PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 20 Ekonomiczne i społeczne aspekty informatyki - wybrane zagadnienia | 39--60
Tytuł artykułu

Ocena efektywności outsourcingowych modeli udostępniania oprogramowania aplikacyjnego dla sektora MSP : Aspekty metodyczne i studium przypadku

Warianty tytułu
Effectiveness assessment for outsourcing models of providing application software for the SME sector. Methodological aspects and the case study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz więcej firm wytwarzających oprogramowanie wdraża SaaS (Software-as-a-Service-oprogramowanie jako usługa) jako jeden z modeli udostępniania swoich produktów. Wynika to z niewątpliwych korzyści, które taki sposób dystrybucji aplikacji dostarcza zarówno producentom, jak i ich klientom. Na ogół efektywność ekonomiczną wdrożeń SaaS bada się finansowymi metodami dyskontowymi, korzystając z miar typowych dla analizy CBA (Cost-Benefits Analysis - analiza nakładów/kosztów i korzyści), takich jak: zaktualizowana (bieżąca) wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) czy zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR). Tak prowadzone oceny nie uwzględniają jednak w dostatecznym stopniu ryzyka technologicznego związanego z koniecznością dostosowania oferowanych systemów - zwłaszcza wykonanych w "starszych" narzędziach - do nowego modelu udostępniania. Z tego powodu miary finansowe powinno się wspomóc rozszerzonym badaniem ryzyka, prowadzonym na przykład metodami analizy wrażliwości i scenariuszowej. Konieczna też jest weryfikacja uzyskanych wyników metodą ekonomiki informacji (Information Economics), która oprócz aspektów biznesowych uwzględnia przy ocenie także domenę technologiczną. Przykład takiej weryfikacji bazujący na projekcie wdrożenia SaaS u czołowego polskiego producenta aplikacji dla sektora MSP przedstawiono w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny
EN
More and more software providing companies implement Software-as-a-Service (SaaS) as one of models to distribute its products. This stems from unquestionable benefits which this distribution method offers both to software producers and its customers. In most cases economic effectiveness of such implementations is examined with discounted financial methods, using measures typical for Cost-Benefits Analysis (CBA), such as: net present value (NPV), internal rate of return (TRR) or modified internal rate of return (MIRR). Those examinations may not consider to sufficient extent technological risk, which is related to the necessity of adjusting ojfered solutions - in particular those developed under "outdated" tools-to the new distribution model. For this reason financial measures should be supported by additional risk examinations, for example sensitivity and scenario analysis. They also need to be verified with the help of Information Economics method, which beside business aspects, takes also into account technological ones. This paper presents the example of such extended examination and verification by the experience of SaaS implementation in a leading Polish provider of application software for SMEs. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Calculating the Value ofSoftware-as-a-Service to Your Organization. A Business Whitepaper, Astoria Software, October 2006, http://astoriasoftware.com/pdf/calculatingthe_value_of_software_as_a_service. pdf, 3-05-2008.
 • Cypryjański J., Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, seria "Rozprawy i studia", tom 669.
 • Dudycz H., Metoda ekonomiki informacji w wieloaspektowym badaniu i ocenie efektywności przedsięwzięć informatycznych, w: Przegląd zastosowań informatyki, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, T. Lis, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2008, rozdział VIII.
 • Dudycz H., Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • Dyczkowski M., Analiza scenariuszowa jako część rozszerzonej oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych, "Studia i Materiały" Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 16, Bydgoszcz 2008, s. 26-36.
 • Dyczkowski M., Analiza wrażliwości jako element rozszerzonej oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych, w: Systemy wspomagania organizacji SWO '2008, red. M. Pankowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Katowice 2008, s. 85-94.
 • Dyczkowski M., Analizy wrażliwości i scenariuszowa jako techniki wspomagające ocenę efektywności przedsięwzięć informatycznych w warunkach zmienności i ryzyka, w: Przegląd zastosowań informatyki, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, T. Lis, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2008, rozdział XI.
 • Dyczkowski M., Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Katowice 2008, s. 291-309.
 • Dyczkowski M., Zastosowanie metody ekonomiki informacji do weryfikacji wyników oceny efektywności ekonomicznej modelu wdrażania SaaS u wytwórcy oprogramowania dla sektora MSP, "Studia i Materiały" Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2009 (w druku).
 • Gorczyński G., Ocena efektywności wdrożenia modelu SaaS w firmie produkującej oprogramowanie dla sektora MSP, Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem M. Dyczkowskiego, Podyplomowe Studium Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009 (maszynopis).
 • Keller E., Nowe oblicze oprogramowania dla przedsiębiorstw, "MSI Manufacturing Systems Information Polska", Październik 2006, http://www.msipolska.pl/dzialania_operacyjne_200610.php47nunF405, 27-04-2008.
 • Klotz Z., Raport Cuttera. Ekspansja usług SaaS, Bilutetyn Infovide-Matrix Cutter Innovation Council, ' http://www.infovidematrix.pl/index.php/uslugi/wiedza-2/cutter-consortium/ innovation-council/aktualny-biuletyn/raport-cuttera; 18-07-2009.
 • Maliński T., Leasing oprogramowania czy programowy unik? "CIO Magazyn Dyrektorów IT", 1/2006, http://cio.cxo.pl/artykuly/druk/50561/Leasmg.oprogramowania.czy.programowy.unik.html, 20-07-2009.
 • Małyszko M., SAAS jako metoda świadczenia e-usług, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), http://www.web.gov.pl/g2/big/2009_03/c6dfab4e6f795ca260afdc0c04f5f5c7.pdf, 1-04-2009.
 • MIS S.A. we współpracy z IBM Polska wprowadza nowe usługi w modelu SaaS dla sektora MSP, http://www.mis.com.pl/miswww/stronamis.nsf/newsy; 27-04-2008.
 • Rogowski W., Rachunek efektywności projektów europejskich, w: Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007,s. 191-222.
 • Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Software-as-a-Service, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/Wiki/SaaS, 15-04-2009.
 • Software-as-a-Service: A Comprehensive Look at the Total Cost of Ownership of Software Applications. A White Paper, Software-as-a-Service Executive Council, September 2006, http://www.siia.net/software/pubs/SAAS_TCO_WP.pdf, 4-05-2008.
 • Software-as-a-Service: Strategic Backgrounder, Software & Information Industry Association, February 2001, http://www.siia.net/estore/ssb-01.pdf, 15-07-2009.
 • Sullivan T., Nick Carr: Jak cloud computing zredefiniuje IT, "erpstandard.pl", http://www.erpstandard.pl/artykuly/343055_3/Nick.Carr.Jak.cloud.fcomputing.zre t definiuje.IT.html, 7-04-2009.
 • Trochimiuk P., Rola usług IT w strategii producenta oprogramowania na przykładzie systemu Sigma Optivum, Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem M. Dyczkowskiego, Podyplomowe Studium Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007 (maszynopis).
 • Twardowski B., SaaS: Zmieniamy podejście z lokalnych rozwiązań na platformy usługowe, Bilutetyn Infovide-Matrix Cutter Innovation Council, http://www.infovidematrix.pl/index.php/uslugi/wiedza-2/cutter-consortium/ innovation-council/aktualny-biuletyn/artykul-ekspercki, 18-07-2009.
 • Waszczuk P., Fakty i mity o SaaS, "erpstandard.pl", http://www.erpstandard.pl/news/338228/Fakty.i.mity.o.SaaS.html, 20-02-2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.