PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 212 | 281
Tytuł artykułu

Integracja heterogenicznych zasobów informacyjnych w organizacjach dynamicznych

Autorzy
Warianty tytułu
The Integration of Heterogeneous Information Resources in Dynamic Organisations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem pracy jest identyfikacja własności, jakie powinien posiadać system mający na celu integrację zasobów informacyjnych gromadzonych przez różne działy tej samej jednostki lub przez współpracujące organizacje w dynamicznie zmieniającym się środowisku, oraz propozycja autorskiego modelu integracyjnego posiadającego jak największą liczbę tych własności. Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny, ze szczególnym ukierunkowaniem na zastosowanie omawianych rozwiązań. W rozprawie wykorzystano dedukcyjne podejście badawcze, polegające na tym, że najpierw buduje się koncepcje teoretyczne, które następnie są weryfikowane w praktyce. (fragment tekstu)
EN
The main subject of this book is the problem of integrating various organisational aspects and, above all, designing models and systems for joining data and information stored in repositories with different architectures in a dynamically changing environment. The first chapter underscores the importance of information for contemporary organisations, defines the main terms concerning data and information, classifies information resources, discusses the characteristics of these categories and identifies as well as categorises dynamic organisations. The second chapter examines methods of organisational integration at the level of data and information. The third chapter characterises data meta-models used to describe co-shared information resources and to integrate models and systems that may be used to join various information resources. The fourth chapter examines selected implementation issues surrounding integrating systems. In the fifth chapter the author proposes a model for heterogeneous information resource integration (HIRIM) based on a co-shared ontology. The conclusion elaborates the need for integration solutions for dynamic organisations and discusses the multi-facetedness of the issue of integration and conclusions concerning dynamic organization integration. (short original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Abiteboul S. [1997], Querying Semi Structured Data [w:] Database Theory - ICDT'97, N.F. Foto, P.G. Kolaitis, Springer, 1186.
 • Abiteboul S., Buneman P., Suciu D. [2000], Data on the Web from Relations to Semistru-cutred Data and XML, Morgan Kaufmann, USA.
 • Abiteboul S., Vianu V. [1997], Queries and Computation on the Web [w:] Database Theory - ICDT'97, N.F. Foto, P.G. Kolaitis, Springer, 1186.
 • Abramowicz W., Flejter D., Kaczmarek T. [2007], Architectures for DeepWeb Data Extraction and Integration [w:] Information Systems Architecture and Technology. Information Technology and Web Engineering: Models, Concepts & Challenges, L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Alonso G. i in. [2003], Web Services: Concepts, Architecture and Applications, Springer Verlag.
 • Alsene E. [1999], The Computer Integration of the Enterprise, "IEEE Transactions on Engineering Management", nr 46(1).
 • Antoniou G., van Harmelen F. [2004], Web Ontology Language: OWL [w:] Handbook on Ontologies, red. S. Staab, R. Studer, Springer, Berlin.
 • Antoniou G., van Harmelen F. [2008], A Semantic Web Primer, Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • ARF Guidelines for Data Integration [2003], Advertising Research Foundation (ARF) Board, New York.
 • Barczak B., Bartusik K., Kozina A. [2009], Modele strukturalne organizacji uczącej się [w:] Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Barki H., Pinsonneault A. [2005], A Model of Organizational Integration, Implementation Effort, and Performance, "Organization Science", nr 16(2).
 • Barratt M. [2004], Unveiling Enablers and Inhibitors of Collaborative Planning, "International Journal of Logistics Management", nr 15(1).
 • Bartoszek J., Brzykcy G. [2007], Mechanizmy deklaratywne w systemie P2P semantycznej integracji danych [w:] Bazy danych: Nowe technologie, red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Basu J., Chanchani N. [2004], Information Integration within the Enterprise Using XML, "XML Journal", http://xml.sys-con.com/read/44676.htm (15.05.2009).
 • Batini C., Lenzerini M., Navathe S.B. [1986], A Comparative Analysis of Methodologies for Database Schema Integration, "ACM Computing Surveys", nr 18(4).
 • Bender P.S. [2000], Debunking Five Supply Chain Myths, "Supply Chain Management Review", nr 4(1).
 • Berardi D. i in. [2005], ESWC Semantic Web Services Tutorial, http://stadium.open.ac.uk/ dip/ (15.02.2008).
 • Bernauer M. [2004], Maintaining Consistency of Data on the Web, Doctoral Dissertation, Vienna University of Technology, Vienna.
 • Binsztok A. [2005], Organizacja fraktalna [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku super elastycznej organizacji, red. R. Krupski, rozdz. 6, PWE, Warszawa.
 • Binsztok A., Perechuda K. [2003], Nowe funkcje informacji we współczesnych koncepcjach zarządzania [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Bouquet P., Serafini L., Zanobini S. [2004], Peer-to-Peer Semantic Coordination, "Journal of Web Semantics", nr 2(1).
 • Broekstra J. i in. [2001], Enabling Knowledge Representation on the Web by Extending RDF Schema [w:] Proceedings of the 10th International World Wide Web Conference (WWW10), Hong Kong.
