PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 63 | 91--105
Tytuł artykułu

Internal Education Quality Assurance System at the Universities and Schools of Economics in the Light of European Standards and Polish Regulations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na uczelniach ekonomicznych w odniesieniu do europejskich standardów i polskich regulacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this paper is to discuss the essence and the role of the internal education quality assurance system at the universities and schools of economics. The paper points to the European standards for education quality assurance which exerted the most significant influence on the subsequent Polish regulations governing the implementation, assessment and enhancement of internal education quality assurance systems in higher education institutions. Further on, the general premises of defining the scope of such a system in a higher education institution as well as the basic rules of its implementation and the associated responsibilities were discussed. Moreover, the most important conclusions regarding the processes of enhancement of internal quality assurance systems at Polish universities and schools of economics in the recent years were discussed, based on the accreditation carried out in 2009 by the State Accreditation Committee. (fragment of text)
W opracowaniu przedstawiono istotę wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz zwrócono uwagę na rolę, jaką on odgrywa na uczelni ekonomicznej. Zaprezentowano europejskie standardy zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz opracowane na ich podstawie polskie regulacje w tym zakresie. Podjęto próbę sformułowania ogólnych założeń będących podstawą opracowania zakresu wewnętrznego systemu jakości kształcenia. Przedstawiono ogólne zasady wdrożenia tego systemu na uczelni, wskazując podmioty odpowiedzialne za jego formalne wdrożenie. W opracowaniu zawarto również najważniejsze wnioski z oceny systemów jakości kształcenia na uczelniach ekonomicznych, przeprowadzonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
91--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Activities of the State Accreditation Committee in 2009. State Accreditation Committee. 2010. Warsaw, [b.w.], 105-106.
 • Dudek M., Szczepankiewicz E.I. 2009. Księga procedur audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania [The Internal Audit Book of Procedures, in: Internal audit as management tool]. Zesz. Nauk. USzczec. 564, 85, 37-46 [in Polish].
 • Kodeks etyki audytora wewnętrznego, w: Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego [The Code of Ethics of Internal Auditing, in: The International Standards for the Professional Practice of Internal Audit]. 2009, www.iia.org.pl, accessed 2010.11.24 [in Polish].
 • Komunikat nr 1 MF z 19 lutego 2009 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych [Communication No. 1 MF of 19 February 2009 on internal audit standards in the public finance sector units]. DzUrz. MF 2009, No. 2, item 12 [in Polish].
 • Komunikat nr 16 MF z 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w JSFP" i "Karty audytu wewnętrznego w JSFP" [Communication No. 16 MF, 18 July 2006 on the announcement of "Code of Ethics JSFP Internal Auditor" and "Internal Audit Charter in JSFP]. DzUrz. MF 2006, No. 9, item 70 [in Polish].
 • Raport PKA. Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2009 r. [Report of the State Accreditation Committee: Activities of the State Accreditation Committee in 2009]. 2010. Warszawa, Państwowa Komisja Akredytacyjna, 104, 106-108, 108-111 [in Polish].
 • Report of ENQA. 2005. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki, Finland, The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), http://www.enqa.eu/pubs.lasso, accessed 2010.11.24.
 • Rozporządzenie MF z 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego [MF Regulation of 1 February 2010 on the conduct and documentation of internal audit]. DzU 2010, No. 21, item 108 [in Polish].
 • Rozporządzenie MNiSW z 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów [Ministry Regulation of 2 November 2006 on the documentation of the study]. DzU 2006, No. 224, item 1634 [in Polish].
 • Standardy kształcenia dla kierunku studiów rachunkowość i finanse [Standars of education degree program in accounting and finance], http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/24/33/2433/32_finanse_rachunkowosc.pdf, accessed: 2010.11.24 [in Polish].
 • Szczepankiewicz E.I., Dudek M. 2008. Karta audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce [Internal Audit Charter in the public finance sector units. The functioning of the internal audit in Poland]. Zesz. Nauk. USzczec. 512, 359-372 [in Polish].
 • Szczepankiewicz E.I., Dudek M. 2010. Wybrane problemy doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w niepublicznych szkołach wyższych. Rola i misja uczelni niepublicznych w procesie transformacji [Selected problems related to facilitation of the education quality internal system in nonpublic schools. The role and mission of nonpublic schools in the transformation process]. Zesz. Nauk. WSHiR Pozn. 76, 83, 85 [in Polish].
 • The International Standards for the Professional Practice of Internal Audit. 2009. The Institute of Internal Auditors (IIA), USA, www.iia.org, accessed 2010.11.24.
 • Uchwała nr 217/2008 Prezydium PKA z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny formalno-prawnych aspektów kształcenia [Resolution No. 217/2008 PKA Presidium of April 10, 2008 on the criteria for the evaluation of formal and legal aspects of education], http://www.pka. edu.pl/index.php?page=akty_pw_uid, accessed 2010.11.24 [in Polish].
 • Uchwała nr 218/ 2008 Prezydium PKA z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie spraw studenckich [Resolution No. 218 / 2008 Bureau of PKA from 10 April 2008 on the criteria for assessing compliance with the requirements for student affairs], http://www.pka.edu.pl/index.php?page=akty_pw_uid, accessed 2010.11.24 [in Polish].
 • Uchwała nr 219/2008 Prezydium PKA z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia [Resolution No. 219/2008 PKA Presidium of 10 April 2008 on criteria for assessing learning outcomes of the verification system], http://www.pka.edu.pl/index. php?page=akty_pw_uid], accessed 2010.11.24 [in Polish].
 • Uchwała nr 501/2008 Prezydium PKA z 3 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów oceny planów studiów i programów nauczania [Resolution No. 501/2008 PKA Presidium of 3 July 2008 on the criteria for the evaluation of study plans and education programs], http://www.pka.edu.pl/index.php?page=akty_pw_uid, accessed 2010.11.24 [in Polish].
 • Uchwała nr 76/2009 Prezydium PKA z 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia ogólnych kryteriów oceny jakości kształcenia [Resolution No. 76/2009 of the Bureau of PKA 19 February 2009 on the establishment of general criteria for assessing the quality of education], http://www.pka.edu.pl/index.php?page=akty_pw_uid, accessed 2010.11.24 [in Polish].
 • Uchwała nr 828/2008 Prezydium PKA z 27 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum programowego [Resolution No. 828/2008 PKA Presidium of 27 November 2008 on criteria for assessing compliance with the requirements of the minimum curriculum], http://www.pka.edu.pl/index.php? page=akty_pw_uid, accessed 2010.11.24 [in Polish].
 • Uchwała nr 873/2007 Prezydium PKA z 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny [Resolution No. 873/2007 PKA Presidium of 8 November 2007 on guidelines for the preparation of self-evaluation report], http://www.pka.edu.pl/index.php?page=akty_pw_uid, accessed 2010.11.24 [in Polish].
 • Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym [The Act of 27 July 2005 Law on Higher Education]. DzU 2005, No. 164, item 1365, with amendments [in Polish].
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [The Act of 27 August 2009 on public finances]. DzU 2009, No. 157, item 1240 [in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.