PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 129 | 63--81
Tytuł artykułu

Procesy społeczno-ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

Autorzy
Warianty tytułu
Socio-economic Processes in Krakow Metropolitan Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu koncepcji dotyczących określania liczby polskich ośrodków metropolitalnych oraz ich miejsca w hierarchiach opracowań światowych. Zbadano zależność pomiędzy dynamiką procesów migracyjnych (saldo migracji, napływ z miast, efektywność migracji) i dochodami własnymi i ogółem gmin. Przeanalizowano ich zmiany w czasie i przestrzeni. Wykazano, że silne procesy suburbanizacji zachodzą na całym badanym obszarze i nasilają się. W celu podsumowania procesów społeczno-gospodarczych wykonano typologię wykorzystującą współczynnik salda migracji ludności oraz dochody ogółem gmin badanego terenu. Jako podstawową jednostkę do analizy przepływów ludności zastosowano gminę w podziale na gminę miejską i wiejską. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyzes selected social and economic indicators that affect the development of the Krakow Metropolitan Area. The city of Krakow is becoming increasingly more linked to other cities around the world and may become Poland's second global city - after Warsaw. The city's global connections have made it a point of interest in global economic analyses, which makes it even more metropolitan in nature. Krakow's suburbs are expanding in most directions from the city proper. Residents leaving the city are moving not only to the first ring of townships around the city but also to the second ring. In addition to distance, easy road access plays a key role in the development of Krakow suburbs. Major arteries leading out of the city as well as motorway exits serve as hubs of suburban development. Finally, townships located in the distant corners of the Krakow Metropolitan Area are becoming increasingly more affluent and are starting to resemble townships directly adjacent to the city of Krakow. (original abstract)
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Bibliografia
 • Atlas Unii Metropolii Polskich, 2008, www.selfgov.gov.pl.
 • Beaverstock J.V., Smith R.G., Taylor P.J., 1999, A rooster of world cities, Cities, Vol. 6, No. 6, Glasgow, 445-458.
 • Derudder B., Taylor P.J., Ni P., De Vos A., Hoyler M., Hansens H., Basens D., Huang J., Wit-lox F., Shen W., Yang X., 2010, Pathways of Change: Shifting Connectivities in the World City Network, 2000-08, Urban Studies, 47, 1861-1877.
 • Domański B., 2010, Kapitał zagraniczny a rozwój polskich regionów [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych - aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 263-274.
 • ESPON, European Spatial Planning Observation Network 2002-2006, www.espon.eu.
 • GaWC Research Network
 • Gorczyca K., 2008, Analysis of relationships between distribution of population and spatial economy of communes in the Kraków Metropolitan Area, Bulletin of Geography, 10, Toruń, 37-48.
 • Gordon P., Richardson H.W., Yu G., 1998, Metropolitan and non-metropolitan employment trends in the US: recent evidence and implications, Urban Studies, 35, 7, Routledge, Glasgow, 1037-1057.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Smętkowski M., 2009, Obszary Metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja. Raporty i analizy EUROREG nr 1. Uniwersytet Warszawski, 99.
 • Ilnicki D., 2003, Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym (próba identyfikacji) [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 61-72.
 • Jałowiecki B., 2006, Uwarunkowania i szanse rozwoju polskich metropolii. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MGPiPS, Warszawa, 25.
 • Korenik S., 2011, Nowe realia gospodarcze na początku XXI wieku a urbanizacja [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Studia Miejskie, t. 4, Opole, 39-46.
 • Markowski T, Marszał T. red., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, 25.
 • METREX, European Metropolitan Regions And Areas, 2000, www.eurometrex.org/EN/index. asp.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, 2003 http://www.malopolskie.pl/ Planowanie/Plan/.
 • Raźniak R, 2009, Znaczenie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich metropolii i ich oddziaływanie na otaczające je obszary [w:] A. Chodyński (red.), Współczesne Zagadnienia Zarządzania "przedsiębiorstwo - biznes - region ", Wyd. Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków, 109-121.
 • Taylor P.J., Aranya R, 2008, A Global 'Urban Roller Coaster? Connectivity Changes in the World City Network, 2000-04, Regional Studies, 42, 1-16.
 • Taylor P.J., Catalano G., Walker D.R.F, 2002, Measurement of the World City Network, Urban Studies, 39, 1,2367-2376.
 • Taylor P.J., Ni R, Derudder B., Hoyler M., Huang J., Lu F., Pain K., Witlox F., Yang X., Basens D., Shen W., 2010, Measuringthe World City Network: New Results and Developments, GaWC Research Bulletin 300.
 • Tobler W, 1995, Migration: Ravenstein, Thorntwaite, and beyond, Urban Geography, Vol. 16, No. 4.
 • Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli R., Śleszyński R, 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa, 284.
 • Winiarczyk-Raźniak A., 2008, Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w regionie miejskim Krakowa, Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 159.
 • Winiarczyk-Raźniak A., Raźniak R, 2012, Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku, Monografie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 130.
 • Zborowski A., 2004, Podejście funkcjonalno-strukturalne w badaniach delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce-przykład Krakowa [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole, 25-40.
 • Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), IGiGP UJ, Kraków, 576.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.