 • Broekstra J., Kampman A., van Harmelen F. [2003], Sesame: An Architecture for Storing and Querying RDF Data and Schema Information [w:] Spinning the Semantic Web: Bringing the World Wide Web to Its Full Potential, red. D. Fensel, J.A. Hendler, H. Lieberman, W. Wahlster, MIT Press, Cambridge, Mass.
 • Brzozowski M. [2010], Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa.
 • Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T. [2007], Semantic Data Integration in P2P Environment Using Schema Mappings and Agent Technology, Simposium KES-AMSTA, Wrocław.
 • Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T. [2008], Schema Mappings and Agents' Actions in P2P Data Integration System, "Journal of Universal Computer Science", nr 14(7).
 • Budnikowski A. [2006], Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Butler H. [2002], Barriers to Real World Adoption of Semantic Web Technologies, Hewlett-Packard.
 • Calvanese D. i in. [2004], Logical Foundations of Peer-to-Peer Data Integration, Proceedings of the 23rd ACM SIGMOD Symposium on Principles of Database Systems (PODS 2004).
 • Catarci T. i in. [2007], Task-centered Information Management, Delos Conference on Working Notes, Pisa.
 • Ceri S., Fraternali P., Bongio A. [2000], Web Modeling Language (WebML): A Modeling Language for Designing Web Sites, WWW9 Conference, Amsterdam.
 • Chan M., Chung W. [2002], A Framework to Develop an Enterprise Information Portal for Contract Manufacturing, "International Journal of Production Economics", nr 75(1-2).
 • Chawathe S. i in. [1994], The TSIMMIS Project: Integration of Heterogeneous Information Sources, Proceedings of IPSJ Conference, Tokio.
 • Cherrington J.O., Denna E.L., Andros D.P. [1996], Developing an Event-based Business Solution: The Case of IBM's National Employee Disbursement System, "Journal of Information Systems", nr 10(1).
 • Child J., Faulkrer D., Tallman S. [2005], Cooperative Strategy, Oxford University Press, Oxford.
 • Cieśliński W. [2000], Zarządzanie procesami [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T. [1998], Systemy rozproszone, podstawy i projektowanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Daconta M., Orbst L., Smith K. [2003], The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services and Knowledge Management, Wiley, London.
 • Dai Q., Kauffman R.J. [2002], Business Models for Internet-based B2B Electronic Models, "International Journal of Electronic Commerce", nr 6(4).
 • Daniel E.M., White A. [2005], The Future oj'Inter-organisational System Linkages: Findings of an International Delphi Study, "European Journal of Information Systems", nr 14.
 • Daniel E.M., White A., Ward J. [2004], Exploring the Role of Third Parties in Inter-organisational Web Service Adoption, "Journal of Enterprise Information Management", nr 17(5).
 • Davenport T.H. [2002], Connecting Enterprise Solutions across Organizations, "Next Generation Enterprise Solutions", nr 7, Accenture - Institute for Strategic Change.
 • Davenport T.H., Harris J.G., Cantrell S. [2002], The Return of Enterprise Solutions: The Director's Cut, Research Report, Accenture Institute for High Performance Business, Wellesley, USA.
 • Davies J., Studer R., Warren P. [2006], Semantic Web Technologies. Trends and Research in Ontology-based Systems, John Wiley & Sons.
 • Dias C. [2001], Corporate Portals: A Literature Review of a New Concept in Information Management, "International Journal of Information Management", nr 21(4).
 • Dittrich J.-P. i in. [2007], From Personal Desktops to Personal Dataspaces: A Report on Building the iMeMex Personal Dataspace Management System, GI-Fachtagung für Datenbanksysteme in Business, Technologie und Web (BTW), Aachen, Germany.
 • Dittrich J.-P, Vaz Salles M.A. [2006], iDM: A Unified and Versatile Data Model for Personal Dataspace Management, 32nd VLDB Conference, Seul, Korea.6
 • Dubois G., Boulanger D. [2000], A Multi-Agent System using Semantic Metadata for the Cooperation among Multiple Information Sources, http://citeseer.ist.psu.edu/461357. html (28.03.2008).
 • Dziembek D. [2008], Struktura podmiotowa organizacji wirtualnej [w:] Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa.
 • Dziuba D.T. [2000], Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Ehrig M., Staab S., Tempich C. [2002], SWAP: Semantic Web and Peer-to-Peer. Methods Survey, Projekt EU-IST Project IST-2001-34103 SWAP, Instytut AIFB, Uniwersytet w Karlsruhe.
 • Erdmann M., Studer R. [2001], How to Structure and Access XML Documents with Ontologies, "Data and Knowledge Engineering", nr 36(3).
 • Fahey J. [2004], A B-to-B that Couldn't, "Forbes", nr 173(30).
 • Fawcett S.E., Magnan G.M., McCarter M.W. [2005], Benchmarking Information Integration in Supply Chain Management: A Multi-chanel Approach, College of Business, University of Illinois.
 • Fensel D. i in. [1998], Ontobroker: The Very High Idea, Proceedings of the 11th International Flairs Conference (FLAIRS-98), Sanibal, Florida.
 • Ferguson R.B., Callaghan D. [2002], Tools to Ease Integration, "eWeek", nr 19(15).
