PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 12 | 212
Tytuł artykułu

Studium jakości wód zapachowych : możliwości różnicowania produktów oryginalnych i nieoryginalnych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zamiarem autora niniejszej pracy było zbadanie możliwości i sposobów różnicowania oryginalnych i nieoryginalnych wód zapachowych. W tym celu na podstawie doświadczeń praktycznych postawiono następujące hipotezy wymagające doświadczalnego potwierdzenia: Warstwa wizualna opakowań wód zapachowych nie różnicuje produktów oryginalnych i nieoryginalnych.Nuta zapachowa wód oryginalnych i nieoryginalnych nie jest dla statystycznego konsumenta kryterium jakości, które różnicuje te produkty.Trwałość zapachu jest kryterium jakości różnicującym wody zapachowe oryginalne i nieoryginalne.Skład wód zapachowych analizowanych za pomocą elektronicznego nosa i chromatografu gazowego może różnicować produkty oryginalne i nieoryginalne. Praca składa się z części teoretycznej i doświadczalnej. W pierwszej przedstawiono przegląd literatury z zakresu podjętego tematu. Omówiono percepcję zmysłu węchu, przedstawiono pojęcia związane z warstwą wizualną opakowań oraz z elektronicznym nosem, jak również nakreślono problematykę jakości wód zapachowych. W drugiej części, doświadczalnej, zaprezentowano wyniki badań własnych. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
212
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ankiel-Homa M., Wykorzystanie opakowań w działaniach marketingowych {na przykładzie produktów kosmetycznych), http://wwvv.opakovvania.com.pl (11 czerwca 2006).
 • Anosmia - utrata powonienia, "Kosmetyki, Perfumy, Chemia Gospodarcza" 1999, nr 2.
 • Axel R., Molekularne podstawy procesów węchowych, "Świat Nauki" 1996, nr 1.
 • Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Spółka, Warszawa 1996.
 • Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 • Besser-Regula K., Chmielewski J., Foltynowicz Z., Use of Electronic Nose for Examination of Floor Covering Materials, Proceedings of the 14th IGWT Symposium "Focusing New Century: Commodity - Trade - Environment", Pekin 2004.
 • Besser-Regula K., Foltynowicz Z., Zastosowanie nosa elektronicznego do badań wykładzin podłogowych [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. Żuchowski, ITEE, Radom 2004.
 • Best C., Taylor N., Fizjologiczne podstawy posterowania lekarskiego, PZWL, Warszawa 1971.
 • Białaczewski L., Nagroda Nobla za 2004; odkrycie genów receptorów węchowych, "Otorynolaryngologia" 2005, nr 4.
 • Blakistone B.A., Principles and Applications of Modified Atmosphere Packaging of Foods,, Blackie Academic & Professional, London 1998.
 • BN-84/6148-02 Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne: Perfumy, wody kolońskie i toaletowe.
 • Bradley D.A. i in., Mechatronics, Electronics in Products and Processes, CRC Press LLC, New York 1996.
 • Breer H., Olfactory Receptors: Molecular Basis for Recognition and Discrimination of Odors, "Analytical Bioanalytical Chemistry" 2003, nr 377.
 • Briston H., Packaging Management, Gover Press, London 1972.
 • Brud W., Words versus Odorous. How Perfumers Communicate, "Perfumer and Flavorist" 1986, nr 11.
 • Buck L., Axel R., A Novel Multigene Family May Encode Odorant Receptors: A Molecular Basis for Odor Recognition, "Cell" 1991, nr 65.
 • Carpenter R., Lyon D., Hasdell T., Guidelines for Sensory Analysis in Food Product Development and Quality Control, Aspen Publishers Inc., Gaitherburg 2000.
 • Chochół A. i in., Opracowanie wzorca preferencji konsumenckich dotyczących wybranych grup wyrobów kosmetycznych przemysłowych, Badania statutowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, nr tematu 10/KTP/2/2005/202 (materiały niepublikowane).
 • Chochół A., Requirements of the Cosmetics in Poland after the Accession into European Union, Materiały "The 15th Symposium of IGWT pt. Global Safety of Commodity and Environment Quality of Life", Kijów 2006.
 • Chochół A., Wyroby kosmetyczne w świetle nowych uregulowań prawnych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującej nomenklatury surowców kosmetycznych i instytucji zajmujących się ich jakością, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 718, Kraków 2006.
 • Chochół A., Depa B., Warunki dopuszczenia kosmetyków do obrotu w świetle obowiązujących przepisów [w:] Rola towaroznawstwa w zarządzeniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, red. J. Żuchowski, ITEE, Radom 2004.
