PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 14 | 154
Tytuł artykułu

Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Utrata wartości aktywów nabrała szczególnego znaczenia w kontekście coraz większej popularności zagadnienia wartości godziwej w sprawozdawczości finansowej. W związku z tym szczegółowo omówiono szacowanie wartości aktywów zarówno w teorii rachunkowości jak i w krajowych i międzynarodowych regulacjach rachunkowości. W świetle współczesnych koncepcji rachunkowości oraz teorii finansów przedstawiono utratę wartości aktywów. Dodatkowo na przykładzie sprawozdawczości finansowej polskich spółek giełdowych praktycznie opisano utratę wartości aktywów.
Rocznik
Numer
Strony
154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Abdel-Magid M.F. [1979], Toward a Better Understanding of the Role of Measurement in Accounting, "The Accounting Review", April.
 • Alciatore M. i in. [1998], Asset Write-Downs: A Decade of Research, "Journal of Accounting Literature" vol. 17.
 • Alexander D., Britton A., Jorissen A. [2005], International Financial Reporting and Analysis, 2th ed., Thomson Learning, London.
 • Altman E.I. [1968], Financial Ratios, Discriminate Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", vol. 23, September.
 • Altman E.I. [1984], The Success of Business Failure Prediction Model: An International Survey, "Journal of Banking and Finance", June.
 • American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) [1970], Accounting Principles Board, Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises, Statement No. 4.
 • Andrzejewski M., Grabiński K. [2007], Polskie prawo bilansowe - rozwój i perspektywy zmian, "Rachunkowość", nr 7.
 • Appenzeller D. [1998], Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań, nr 153.
 • Athanassakos G. [1995], Equity Valuation - A Guide to Discounted Cash Flow and Relative Valuation Methods, The Mutual Group Financial Services Research Centre.
 • Ball R., Brown P. [1968], An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, "Journal of Accounting Research", Autumn.
 • Bartov E., Lindahl F., Ricks W. [1998], Stock Price Behaviour Around Announcements of Write-offs, "Review of Accounting Studies", nr 3.
 • Beaver W. [1972], The Behavior of Security Prices and Its Implications for Accounting Research [w:] Report of the Committee on Research Methodology in Accounting, "The Accounting Review", vol. 47.
 • Beaver W., Dukes R. [1973], Interperiod Tax Allocation and Delta Depreciation Methods: Some Empirical Results, "The Accounting Review", vol. 48.
 • Bierman H. [1963], Measurement and Accounting, "The Accounting Review", July.
 • Blake D. [2000], Financial Market Analysis, John Wiley & Sons, New York.
 • Bossaerts P., Plott Ch. [2004], Basic Principles of Asset Pricing Theory: Evidence from Large-Scale Experimental Financial Markets, "Review of Finance", vol. 8.
 • Bromwich M. [2001], Financial Reporting Information and Capital Markets, Pearson Education, London.
 • Brownlee E.R., Ferris K.R., Haskins M.E. [1990], Corporate Financial Reporting - Text and Cases, BPI / Irwin Homewood, Boston.
 • Bullen H.G., Crook K. [2005], A New Conceptual Framework Project - Revitising the Concepts, FASB & IASB, May.
 • Cairns D., Creighton B., Daniels A. [2003], Applying International Accounting Standards, 3th ed., LexisNexis, London.
 • Campbell N.R. [1957], What Is Science, Dover Publications, New York.
 • Chambers R.J. [1963], Why Bother with Postulates?, "Journal of Accounting Research", vol. 1, nr 1 Spring.
 • Chambers R.J. [1965], Measurement in Accounting, "Journal of Accounting Research", vol. 3, nr 1, Spring.
 • Chaney P., Hogan C., Jeter D. [1999], The Effect of Reporting Restructuring Charges on Analysts' Forecast Revision and Errors, "Journal of Accounting and Economics", vol. 27.
 • Chen Ch. i in. [2004], Incentives for and Consequences of Initial Voluntary Asset Write- -Downs in the Emerging Chinese Market, "Journal of International Accounting Research", vol. 3, nr 1.
 • Cheng Q. [2005], What Determines Residual Income?, "The Accounting Review", vol. 80, nr 1.
 • Collins D.W., Kothari S.P. [1989], An Analysis of Intertemporal and Cross-Sectional Determinants of Earnings Response Coefficients, "Journal of Accounting and Economics", vol. 11.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. [1990], Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, New York.
 • Copeland T., Weston J., Shastri K. [2005], Financial Theory and Corporate Policy, Pearson Education, London.
 • Cotter J., Stokes D., Wyatt A. [1998], An Analysis of Factors Influencing Asset Writedowns, "Accounting and Finance", nr 38.
 • Czekaj J., Dresler Z. [2006 ], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Deegan C., Unerman J. [2006], Financial Accounting Theory, The McGraw-Hill, London.
 • Deng Z., Lev B. [1998], The Valuation of Acquired R&D, Working Paper, New York University, New York.
 • Dhaliwal D., Lee K., Fargher N. [1991], The Association between Unexpected Earnings and Abnormal Security Returns in the Presence of Financial Leverage, "Contemporary Accounting Research", vol. 8, Fall.