 • Fernandez M. i in. [1998], Catching the Boat with STRUDEL: Experiences with a WebSite Management System, SIGMOD Conference.
 • Fernandez M.F. i in. [2000], Declarative Specification of Web Sites with STRUDEL, "VLDB Journal", nr 9(1).
 • Fielding R., Taylor R.N. [2000], Principled Design of the Modern Web Architecture, ACM Press, USA.
 • Freeman E., Gelernter D. [1996], Lifestreams: A Storage Model for Personal Data, "SIGMOD Record", nr 25(1).
 • Gach D., Nowak O. [1997], Firma wirtualna - model przyszłościowy, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Ganesh J. [2004], Adaptive Strategies of Firms in High-velocity Environments: The Case of B2B Electronic Marketplaces, "Journal of Global Information Management", nr 12(1).
 • Gattiker T, Goodhue D. [2000], Understanding the Plant Level Costs and Benefits of ERP: Will the Ugly Duckling Always Turn into a Swan, Proceedings of the 33rd Hawaii International Conference on System Sciences, vol. 7, 7017.
 • Gemmell J. i in. [2002], MyLifeBits: Fulfilling the Memex Vision, ACM Multimedia.
 • Giachetti R.E. [2004], A Framework to Review the Information Integration of the Enterprise, "International Journal of Production Research", nr 42(6), Taylor & Francis.
 • Gierszewska G., Romanowska M. [1997], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Goczyła K. i in. [2005], The Cartographer Algorithm for Processing and Querying Description Logics Ontologies [w:] Lecture Notes in Computer Science, red. P.S. Szczepaniak, J. Kacprzyk, A. Niewidomski, Springer, 3528.
 • Gold-Bernstein B., Ruh W. [2004], Enterprise Integration: The Essential Guide to Integration Solutions, Addison Wesley Professional.
 • Goldstern M., Judah H. [1995], The Incompleteness Phenomenon. A New Course in Mathematical Logic, A.K. Peters, Wellesley, Mass.
 • Goodhue D.L., Wybo M.D., Kirsch L.J. [1992], The Impact of Data Integration on the Costs and Benefits of Information Systems, "MIS Quarterly", nr 16.
 • Gorynia M. [2008], Klastry - panaceum na konkurencyjność, "Rzeczpospolita", nr 69.
 • Gruber T.R. [1993], Towards Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing [w:] Formal Ontology in Conceptual Analysis and Knowledge Representation, red. N. Guarino, R. Poli, Kluwer Academic Publisher, Deventer, Holland.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2002], Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. [2007], Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • Gruman G. [2006], Whipping Data Into Shape, "Infoworld", nr 28(6).
 • Gulledge T. [2006], What Is Integration? "Industrial Management & Data Systems", nr 106(1).
 • Haas L. [2007], Beauty and the Neast: The Theory and Practice of Information Integration, Database Theory - ICDT 2007, Lecture Notes in Computer Science 4353, Springer.
 • Haas L. i in. [2005], Clio Grows Up: From Research Prototype to Industrial Tool, SIGMOD Conference.
 • Haas L.M., Lin E.T., Roth M.A. [2002], Data Integration through Database Federation, "IBM Systems Journal", nr 41(4), EBSCO Publishing.
 • Habela P. i in. [2005], Modeling Data Integration with Updateable Object Views, SOFSEM 2005: Theory and Practice of Computer Science, Springer, 3381.
 • Hacki R., Lighten J. [2001], The Future of the Networked Company, "The McKinsey Quarterly", nr 3.
 • Halevy A.Y., Ashish N., Bitton D., Carey M., Draper D., Pollock J., Rosenthal A., Sikka V. [2005], Enterprise Information Integration: Successes, Challenges and Controversies, Proceedings of the 2005 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, ACM Press.
 • Halevy A., Franklin M., Maier D. [2006], Principles of Dataspace Systems, PODS Conference.
 • Halevy A.Y., Rajaraman A., Ordille J.J. [2006], Data Integration: The Teenage Years, VLDB.
 • Hammer J., McHugh J., Garcia-Molina H. [1997], Semistructured Data: The TSIMMIS Experience, Proceedings of the ADBIS'97 Conference, St. Petersburg, Rosja.
 • Hammer J. i in. [1997], Template-based Wrappers in the TSIMMIS System, Proceedings of the 26th ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, Tucson, Arizona, USA.
 • Hayes P. [2004], RDF Semantics. Technical Report, W3C, http://www.w3.org/TR/rdf-mt/ (10.03.2005).
 • Hayler A. [2003], ERP II - deja vu? IT Toolbox - ERP Knowledge Base, http://erp.ittool-box.com/documents/document.asp?i=2515 (28.02.2008).
 • Heimbigner D., McLeod D. [1985], A Federated Architecture for Information Management, "ÄCM Transactions on Office Information Systems", nr 3(3).
 • Hertz S. [2001], Dynamics of Alliances in Highly Integrated Supply Chain Networks, "International Journal of Logistics: Research and Applications", nr 4(2).
 • Hohpe G., Woolf B. [2003], Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions, Addison Wesley Professional.