 • Chochół A., Depa B., Zapewnienie bezpieczeństwa stosowania artykułów kosmetycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 599, Kraków 2002.
 • Chochoł A., Kukulska I., Badanie i ocena jakości wybranych mydeł toaletowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 630, Kraków 2003.
 • Churchill G.A., Badania marketingowe, PWN, Warszawa 2002.
 • Cichoń M., Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii, Ossolineum, Wrocław 1996.
 • Cichoń Z., Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Ossolineum, Wrocław 1996.
 • Crosby Ph., Running Things the Art of Making Things Happen, McGraw-Hill, New York 1986.
 • Czerniawska E., Czerniawska-Far J.M., Psychologia węchu i pamięci węchowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Davia F., Wielka księga perfum, Twój Styl, Warszawa 1998.
 • Decyzja Komisji Europejskiej ustalająca wykaz i nomenklaturę składników kosmetycznych, "Pollena-TŚPK" 1996, nr 11.
 • Dimitrov D., Technologija na parfumerijnoto i kozmeticzno proizvodstvo, VICHVP, Płovidiv 1980.
 • Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001.
 • Drod A., Marsh K., The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, J. Wiley and Sons, New York 1997.
 • Dyrektywa Komisji 95/17/CE z 19 czerwca 1995 r. określająca szczegółowe zasady stosowania Dyrektywy Rady 76/768/EEC w sprawie nieumieszczania jednego lub więcej składników w wykazie na opakowaniach kosmetyków, "Pollena - TŚPK" 1998, nr 5.
 • Dyrektywa Komisji 99/11/KE z 8 marca 1999 r. dostosowująca do postępu technicznego zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, "Kosmetyki, perfumy i chemia gospodarcza" 1999, nr 12.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z 20 grudnia 1994 r. O opakowaniach i odpadach opakowań, "Kosmetyki, perfumy i chemia gospodarcza" 1999, nr 10.
 • Dyrektywa Rady 76/768/EEC z dnia 27 lipca 1976 r. zbliżająca prawa Państw Członkowskich dotyczące kosmetyków, "Pollena - TŚPK" 1997, nr 9.
 • Dyrektywa Rady 80/232/EEC z 15 stycznia 1980 r. zbliżająca prawa Państw Członkowskich dotyczące dozwolonych zakresów nominalnych ilości ¡pojemności określonych produktów w opakowaniach jednostkowych, "Pollena - TŚPK" 1998, nr 9.
 • Dyrektywa Rady 85/374/EEC z 25 lipca 1985 r. zbliżająca prawa, przepisy i rozporządzenia administracyjne Państw Członkowskich dotyczące odpowiedzialności za wadliwe produkty, "Pollena - TŚPK" 1998, nr 6.
 • Europejska Dyrektywa Kosmetyczna 76/768; "Pollena - TŚPK" 1997, nr 9.
 • Falkowski A., Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i rynek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Feigenbaum A.V., Total Quality Control, Engineering and Management, McGraw- -Hill, New York-Toronto-London 1961.
 • Figlewska J., Perfumy, G+J Gruner+Jahr Polska, Warszawa 2002.
 • Gardner J.W., Applications of Electronic Noses, Materiały 1st NOSE Short Course, National Institute of Matter Physics & University of Brescia, Chemistry and Physiscs Department, Italy 2002.
 • Gawęcka J., Jędryka T., Analiza sensoryczno. Wybrane metody i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Giles G.A., Handbook of Beverage Packaging, Culinary and Hospitality Publications Services, Texas 1999.
 • Górecka E., Kaleta M., Rola i zastosowanie substancji zapachowych, część I, "Rynek Chemiczny" 2004, nr 2.
 • Górecka E., Kaleta M., Rola i zastosowanie substancji zapachowych, część II, "Rynek Chemiczny" 2004, nr 6.
 • Grudke G, Grundriß der allgemeinen Warenkunde 1.1 Einfuhrund - Warensystematik, VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1997.
 • Grundschober F., Gwarancje bezpiecznego stosowania substancji zapachowych, "Pollena - TŚPK" 1997, nr 6.
 • Haies F. Colin, Opakowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa 1999.
 • Harborne B.J., Ekologia biochemiczna, PWN, Warszawa 1997.
 • Hierlemann A., Fundamental Principles and Thermodynamics of Chemical Sensing I, II, Materiały 1st NOSE Short Course, National Institute of Matter Physics & University of Brescia, Chemistry and Physiscs Department, Italy 2002.
 • Hill T., Lewicki P., Statistics Methods and Applications, StatSoft, Tulsa 2006.
 • Hornik S. i in., Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych, Badania statutowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, nr tematu 42/KTP/2/2006/S/301 (materiału niepublikowane).
