PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 246 Polityka ekonomiczna | 219--228
Tytuł artykułu

Rozwój polskiego rolnictwa w perspektywie roku 2030

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development of Polish Agricultural Sector in the Perspective of the Year 2030
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 2009 r. dokonano modyfikacji systemu zarządzania rozwojem społeczno- -ekonomicznym Polski, w efekcie której przystąpiono do prac nad budową długo- i średnioterminowych strategii rozwoju dla kraju i poszczególnych sektorów gospodarki. W projekcie długoterminowej strategii rozwoju Polski ważne miejsce zajmuje problematyka rozwoju rolnictwa. Celem artykułu jest przedstawienie oraz ocena priorytetów rozwoju określonych dla polskiego sektora rolnego do roku 2030. Ponadto nakreślono zmiany, jakie zaszły w polskim rolnictwie w okresie 2002-2010. Analizy dokonano na podstawie projektów rządowych dokumentów odnoszących się do wskazanego problemu, krajowych danych statystycznych oraz literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2009 the system of managing socio-economic development of Poland was modified. That is why Polish government started intensive preparations of a set of long- and medium development strategies of the whole country as well as of particular sectors. The agricultural sector plays a vital role in the project of the National Long-Term Development Strategy. The main aim of the paper is to present and evaluate proposals relating to the development of Polish agriculture in the perspective of the year 2030. Moreover, the author emphasizes the main changes in this sector which occurred between 2002 and 2010. The analysis was based on official government documents, statistical data and relevant literature of the subject. (original abstract)
Rocznik
Strony
219--228
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Czyżewski A., Matuszczak A., Wieliczko B., Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, IERiGŻ, Warszawa 2011.
 • European Commission, Agriculture and Rural Development, Agriculture in the UE. Statistical and Economic Information Report 2010, Luxembourg 2011.
 • European Commission, Common Agricultural Policy Towards 2020, SEC(2011) 1153 final/2, Brussels, 20.10.2011.
 • Gorzelak E., Radykalne zmiany w rolnictwie polskim w XX wieku, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 4.
 • GUS, Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2010, http://www.stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/PUBL_psr_Info_wstepne_wyniki_psr_2010_300611.pdf.
 • GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, Warszawa 2011.
 • http://www.minrol.gov.pl.
 • http://zds.kprm.gov.pl.
 • Jóźwiak W., Michna W., Mirkowska Z., Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcja na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane, IERiGŻ, Warszawa 2011.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt, Warszawa, 17 listopad 2011.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa, lipiec 2009.
 • Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 3.III.2010.
 • Kowalczyk S., Sobiecki R., Europejski model rolnictwa wobec wyzwań globalnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 4.
 • Malchar-Michalska D., Bezpieczeństwo żywnościowe a reforma wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, [w:] Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, K. Pająk, J.T. Tomidajewicz (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Malchar-Michalska D., The Global Food and Economic Crisis and Their Impact on Food Security, [w:] Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars. A New Era in International Relations, M. Klusak (red.), University of Economics, Prague 2011.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, projekt z dnia 14 grudzień 2010, Warszawa 2010.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Warszawa, kwiecień 2009.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2009, nr 84, poz. 712.
 • Poczta W., Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 3.
 • Rostow W.W., The take off into self-sustaining growth, "The Economic Journal", vol. 66, no 261, March 1956.
 • Świtłyk M., Efektywność polskiego rolnictwa w latach 1998-2009, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 4.
 • Zegar J.S., Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.