 • Hong I.B. [2002], A New Framework for Interorganisational Systems Based on the Linkage of Participants' Roles, "Information & Management", nr 39(4).
 • Horrocks I. i in. [2000], OIL: The Ontology Inference Layer, Technical Report, University of Manchester, Vrije Universiteit, Amsterdam.
 • Informatica PowerCenter Data Federation Option [2008], Informatica - The Data Integration Company, Technical Report, USA, http://www.informatica.com/INFAJR.eso-urces/ds_data_federation_6667.pdf (23.03.2009).
 • Inmon W.H. [1999], Data Warehousing and ERP, http://www.billinmon.com/library (24.11.2001).
 • Inmon W.H. [2000], ERP and Data Warehouse: Reading the Tea Leaves, http://www. billinmon.com/library/articles/arterpfu.asp (18.10.2001).
 • Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce [2005], red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa.
 • Jacher W. [1976], Zagadnienia integracji systemu społecznego: studium z zakresu teorii socjologii, PWN, Warszawa.
 • Janssen M. [2004], Insights from the Introduction of a Supply Chain Coordinator, "Business Process Management Journal", nr 10(3).
 • Jardine D.A. [1977], The ANSI/SPARC DBMS Model, North-Holland Pub. Co., Amsterdam.
 • Jurga A. [2005], Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, red. J. Lewandowski, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Kader YA. [2003], An Enhanced Data Model and Query Algebra for Partially Structured XML Database, MPhil/PhD Upgrade Report, Department of Computer Science, The University of Sheffield.
 • Kalakota R., Robinson M. [2001], E-Business 2.0: Roadmapfor Success, Addison Wesley, Longman, Boston.
 • Kalinichenko LA. [2004], Canonical Model Development Techniques Aimed at Semantic Interoperability in the Heterogeneous World of Information Modeling, Proceedings of the CAiSE INTEROP Workshop on "Knowledge and Model Driven Information Systems Engineering for Networked Organizations", Riga Technical University, Riga.
 • Kaplan S., Sawhney M. [2000], E-hubs: The New B2B Marketplaces, "Harvard Business Review", nr 78(3).
 • Katifori V. i in. [2005], OntoPIM: How to Rely on a Personal Ontology for Personal Information Management, Proceedings of the First Workshop on the Semantic Desktop, International Semantic Web Conference, Galway, Irlandia.
 • Kauf S. [2003], Zintegrowane systemy informacyjne jako narzędzie wspomagające integrację marketingu i logistyki [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Kharbili M.E., Stolarski P. [2009], Building-Up a Reference Generic Regulation Ontology: A Bottom-Up Approach [w:] Business Information Systems Workshops, red. W. Abramowicz, D. Flejter, LNBIP 37, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Kiełtyka L. [2001], Model strategii zarządzania informacją w organizacji [w:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, WNT, Warszawa.
 • Kiełtyka L., Kucęba R. [2010], Struktura przestrzeni informacyjnej w wirtualnym środowisku, [w:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Difin, Warszawa.
 • Kisielnicki J. [1998], Virtual Organisation as a Product of Information Society, "Informatica" (Slovenia), nr 22(1).
 • Kisielnicki J. [2003], System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Monografie i opracowania, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 • Kisielnicki J. [2004], Zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 • Kisielnicki J. [2008], MIS systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Kisielnicki J., Sroka H. [2001], Systemy informatyczne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Klaus K., Rosemann M., Gable G. [2000], What Is ERP? "Information Systems Frontiers", nr 2(2).
 • Klein M. i in. [2003], Ontologies and Schema Languages on the Web [w:] Spinning the Semantic Web: Bringing the World Wide Web to Its Full Potential, red. D. Fensel i in., MIT Press, Cambridge, Mass.
 • Klischewski R. [2006], Ontologies for e-Document Management in Public Administration, "Business Process Management Journal", nr 12(1).
 • Korenik S. [2003], Dysproporcje w rozwoju rejonów Polski - wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kosanke K., Vernadat F., Zelm M. [1999], Cimosa: Enterprise Engineering and Integration, "Computers and Industry", nr 40(2-3).
 • Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K. [2005], Intelligent Data Integration Middleware Based on Updateable Views, Springer, Berlin-Heidelberg, 34905.
 • Krogstie J., J0rgensen H. [2004], Interactive Models for Supporting Networked Organizations [w:] Advanced Information Systems Engineering, red. A. Persson, J. Stirna, 16th International Conference (CAiSE'04), Berlin, Springer (LNCS 3084).
 • Krogstie J., Veres C, Sindre G. [2007], Integrating Semantic Web Technology, Web Services, and Workflow Modeling: Achieving System and Business Interoperability, "International Journal of Enterprise Information Systems", nr 3(1).
 • Kuliberda K., Adamus R., Wiślicki J., Kaczmarski K., Kowalski T.M., Subieta K. [2007], A Generic Proposal for a Transparent Integration of Distributed Data by an Autonomous Layer in a Virtual Repository, "Multiagent and Grid Systems an International Journal", nr 3(4).
 • Kwon I.-W.G., Suh T. [2004], Factors Affecting the Level of Trust and Commitment in Supply Chain Relationships, "Journal of Supply Chain Management: A Global Review of Purchasing & Supply", nr 40(2).
