., Drzeniek-Hanouz M., Geiger T., The Global Competitiveness Index 2010-2011: Looking Beyond the Global Economic Crisis, [w:] The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Genewa 2010.
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, wrzesień 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.
 • The Happy Planet Index 2.0. Why Good Lives Don't Have to Cost the Earth. Report, http://www.happyplanetindex. org.
 • Toczyński W., Monitoring rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański 2004.
 • Udo V., Pawłowski A., W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju - część II: eksploracja empiryczna, "Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development" 2011, vol. 6, nr 2.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS i US, Katowice 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.