PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktorskie '05 | 331--344
Tytuł artykułu

Ryzyko w projektach współfinansowanych z funduszu ISPA oraz Funduszu Spójności

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryzyko jest nieodłącznym elementem związanym z realizacją projektów, również projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W związku z niestabilnym otoczeniem prawnym, projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków zarówno z funduszu ISPA, jak i Funduszu Spójności obciążone są szczególnie wysokim ryzykiem wewnętrznym i zewnętrznym. Należy podkreślić zagrożenia wynikające ze zmian w przepisach prawnych oraz niespójnych interpretacjach przepisów publikowanych przez różne instytucje zaangażowane we wdrażanie i zarządzanie projektami. Artykuł przedstawia główne problemy związane z ryzykiem zewnętrznym oraz możliwości zarządzania tym ryzykiem w kolejnych etapach realizacji projektów. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (2000). Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania.
 • Bakalarska B., Czerwiński K. (2004): Zasady wykorzystania funduszy inwestycyjnych i Funduszu Spójności. Warszawa.
 • Bennet D. (2000): Ryzyko walutowe. Instrumenty i strategie zabezpieczające. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Chrószcz M. (2005): VAT - bałagan prawny. Podzielić niepodzielne. "Wspólnota", nr 2.
 • Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia.
 • Marcinek K. (2001): Ryzyko projektów inwestycyjnych. AE, Katowice.
 • Pritchard C.L. (2002): Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. WIG-PRESS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
 • Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Spójności. http://www.mos.gov.pl/lmaterialy_informacyjne/inne/stanowisko_MS-FS-l.pdf .
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
 • Ustawa kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z poźn. zm.).
 • Ustawa kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.).
 • Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz.U. nr 54, poz. 535).
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2002, 76, poz. 694 z późn. zm.).
 • Ustawa "Ordynacja podatkowa" z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60).
 • Załącznik 5 - Wytyczne odnośnie do postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) dla przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności (FS). Ministerstwo Środowiska. http://www.cios.gov.pl/ma_struktura/docs/zalacznik_5.doc.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.