 • Lahiri T., Abiteboul S., Widom J. [1999], Ozone: Integrating Structured and Semistructu-red Data, Proceedings of the Seventh International Conference on Database Programming Languages, Kinloch Rannoch, Szkocja.
 • Lasek M. [2001], Integracja systemów informatycznych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9(620).
 • Lassila O., Swick R. [1999], Resource Description Framework (RDF). Model and Syntax Specification, Technical Report, W3C Recommendation, http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax (25.09.2009).
 • Lausen H. i in. [2005], WSML-A Language Framework for Semantic Web Services, Position Paper for the W3C Rules Workshop, Washington DC, http://www.w3.org/2004/12/ rules-ws/paper/44/ (28.10.2009).
 • Lawrence PR., Lorsch J.W. [1967], Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration, Harvard University, Boston.
 • Lee H.L., Padmanabhan V., Whang S. [1997], Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip Effect, "Management Science", nr 43(4).
 • Letson R. [2001], A Closer Look at Portals and EAI, Transform Magazine, http://www. transformmag.com/db_area/archs/2001/07/tfm0107fl.shtml (20.07.2006).
 • Lim S.H., Juster N., de Pennington A. [1997], Enterprise Modeling and Integration, a Taxonomy of Seven Key Aspects, "Computers and Industry", nr 34(3).
 • Linthicum D.S. [2000], Enterprise Application Integration, Addison Wesley, Longman, Reading.
 • Linthicum D.S. [2001], B2B Application Integration: E-Business - Enable Your Enterprise, Addison Wesley, Longman, Boston.
 • Litwin W., Mark L., Roussopoulos N. [1990], Interoperability of Multiple Autonomous Databases, "ÄCM Computing Surveys", nr 22(3).
 • Luening E. [2001], Public Net Exchanges May Be Losing Their Luster, CNET News, http:// news.cnet.com/Public-Net-exchanges-may-be-losing-their-luster/2100-1017_3-253009. html (17.06.2009).
 • Łobos K. [2000], Organizacja sieciowa [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Ma Y. [2007], Analysis on the Data Model of Web based on XML, "International Journal of Computer and Information Science and Engineering", nr 1(3).
 • Maedche A. i in. [2002], SEAL - Tying up Information Integration and Web Site Management by Ontologies, Technical Report, Institute AIFB, University of Karlsruhe, Niemcy.
 • Mahadevan B. [2003], Making Sense of Emerging Market Structures in B2B E-commerce, "California Management Review", nr 46(1).
 • Malara Z., Rzęchowski J. [2004], O zarządzaniu informacją w przedsiębiorstwie na globalnym rynku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, nr 7.
 • Manola F., Miller E. [2004], RDF Primer, http://www.w3.org/TR/rdfprimer/ (15.08.2007).
 • Markus M.L., Axline S., Edberg D., Petrie D. [2002], The Future of Enterprise Integration: Strategie and Technical Issues in Systems Integration, Competing in the Information Age: Align in the Sand, Oxford University Press, New York.
 • Markus M.L., Tanis C. [2000], The Enterprise Systems Experience - From Adoption to Success. Framing the Domains of IT Management: Projecting the Future through the Past, Pinnaflex Educational Resources, Cincinnati.
 • Martin J. [1986], Information Engineering, Savant Research Studies, Carnforth, Lancashire, England.
 • Materska K. [2005], Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji [w:] Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, red. B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa, Miscellanea Informatologica Varsoviensia, Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • McGuinness D.L. [2003], Ontologies Come of Age [w:] Spinning the Semantic Web: Bringing the World Wide Web to Its Full Potential, red. D. Fensel, J.A. Hendler, H. Lieberman, W. Wahlster, MIT Press Cambridge, Mass.
 • McHugh J. i in. [1997], Lore: A Database Management System for Semistructured Data, "SIGMOD Record", nr 26(3).
 • McLaren T, Head M., Yuan Y. [2002], Supply Chain Collaboration Alternatives: Understanding the Expected Costs and Benefits, "Internet Research", nr 12(4).
 • Mejabi O.O., Singh N. [1997], A Framework for Enterprise-wide Integration, "Computer Integrated Manufacturing", nr 10(1-4).
 • Mendel T. [1994], Rola informacji o partnerze gospodarczym w procesie podejmowania decyzji, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 223, Poznań.
 • Mertz D. [2001], XML Matters: Putting XML in Context with Hierarchical, Relational, and Object-Oriented Models, http://www-106.ibm.com/developerworks/xml/library/x-matters8/ (12.11.2002).
 • Mikuła B. [2001], Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. [2006], Organizacje sieciowe, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 715, Kraków.
 • Milano D., Scannapieco M., Catarci T. [2007], Measuring and Diffusing Data Quality in a Peer-to-Peer Architecture, "International Journal of Enterprise Information Systems", nr 3(1).
 • Morgenthal J.P. [2005], Enterprise Information Integration: A Pragmatic Approach, Lulu Press.
 • Mroczko F., Stańkowska M. [2010], Informacja jako kluczowy zasób współczesnych organizacji [w:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Difin, Warszawa.
