PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 129 | 7--22
Tytuł artykułu

Przestrzenne rozmieszczenie poakcesyjnych imigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii wraz z analizą skali imigracji z Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Spatial Distribution of post-EU-entry Polish Immigrants in Great Britain Together with an Analysis of the Immigration Scale of Poles to Great Britain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poakcesyjne migracje Polaków były jednym z ważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Po 2004 roku Polacy masowo ruszyli na Zachód, wraz z otwarciem tam dla nich rynków pracy. Obok tradycyjnych kierunków zagranicznych wyjazdów Polaków pojawiły się zupełnie nowe - Irlandia i Wielka Brytania. Poakcesyjne migracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (głównie z Polski) były jednym z zasadniczych czynników kształtujących obraz i strukturę etniczną ludności Wielkiej Brytanii. Nic więc dziwnego, że zostały uznane za jedno z ważniejszych wydarzeń w migracyjnej historii tego kraju. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie skali imigracji z Polski do Wielkiej Brytanii w świetle brytyjskich źródeł statystycznych. W pracy starano się ukazać nie tylko zmianę napływu Polaków, ale również określić cechy demograficzno-społeczne tej grupy i jej przestrzenne rozmieszczenie. W pracy opisano główne brytyjskie źródła informacji dotyczące skali poakcesyjnych migracji. (abstrakt oryginalny)
EN
The post-EU-entry emigration of Poles was one of the most important events in Polish history. In addition to traditional patterns of international mobility, a completely new direction for Polish emigrants became Ireland and the UK. Post-EU-entry emigration from Central and Eastern Europe (mainly from Poland) was one of the main factors shaping the image and ethnic structure of contemporary Great Britain. Not surprisingly, it has been recognized as one of the most important events in the migration history of Great Britain. The purpose of this paper is to examine the scale of Polish immigration to the UK in light of British statistical sources. The paper attempts to show not only a change in migrant flow, but also provides the demographic and social characteristics of this group of people and its spatial distribution. In addition, the paper describes the principal UK sources of information on the scale of post-EU-entry migration. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Boski P., 1992, 0 byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo narodowej na obczyźnie [w:] P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (red.), Tożsamość a odmienność kulturowa, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, 71-196.
 • Chappell L., Sriskandarajah D., Swinburn T.K., 2008, Buildinga New Home: Migration in the UK construction sector, IPPR, London.
 • Coyle A., 2007, Resistance, regulation and rights. The changing status of Polish women's migration and work in the 'new' Europe, European Journal of Women's Studies, 14, 37-50.
 • Czaykowski B., Sulik B., 1961, Polacy w Wielkiej Brytanii, Instytut Literacki, Paryż.
 • Długosz Z., 2007, Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku, Czasopismo Geograficzne, LXXVIII (1-2), 3-23.
 • Drinkwater S., Eade J., Garapich M.P., 2006a, Class and Ethnicity - Polish Migrants in London, CRONEM, University of Surrey, Surrey.
 • Drinkwater S., Eade J., Garapich M.R, 2006b, Poles apart? EU enlargement and the labour market outcomes of immigrants in the UK, IZA Discussion Papers 2410, Bonn, 1-29.
 • Diivell E, 2004, Polish undocumented immigrants, regular high-skilled workers and entrepreneurs in the UK, Working Papers, Seria Prace Migracyjne, 54, Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Studiów Społecznych UW, 1-28.
 • Fihel A., Kaczmarczyk R, 2008, Współczesne migracje z Polski - skala, struktura oraz próba interpretacji [w:] P. Kaczmarczyk, I. Tyrowicz (red.), Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 25-64.
 • Galasińska A., Kozłowska O., 2009, Discourses of a "normal life" among post accession migrants from Poland to Britain [w:] K. Burrell (red.), Polish Migration to the UK in the 'New' European Union After 2004, Ashgate Publishing Ltd., Farnham, 87-105.
 • Garapich M.R, 2006a, My nie mamy z tym nic wspólnego - czyli polska diaspora na skrzyżowaniu między lokalizmem a globalizacją, Przegląd Polonijny, 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków, 69-88.
 • Garapich M.R, 2006b, London's Polish Order. Class and Ethnicity Among Global City Migrants, CRONEM, University of Surrey, Guildford.
 • Garapich M.R, 2008a, Odyssean Refugees, Migrants and Power: Construction of the "Other" within the Polish Community in the United Kingdom [w:] D. Reed-Danahay, C. Brettell (red.), Citizen-ship, Political Engagement and Belonging: Immigrants in Europe and the United States, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, London, 124-144.
 • Garapich M.R, 2008b, The migration industry and civil society: Polish immigrants in the United Kingdom before and after EU enlargement, Journal of Ethnic and Migration Studies, 34 (5), 735-752.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2008, Migracja z Polski po 1 maja 2004 r: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Papers, 33, 91, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2009, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Green A.E., Jones P., Owen D., 2007, Migrant workers in the East Midlands labour market. Final report submitted to the East Midlands Development Agency, Institute for Employment Research, University of Warwick, Coventry.