 • Hornik S. i in., Zastosowanie nowych narzeLdzi zarządzania jakością dla wybranych wyrobów przemysłowych, Badania statutowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, nr tematu 37/KTP/2/2004/S/147 (materiały niepublikowane).
 • Hurton A., Erotyka perfum, czyli Tajemnice pięknych zapachów, Real Press, Warszawa 1994.
 • ISO 4120:1983. Methodology. Triangle test.
 • ISO 8587:1988. Methodology. Ranking.
 • Jellinek S., Narodziny nowoczesnych perfum, "Pollena - TŚPK" 1998, nr 11.
 • Jellinek S., Perfumy - Marzenie we flakonie, Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa 1994.
 • Jennings-White C., Human Primery Odors, "Perfume and Flavorist" 1984, nr 9.
 • Jerzyk E., Nowoczesne opakowanie - design, funkcjonalność i informacje, "Opakowanie" 2006, nr 2.
 • Jezierski T.A., Podstawy fizjologii węchu, uczenia się i etologii zwierząt. Badania Osmologiczne, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 1999.
 • Jędryka T., Metody sensoryczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 • Jędryka T., Porównanie testów stosowanych do określania sprawności sensorycznej [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. Żuchowski, ITEE, Radom 2004.
 • Jędryka T., Dziubek B., Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 590.
 • Jędryka T., Kozłowski T., Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986.
 • Juran J.M., Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York 1988.
 • Karpiel Ł., Skrzypek M., Towaroznawstwo ogólne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Kiliński A., Jakość, WNT, Warszawa 1979.
 • Kolman R., Inżynieria jakości, PWE, Warszawa 1992.
 • Koppelmann U., Produktmarketing, Kohllammer, Stuttgart, Berlin, Köhl, Mainz 1989.
 • Korzeniowski A., Jasiczak J., Funkcje opakowań w strategii jakości towarów, "Opakowanie" 1998, nr 9.
 • Korzeniowski A., Skrzypek M., Towaroznawstwo Opakowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowanie w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
 • Korzeniowski A., Woźniczka M., Walenciak M., Opakowania w handlu elektronicznym [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. Żuchowski, ITEE, Radom 2004.
 • Köster E.P, Adaptation and Cross-adaptation in Olfaction, Bronder-Offset N.V., Rotterdam 1971.
 • Kostro Z., Rola opakowania w marketingu, "Opakowanie" 1994, nr 6.
 • Kośmider J., Sensoryczne metody oceny zapachowej jakości powietrza i skuteczności dezodoryzacji, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1991.
 • Kośmider J., Uciążliwość zapachowa. Metodyka ocen hedonicznej jakości zapachu i częstości jego występowania w środowisku, "Archiwum Ochrony Środowiska" 1997, nr 1-2.
 • Kośmider J., Krajewska B., Normalizacja olfaktometrii dynamicznej. Podstawowe pojęcia i jednostki miar, "Normalizacja" 2005, nr 1.
 • Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B., Odory, PWN, Warszawa 2002.
 • Kulesza J., Góra J., Tyczkowski A., Chemia i technologia związków zapachowych, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1961.
 • Kwiatkowski J., Ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Lawless H.T., Heymann H., Sensory Evaluation of Food. Principles and Practices, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York-London-Dordrecht-Boston 1999.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Opakowanie w ochronie konsumenta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Postęp techniczny w opakowalnictwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Znakowanie i kodowanie towarów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Malinka. W., Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław 1999.
 • Malnic B., Hirono J., Sato T., Buck L.B., Combinatorial Receptor Codes for Odors, "Cell" 1999, nr 69.
 • Meilgaard M., Civille G., Carr T., Sensory Evaluation Techniques, wyd. 3, CRC Press, London 1999.
 • Miron E., Krawczyk W., Jakościowa i ilościowa analiza alkoholi, "Problemy Kryminalistyki" 1994, nr 200-201.
 • Moroń Z., Współczesny świat nie może funkcjonować bez czujników, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, www.zwmsp.pwr.wroc.pl (2 stycznia 2005).
 • Możliwości wykorzystania nosa elektronicznego, "Kosmetyki, Perfumy, Chemia Gospodarcza" 1999, nr 2.
 • Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994.
 • Najważniejsze są zapachy, "Kosmetyki" 2001, nr 6.
 • Nef P., How We Smell the Molecular and Cellular Bases of Olfaction, "New Physiological Sciences" 1998, nr 13.
 • Oakland J., Total Quality Management, Butterworth Heinemann, London 2000.
 • Obrębowski A., Uwagi do mechanizmu percepcji węchowej, "Otorynolaryngologia" 2002, nr 56.