 • Musser J., O'Reilly T. [2006], Why Web 2.0 Matters and How You Can Make the Most of It, O'Reilly Radar.
 • Nećasky M. [2006], Conceptual Modeling for XML: A Survey [w:] Databases, Texts Specifications and Objects, red. V. Snäsel, K. Richta, J. Pokorny, VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electronical Engineering and Computer Science.
 • Nogalski B., Surawski B.M. [2003], Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Novotny T. [2007], A Content-Oriented Data Model for Semistructured Data [w:] Proceedings of the Dateso 2007 Workshop, red. J. Pokorny, V. Snäsel, K. Richta, Amphora Research Group, Czechy.
 • Nugent E.J., Hamblin DJ. [1996], Improved Metodologies for Vertical Integration Research, "Integrated Manufacturing Systems", nr 7(1).
 • Obora H. [2010], Wybrane problem pomiaru jakości informacji [w:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Difin, Warszawa.
 • Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii [2005], red. K.B. Matusiak, PARP, SOOIPP, Warszawa.
 • Österle H. [2002], Business Model of the Information Age [w:] Business Networking, red. H. Österle, E. Fleisch, R. Alt, Springer, Berlin.
 • Pankowski T. [2005], Reformułowanie zapytań w systemach integracji danych [w:] Bazy Danych: Modele, technologie, narzędzia, red. S. Kozielski i in., Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Pankowski T. [2006], Management of Executable Schema Mappings for XML Data Exchange [w:] Database Technologies for Handling XML Information on the Web, EDBT 2006 Workshop DataX, Lecture Notes in Computer Science 4254, Springer.
 • Pankowski T. [2007], Integracja danych w teorii i praktyce - przegląd problemów i rozwiązań [w:] Bazy danych: nowe technologie, red. S. Kozielski i in., Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Pankowski T., Cybulka I, Meissner A. [2007], XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, ICDT 2007 Workshop on Emerging Research Opportunities in Web Data Management, EROW'07.
 • Pant V., Wagner W.P. [2006], A Framework for XML-based Multi-channel Contact Point Integration, "Business Process Management Journal", nr 12(3).
 • Pankowska M. [2001], Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa.
 • Pańkowska M. [2008], National Frameworks' Survey on Standardization of e-Government Documents and Processes for Interoperability, "Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research", nr 111(3).
 • Pańkowska M., Sroka H. [2002], Systemy informatyczne organizacji wirtualnych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Papakonstantinou Y., Garcia-Molina H., Widom J. [1995], Object Exchange across Heterogeneous Information Sources, Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering, Taipei, Taiwan.
 • Papakonstantinou Y. i in. [1996], Object Fusion in Mediator Systems, Proceedings of the 22nd VLDB Conference, Bombay, India.
 • Peeler H., Stuart J.B., Goldstein D. [2006], A Recipe for Information Integration, Foundation News & Commentary, March/April.
 • Penc J. [1994], Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Perechuda K. [1997], Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław.
 • Perechuda K. [2000a], Organizacja fraktalna [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa.
 • Perechuda K. [2000b], Organizacja wirtualna [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa.
 • Perechuda K. [2000c], Zarządzanie zintegrowane [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa.
 • Petrie C.J. [1992], Enterprise Integration Modeling, Proceedings of the First International Conference on Enterprise Integration, Cambridge, Mass.
 • Pipkin D.L. [2002], Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, WNT, Warszawa.
 • Pokorska B., Maleszyk E. [2006], Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji, PWE, Warszawa. Powers S. [2003], Practical RDF, Sebastopol, O'Reilly, USA.
 • Puschmann T, Alt R. [2005], Developing an Integration Architecture for Process Portals, "European Journal of Information Systems", nr 14.
 • Put D. [2004], Propozycja uniwersalnego kreatora zapytań dla użytkownika bazy danych, Konferencja: Informatyka Narzędziem Współczesnego Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Put D. [2005], Model konceptualny jako wspólna platforma niejednorodnych modeli logicznych, Materiały z IV Konferencji KEI, PWSZ w Chełmie.
 • Put D. [2007a], Bazy danych. Pojenia, projektowanie, podstawy SQL, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Put D. [2007b], Pierwsza postać normalna a efektywność zapytań wybierających, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, nr 764, Kraków.
 • Put D. [2008a], Integracja zasobów informacyjnych w systemach heterogenicznych [w:] Bazy danych, rozwój metod i technologii. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych, red. S. Kozielski i in., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Put D. [2008b], User Friendly Information Integration Model [w:] Proceedings ofBIR'2008 The Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, red. S. Wrycza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Put D. [2009a], Complexity of the Problem of Information Resources Integration [w:] Informaćni technologie pro praxi, vol. 12, Ekonomickä Fakulta VŚB - TU Ostrava, Czechy.
 • Put D. [2009b], Implementacja reguł integralności w XML-owych bazach danych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 798, Kraków.
 • Put D. [2010a], Designing Information Integrating Systems Based on Co-Shared Ontology [w:] Informaćni technologie pro praxi, red. M. Tvrdikovä, J. Ministr, vol. 13, Ekonomickä Fakulta VŚB - TU Ostrava, Czechy.
