PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 20 | 97--112
Tytuł artykułu

Zagadnienia inteligentnego modelowania zawartości klastrów wiedzy w środowisku sieci P2P

Warianty tytułu
Intelligent modeling cluster content in P2P environment issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono niezwykle obiecujące możliwości budowy struktur wymiany wiedzy w oparciu o wykorzystanie ontologii i mechanizmów dystrybucyjnych sieci P2P. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano istotę mechanizmów działania kolejnych generacji sieci P2P, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości IV generacji. W dalszej części przedstawiono koncepcję dystrybucji i publikacji zasobów w sieciach wirtualnych CORAL REFF i CORAL CDN. Drugą opisaną koncepcję stanowi rozwiązanie systemu HELIOS (Evolving Interaction-based Ontology Knowledge Sparing) w zakresie publicznego, dynamicznego modelowania struktur wiedzy odwzorowanej w formie ontologii w ramach. poszczególnych węzłów sieci. Prowadzona analiza rozwiązań ma na celu znalezienie punktów stycznych, które mogą stanowić podstawę do budowy uniwersalnego narzędzia głęboko pojętej integracji wiedzy gromadzonej w węzłach klastrów, jak i w zakresie rozwiązań technologicznych ukierunkowanych na jej dystrybucję wewnątrz klastra a także w ramach tworzących się światowych repozytoriów wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
This report dearly states unusually promising possibilities of creation of knowledge ex-change structures based on ontologies and distribution mechanisms of P2P network. The first section of report characterizes crucial operation mechanisms of successive P2P network generations with detailed analyzes of IV generation abilities. The subsequent section introduces ideas concerning distribution and publication of data in CORALL REFF and CORAL CDN virtual networks. The second discussed idea is HELIOS (Evolving Interaction-based Ontology Knowledge Sparing) system resolutions regarding public and dynamic knowledge structures modeling reflected as an ontology implemented into particular network links. Performed solutions analysis is executed to find statistical points, which may become ground to build multipurpose tool designed to integrate gathered in cluster links knowledge in scope of technological solutions directed to become distributed inside cluster and in range of continuously developing and arising world's knowledge repository. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bianchini D., De Antonelłis V., Melchiori M., Domain ontologies for knowledge sharing and service composition in Virtual districts, Proceedings of the 14th International Workshop on database and Expert Systems Appplications (DEXA' 03) http ://gim04.unizar. es/GIM2004_archivos/19930589.pdf
 • Bułkowski A., Zastosowanie technologiipeer-to-peer do kooperatywnego e-learningu, e-mentor nr 5/2006. http://www.e-mentor. edu.pl/artykul_v2,php?numer= 17&id=353
 • Castano S., Ferrara A., Montanelli S., H-MATCH: an Algorithm for Dynamically Matching Ontologies in Peer-based Systems, WEB-MINS FIRB Project founded by the Italian Ministry of Education, University, and Research, http:/www.cs.unic.edu/~ifc/SWBD/papers/Castano_etal.pdf
 • Draguła A., Ekonomia nie z tej ziemi, "Tygodnik Powszechny", Onet.pl - 14.07.2009. http://tygodnik.onet.pl/l,30037,druk.html
 • Ehrig M., Euzenat J., State of the art on ontology alignment, Knowledge Web Deliverable 2.2.3, University of Karlsruhe. August 2004. http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/WBS/meh/publications/euzenat04state.pdf
 • 1ST Project IST-2004-507482 , KWEB/2004/D2.2.3/v1.http ://knowledgeweb. semanticweb.org/semanticportal/deliverables/D2.2.3 .pdf
 • Filipowicz W., Coral. Peer-to-Peer CDN, to/r//www.si.pjwstk.edu.pl/ dydaktyka/mgr/2004-2005-winter/Coral_WiktorFilipowicz.ppt
 • Levy P., Drugi potop, http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=287
 • Lęcznar M., Znaczenie klastrów w transferze wiedzy innowacji - Wnioski dla Podkarpacia, http://www.rsi.podkarpackie.pl/praktyki/publikacje/zalesie/ artykuły/125 %20Lecznar.pdf
 • Ojciec Święty Benedykt XVI, Caritas in veritate, Wydawnictwo AA, Kraków 2009. http://www.regionalny.uni.lodz.p1/pliki/8.02.08capacities.pdf
 • Polska i Unia wobec wyzwań globalizacji. Biała Księga 2006. Forum Strategii Lizbońskiej., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa - Gdańsk 2006.
 • Popczyk G., Analiza systemów peer-to-peer (P2P): właściwości, możliwe zastosowania, otwarte problemy, Studia Informatica, 2003, Vol. 24, nr 3, s. 123-130.
 • Porter M., Location, competition and economic development: Local clusters in a global economy, Economic Development Quartely, Thousand Oaks, February 2000.
 • Rokicka-Broniatowska A., Ontologie jako narządzie ekonomii wiedzy, Raport badawczy nr 03/E/0039/06, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, listopad 2006.
 • Rokicka-Broniatowska A., Zastosowanie ontologii w modelowaniu wiedzy, Raport badawczy nr 03/E/0035/07, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, listopad 2007.
 • Rokicka-Broniatowska A., Modelowanie kompetencji w systemach nauczania zdalnego opartych na współpracy, E-edukacja.net, Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 2007.
 • Rosowska E., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013, Wydział Integracji Europejskiej NDAP, 24.05.2007, http://www.archiwa.gov.pl/repository/wspolpraca/Fundusze_strukturalne.pdf
 • Szybka B., Technologia wybranych programów P2P, Praca magisterska pod kier. dr inż. A. Staniszewskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2007. http://sieci-p2p.eprace.edu.pl/
 • Struktura 7PR. Infrastruktury badawcze. Research Infrastructures (INFRASTRUCTURES), http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/4-l.html
 • The Coral Content Distribution Network, http://www.coralcdn.org/
 • Wikipedia http://graniec.pl/wiki/index.php/Architektura_warstwowa
 • Zarządzanie ruchem wymiany plików peer-to-peer, NetWorłd. Sieci . komputerowe i telekomunikacja, Nr. 1/2006. http ://www.networld.pl/artykuly/50423/Zarzadzanie.ruchem.wymiany.plikow.peer.to.peer.html
 • Zawojski P., Cyberkulturowa rewitalizacja ekonomii daru, "Opcje", 2006, nr 3. http://www.zawojski.com/2006/ll/15/cyberkulturowa-rewitalizacja-ekonomii- daru/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.