 • Iglicka K., Jaźwińska E., Okólski M., 1996, Współczesne migracje zagraniczne ludności Polski. Badania etnosondażowe, Studia Demograficzne (4), 3-41.
 • Iglicka K., Weinar A., 2005, Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na ruchy migracyjne na terenie Polski, Raporty i Analizy, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 1-25.
 • Jaźwińska E., Okólski M. (red.), 2001, Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P., 2005, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P., 2008a, Studia przypadków [w:] P. Kaczmarczyk, I. Tyrowicz (red.), Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 79-152.
 • Kaczmarczyk P. (red.), 2008b, Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 • Kępińska E., 2007, Recent trends in international migration: the 2007 SOPEMI Report for Poland, CMR Working Papers, 29/87, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 • Kłos B., 2006, Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, 2, Warszawa, 1-4.
 • Korczyńska J., 2003, Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Lipińska M., 2007, Migracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej - wyzwania dla państwa, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, pod patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1-126.
 • McKay S., Winkelmann-Gleed A., 2005, Migrant workers in the East of England, Working Lives Institute/EEDA, London.
 • Milewski M., Ruszczak-Zbikowska J., 2008, Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii, CMR Working Papers, Seria Prace Migracyjne, 35, 93, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 • Morawska E., 2001, Structuring migration: the case of Polish income-seeking travelers to the West, Theory and Society, 30 (1), 47-80.
 • Niewierowicz M., Borucki B., 2009, Polski rząd i armia w Wielkiej Brytanii, Seria: Historia II Wojny Światowej, Media regionalne, Białystok.
 • Okólski M., 1993, Migracje zagraniczne w okresie tworzenia rynku pracy w Polsce, Rynek pracy w Polsce, 3.
 • Okólski M., Kaczmarczyk R, 2006, Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Pillai R., 2006, Destination North East? Harnessing the regional potential of migration, IPPR, London.
 • Pollard N, Latorre M., Sriskandarajah D., 2008, Floodgates or turnstiles? Post-EU enlargement migration flows to (and from) the UK, IPPR, London.
 • Portes A. (red.), 1995, The economic sociology of immigration, Russell Sage Foundation, New York.
 • Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B., 2008, Social networks, social support and social capital: the experience of recent Polish migrants in London, Sociology, 42 (4), 671-690.
 • Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B., 2009, Recent Polish migrants in London, Accessing and participating in social networks across borders [w:] K. Burrell (red.), Polish migration to the UK in the 'New' European Union, Ashgate Publishing Ltd., Farnham, 149-167.
 • Sakson B., 2002, Wpływ "niewidzialnych" migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Salt J., 2007, International migration and the United Kingdom: report of the United Kingdom SOPEMI Correspondent to the OECD 2007, UCL, London.
 • Spencer S., Ruhs M., Anderson A., Rogaly B., 2007, Migrants' lives beyond the workplace: The experiences of Central and East Europeans in the UK, Joseph Rowntree Foundation, York.
 • Sriskandarajah D., 2004, EU Enlargement and Labour Migration: An IPPR FactFile, IPPR, London.
 • Sriskandarajah D., Cooley L., Kornblatt T., 2007, Britain's Immigrants: An Economic Profile, IPPR, London.
 • Sriskandarajah D., Cooley L., Reed H., 2005, Paying theirway: thefiscal contribution of immigrants in the UK, IPPR, London.
 • Sword K., 1996, Identity in flux: the Polish community in Britain, SSEES, UCL, Occasional Paper, 36, London.
 • Sword K., Davies N., Ciechanowski J., 1989, Theformation of the Polish Community In Great Britain 1939-1950, SSEES, UCL, London.
 • Śleszyński P., 2006, Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzennym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn Migracyjny - Dodatek, 10, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa, 1-3.
 • Trevena P., 2009, "New" Polish migration to the UK. A synthesis of the existing evidence, Centre for Population Change Working Paper, 1-3, Economic and Social Research Council, University of Southampton, Southampton.
 • Tyrowicz J., 2008, Raport z warsztatów eksperckich programu "Work in Poland" [w:] P. Kaczmarczyk, I. Tyrowicz (red.), Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 171-209.
 • Vershinina N., Barrett R., Meyer M., 2009, Polish immigrants in Leicester: forms of capital under-pinning entrepreneurial activity, Leicester Business School Occasional Paper, 86, Leicester Business School, Leicester.
 • Wiśniewski J., Duszczyk M., 2006, Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 r., ISR Warszawa, 1-44.
 • Zborowski A., Galka J., 2008, Migracje stałe i czasowe z Polski po akcesji do Unii Europejskiej [w:] D. Unicki, K. Janc (red.), Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 29-37.
 • Zubrzycki J., 1956, Polish immigrant in Britain. A study of adjustment, Oxford University Press, Oxford.
 • Zubrzycki J., 1988, Soldiers and'peasants. The sociology of Polish migration. The second M. B. Grabowski memorial lecture, Orbis Books, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.