 • Put D. [2010b], From Queries Formulation to Data Processing [w:] Applications of Systems Science, red. A. Grzech, P. Świątek, K. Brzostowski, Academic Publishing House Exit, Warszawa.
 • Put D. [2010c], Towards Identifying the Best Characteristics of Information Resources Management Systems, "Strategie Management. International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management", vol. 15(3), Faculty of Economics Subotica, University of Novi Sad.
 • Put D. [2010d], Wieloaspektowość zagadnienia integracji zasobów informacyjnych w dynamicznych strukturach sieciowych [w:] Informatyka ku przyszłości, red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Put D. [2011], Strategies and Systems of Information Resources Integration [w:] Information Systems Architecture and Technology. Web Information Systems Engineering, Knowledge Discovery and Hybrid Computing, red. L. Borzemski i in., Wrocław University of Technology, Wrocław.
 • Put D., Soja P. [2007], A Comparative Analysis of Data Integration Methods [w:] Internet in the Information Society, red. T. Wieczorek, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza.
 • Put D., Soja P. [2008], Towards Identifying the Most Important Attributes of ERP Implementations [w:] Global Implications of Modern Enterprise Information Systems: Technologies and Applications, red. A. Gunasekaran, rozdz. VII, IGI Global, USA, Great Britan.
 • Put D., Soja P. [2009a], Projektowanie logicznego modelu bazy danych - uwagi praktyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 770, Kraków.
 • Put D., Soja P. [2009b], Towards Identifying the Most Important Attributes of ERP Implementations [w:] Global Implications of Modern Enterprise Information Systems: Technologies and Applications, red. A. Gunasekaran, rozdz. VII, Information Science Reference, USA, Great Britan.
 • Put D., Soja P. [2009c], Zastosowanie ontologii do modelowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 798, Kraków.
 • Put D., Soja P. [2010], System klasy ERP jako narzędzie integracji przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 838, Kraków.
 • Put D., Soja P., Stal J. [2008a], Bariery integracji miedzy organizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, red. K. Grysa, Zeszyty Naukowe WSH w Kielcach, nr 8, t. 1, Kielce.
 • Put D., Soja P, Stal J. [2008b], Reprezentacja obiektów oraz związków między obiektami w modelach semistrukturalnych [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, red. K. Grysa, Zeszyty Naukowe WSH w Kielcach, nr 8, t. 1, Kielce.
 • Put D., Sztorc J. [2010], Co-shared Ontology as a Core of Information Resources Integrating Systems [w:] Information Systems in Management VI. Ontologies and Data Base Technologies, red. P. Jałowiecki, A. Orłowski, Warsaw University of Life Sciences, Department of Informatics, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Quan D., Huynh D., Karger D.R. [2003], Haystack: A Platform for Authoring End User Semantic Web Applications, ISWC.
 • Radding A. [2000], Knowledge Management Appears on ERP Radar, Datamation, http:// itmanagement.earthweb.com (28.10.2004).
 • Rahm E., Bernstein RA. [2001], A Survey of Approaches to Automatic Schema Matching, "The VLDB Journal", nr 10(4).
 • Raol J. i in. [2002], An Identification and Classification oj Enterprise Portal Functions and Features, "Industrial Management & Data Systems", nr 102(7).
 • Ratnasingam P. [2004], The Impact of Collaborative Commerce and Trust in Web Services, "Journal of Enterprise Information Management", nr 17(5).
 • Rojek T. [2001], Wartość poznawcza informacji jako strategicznego zasobu w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, WNT, Warszawa.
 • Ruh W.A., Maginnis F.X., Brown W.J. [2000], Enterprise Application Integration, A Wiley Tech Brief, Wiley.
 • Sammon D., Adam F. [2005], Towards a Model of Organizational Prerequisites for Enterprise-wide Systems Integration. Examining ERP and Data Warehousing, "Journal of Enterprise Information Management", nr 18(4).
 • Sammon D., Adam F., Carton F. [2003], The Realities of Benefit Realisation in the Monolithic Enterprise Systems Era - Considerations for the Future, Proceedings of the 10th European Conference on Information Technology Evaluation, 25-26.09.2003, Madrid.
 • Sankowska A., Wańtuchowicz M. [2007], Korzyści z zastosowania koncepcji organizacji wirtualnej w świetle teorii i badań własnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6.
 • Schaeck T. [2002], Web Services for Remote Portals (WSRP), Organization for the Advancement of Structured Information Standards, http://www.oasis-open.org/committees/ wsrp_wp_09_22_2002.pdf (12.09.2008).
 • Schrefl M. i in. [2003], Self-maintaining Web Pages, "Journal on Information Systems", nr 28(8).
 • Serain D. [2002], Middleware and Enterprise Application Integration, Springer, London, New York.
 • Shanks G., Seddon PB. [2000], Editorial, "Journal of Information Technology", nr 15(4).
 • Sharif A.M., Irani Z., Love P. [2005], Integrating ERP Using EAT. A Model for Post Hoc Evaluation, "European Journal of Information Systems", nr 14.
 • Sims D. [2001], ERP Integration Strategies, EA Community, http://www.eacommunities. com/articles/art23 .asp (29.07.2007).