 • Oestergaard S.R., Packaging Optimization [w:] Laws and Regulation of Packaging, Proceedings of 12th IAPR1 Word Conference of Packaging, 18th-20th June 2001, COBRO, Warsaw 2001.
 • Paleski Z., Podstawy psychologii wrażeń zmysłowych. Materiały do nauczania psychologii, red. L. Wołoszynowa, ser. I, T. 2, Psychologia ogólna, PWN, Warszawa 1969.
 • Pecul M., Elektroniczne nosy, "Wiedza i Życie" 1998, nr 7.
 • PN-93/C-77026 Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne.
 • PN-EN 14182 Opakowania. Terminologia. Terminy podstawowe i definicje.
 • PN-EN ISO 5492:1997 Analiza sensoryczna. Terminologia.
 • PN-EN ISO 5496:1997 Analiza sensoryczna. Metodologia. Wprowadzenie i szkolenie oceniających w wykrywaniu zapachów.
 • PN-EN ISO 6658:1998 Analiza sensoryczna. Metodologia. Wytyczne ogólne.
 • PN-EN ISO 8586-1:1996 Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Wybrani oceniający.
 • PN-EN ISO 8586-2:1996 Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Eksperci.
 • PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • Pohl H.Ch., Logistyk - system, Betrebswirtchaftiche Grundlagen Springer-Verlag, Berlin 1990.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. o skorygowanym systemie oznakowania ekologicznego Wspólnoty, "Kosmetyki, perfumy i chemia gospodarcza" 2000, nr 11.
 • Schaf A., Volkmer H.P., The Impact of Olfactory Product Expectations on the Olfactory Product Expérience, "Food Quality and Preference" 2000, nr 11.
 • Schaller E., Bosset J.O., Escher F., Electronic Nose and Their Application to Food, "Food Science and Technology" 1998, nr 31.
 • Skangiel-Kramska J., Rogozińska K., Zmysł węchu - kodowanie zapachów - Nagroda Nobla z fizjologii lub medycyny w 2004 roku, "Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych" 2005, nr 2-3.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 • Skubisz R., Prawo znaków towarowych: Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1997.
 • Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, PWN, Warszawa 2000.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny T. II, Statsoft, Kraków 2000.
 • Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 • Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
 • StojkovaT., Identifikacija i falszifikacija na parfumerijnite stoki, Izvestija. Seria Spisanije na Ikonomiczeski universitet, Varna 2003, nr 3.
 • Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1997.
 • Szymczak J., Język opakowań jednostkowych, "Opakowanie" 2003, nr 8.
 • Szymczak J., Marketingowe funkcje opakowań, "Opakowanie" 1996, nr 2.
 • Szymczak J., Promocyjne funkcje opakowań jednostkowych, "Opakowanie" 1998, nr 2.
 • Szymczak J., Ankiel-Homa M., Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Szymczak J., Ankiel-Homa M., Wykorzystanie testu zapamiętania w ocenie warstwy wizualnej opakowań przez nabywców indywidualnych, "Opakowanie" 2005, nr 2.
 • Tomlins K.I., Methods for the Sensory Evaluation of Food and Drink Products, Natural Resources Institute, Chatham Maritime, Kent, UK 2000.
 • Toops D., Psychological Impact ofColor, "Food Business" 2001, nr 7.
 • Turek P, Chmielewski J., Nos elektroniczny jako nowoczesne narzędzie w ocenie jakości wyrobów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2006, nr 718.
 • Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.
 • Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503).
 • Ustawa z 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. Nr 42 poz. 473) ze zmianami z 13 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 73 poz. 659), z 30 października 2003 r. (Dz.U. Nr 189 poz. 1852) i 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 213 poz. 2158).
 • Valcarcet M., Cardenas S., Gallego M., Quantitative Analysis Revisited, "Critical Reviews in Analytical Chemistry" 2000, nr 30.
 • Vosshall Lb., Wong Am., Axel R., An Olfactory Sensory Map in the Fly Brain, "Cell" 2000, nr 102.
 • Walden-Kozłowska A., Kształtowanie wartości promocyjnej opakowań jednostkowych, "Opakowanie" 2002, nr 1.
 • Walden-Kozłowska A., Wzornictwo przemysłowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Wasilewski L., Rozważania o jakości, Zetom, Warszawa 1999.
 • Wright R" Nauka o zapachu, PWN, Warszawa 1972.
 • Zapach musi rzucać na kolana, "Kosmetyki" 2001, nr 10.
 • Zarządzanie produktem, red. B. Sojkina, PWE, Warszawa 2003.
 • Zimbardo P., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.