 • Skiba Ł. [2001], Analiza poziomów integracji pracowników w małych przedsiębiorstwach na przykładzie rynku lokalnego w Częstochowie, praca doktorska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice.
 • Sleeper B., Robins B. [2002], The Laws of Evolution: A Pragmatic Analysis of the Emerging Web Services Market, The Stencil Group, San Francisco.
 • Słownik języka polskiego PWN [2002], t. 1-3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smith M. [2006], Time to Govern Your Data, "Intelligent Enterprise", nr 9(2).
 • Smith M., Welty C, McGuinness D.L. [2004], OWL Web Ontology Language Guide, http://www.w3.org/TR/owl-guide/(25.02.2005).
 • Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E.H. [1999], Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 • Soja R [2005], The Impact of ERP Implementation on the Enterprise - An Empirical Study, Proceedings of 8th International Conference on Business Information Systems, Poznań.
 • Sopińska A. [1999], Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, SHG, Warszawa.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. [2002], Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 • Sousa J.P, Garlan D. [2001], Formal Modeling of Enterprise JavaBeans Component Integration Framework, "Information and Software Technology", nr 43.
 • Spahn M. i in. [2008], Supporting Business Intelligence by Providing Ontology-based End-user Information Self-service, Proceedings of the First International Workshop on Ontology-Supported Business Intelligence, ACM International Conference Proceeding Series, vol. 308, ACM, New York.
 • Stabryła A. [2004], Podejście funkcjonalno-lingwistyczne w badaniu informacji menedżerskiej [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, t. 2, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Stabryła A. [2010], Kierunki badań nad rozwojem systemów informacji menedżerskiej [w:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Difin, Warszawa.
 • Stenbit J.P. [2003], DoD Net-centric Data Strategy, Department of Defense, Washington.
 • Stojanovic L., Stojanovic N., Volz R. [2002], Migrating Data-intensive Web Sites into the Semantic Web, Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing SAC-02, Madrid.
 • Studia nad rozwojem klasy robotniczej [1961], red. J. Szczepański, cz. 1, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, PWN, Warszawa.
 • Stumme G. [2001], Using Ontologies and Formal Concept Analysis for Organizing Business Knowledge, Technical Report, Instytut AIFB, Uniwersytet w Karlsruhe.
 • Sundarraj R.P., Talluri S. [2002], A Multi-period Optimization Model for the Procurement of Component-based Enterprise Information Technologies, "European Journal of Operational Research", nr 146(2003).
 • Suzić R., Yi C. [2008], Information Exchange Requirements (IER) and Information Exchange Models (IEM), Proceedings of the First International Workshop on Model Driven Interoperability for Sustainable Information Systems (MDISIS'08), Montpellier, France.
 • Systemy informacji strategicznej [2001], red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 • Szepielak D. [2007], Techniki integracji systemów informatycznych [w:] Bazy danych: nowe technologie, red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Swiderska G.K. [2003], Źródła informacji dla formułowania i realizacji strategii [w:] Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, red. G.K. Swiderska, Difin, Warszawa.
 • Themistocleous M., Irani Z. [2001], Benchmarking the Benefits and Barriers of Application Integration, "Benchmarking: An International Journal", nr 8(4).
 • Themistocleous M., Irani Z., Love P. [2004], Evaluating the Integration of Supply Chain Information Systems: A Case Study, "European Journal of Operational Research", nr 159(2).
 • Truman G.E. [1998], A Discrepancy-based Measurement Approach for Data Integration, "Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce", nr 8(3).
 • Trzaska M., Subieta K. [2006], Mavigalor - A Flexible Graphical User Interface to Data Sources, Proceedings of Advanced Visual Interfaces (AVT2006), Wenecja, Włochy, ACM Press.
 • Tsichritzis D., Klug A. [1978], The ANSI/X3/SPARC DBMS Framework Report of the Study Group on Database Management Systems, "Information Systems", nr 3.
 • Turban E., McLean E., Wetherbe J. [2004], Information Technology for Management: Transforming Business in the Digital Economy, 4th ed., Wiley.
 • Vaz Salles M.A. i in. [2007], iTrails: Pay-as-you-go Information Integration in Dataspaces, VLDB'07, ACM, Wieden.
 • Vernadat ED. [1996], Enterprise Modeling and Integration, Chapman and Hall, London.
 • Volkoff O., Strong D.M., Eimes M.B. [2005], Understanding Enterprise System-enabled Integration, "European Journal of Information Systems", nr 14.
 • Vosburg J., Kumar A. [2001], Managing Dirty Data in Organizations Using ERP: Lessons from a Case Study, "Industrial Management & Data Systems", nr 101(1), MCB University Press.
 • Woźniak K. [2004], Funkcja informacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, t. 2, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Wu C. [2004], A Readiness Model for Adopting Web Services, "Journal of Enterprise Information Management", nr 17(5).
 • Xiao H., Cruz I.F. [2005], A Multi-ontology Approach for Personal Information Management, Proceedings of 4th International Semantic Web Conference, 6-10.11.2005, Galway, Irlandia.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody [2000], red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [2005], red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215787

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.