 • Dresler Z. [2001], O niektórych problemach metodologicznych rachunku efektywności inwestycji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 894.
 • Easton P, Żmijewski M. [1989], Cross-Sectional Variation in the Stock Market Response to Accounting Earnings Announcements, "Journal of Accounting and Economics", vol. 11.
 • Elliott J., Hanna J. [1996], Repeated Accounting Write-offs and the Information Content of Earnings, "Journal of Accounting Research", vol. 34.
 • Elliott J., Shaw W. [1988], Write-offs as a Accounting Procedure to Manage Perceptions, "Journal of Accounting Research", vol. 26.
 • Francis J., Hanna D., Vincent L. [1996], Causes and Effects of Discretionary Asset Write- -offs, "Journal of Accounting Research", vol. 34 Supplement.
 • Frendzel M. [2002], Utrata wartości aktywów w świetle regulacji międzynarodowych i amerykańskich, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 7(63), Rada Naukowa SKwP, Warszawa.
 • Fry N., Bence D. [2007], Capital or Income?, "Accountancy Magazine", April.
 • Gaffikin M.J.R. [1970], Creating Science of Accounting: Accounting Theory to 1970, University of Wollongong, Australia, www.uow.edu.au/commerce/accy.
 • Gajdka J., Stos D. [1996], Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Gajdka J., Stos D. [2003], Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001 [w:] Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Gierusz J. [2005], Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Gos W. [2007], Szacunki jako parametr wartości aktywów i pasywów [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Grabiński K. [2006], Trwała utrata wartości aktywów w świetle koncepcji zachowania kapitału [w:] Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, red. J. Czekaj, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Handel W. [1982], Ethnomethodology: How People Make Sense, Prentice Hall, Hemel Hempstead.
 • Harikumar T., Harter Ch. [1995], Earnings Response Coefficient and Persistence: New Evidence Using Tobin's q as a Proxy for Persistence, "Journal of Accounting, Auditing & Finance", vol. 10, nr 2, Spring.
 • Helfin F., Warfield T. [1997], Managerial Discretion in Accounting for Asset Write-offs, Working Paper, University of Winconsin-Madison.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hołda A. [2006], Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych.
 • Husmann S., Schmidt M. [2008], The Discount Rate: A Note on IAS 36, "Accounting in Europe", vol. 5, nr 1-2.
 • Ijiri Y. [1978], The Foundations of Accounting Measurement, Scholars Book, Houston.
 • Impairment of Assets: Measurement without Disclosure? [2006], ACCA Research Report No. 92, Boston.
 • Information for Better Markets - Measurement in Financial Reporting [2006], An initiative from the Institute of Chartered Accountants in England & Wales, London.
 • Informator księgowego [1956], red. S. Skrzywan, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa.
 • International Accounting - Standards, Regulations and Financial Reporting [2006], red. G.N. Gregoriou, M. Gaber, Elsevier, London.
 • Jajuga K., Jajuga T. [2005], Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jennings R. i in. [1996], The Relation between Accounting Goodwill Numbers and Equity Values, "Journal of Business Finance and Accounting", vol. 23.
 • Karmańska A. [2008], Odpisy aktualizujące wartość aktywów, "Rachunkowość", nr 1.
 • Kirk R.J. [2005], International Financial Reporting Standards in Depth. Volume 1: Theory and Practice, Elsevier, London.
 • Koh H., Killough L. [1990], The Use of Multiple Discriminant Analysis in the Assessment of the Going-concer Status of an Audit Client, "Journal of Business Finance and Accounting", vol. 17, Spring.
 • Kormedi R., Lipe R. [1987], Earnings Innovations, Earnings Persistence and Stock Returns, "Journal of Business", vol. 60.
 • Kothari S.P. [2001], Capital Markets Research in Accounting, "Journal of Accounting & Economics", vol. 31.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 - Utrata wartości aktywów, Dz.U. Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2007 r., nr 8, poz. 46.
 • Lev B. [1989], On the Usefulness of Earnings: Lessons and Directions from Two Decades of Empirical Research, "Journal of Accounting Research", Supplement.
 • Lev B., Li S., Sougiannis T. [2005], Accounting Estimates, Pervasive, Yet of Questionable Usefulness, New York University, New York, April.
 • Mazur A., Wyczółkowska D. [2007], Możliwe podstawy wyceny aktywów i ich zobowiązań w momencie ich początkowego ujęcia, "Rachunkowość", nr 4.
 • Measurement Bases for Financial Accounting - Measurement on Initial Recognition [2005], IASB, London.
 • Metcalf R.M. [1964], The Basic Postulates in Perspective, "The Accounting Review", January.
 • Micherda B. [2000], Sprawozdania finansowe w świetle struktury współczesnej rachunkowości, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 876.
 • Micherda B. [2006], Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 • Micherda B., Szulc M. [2004], Prawo bilansowe i podatkowe we współczesnej rachunkowości, "Problemy Rachunkowości", nr 3(18).
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [2009], http://www.mf.gov.pl/index.php?const=l&dzial=487&wysw=2&sub=sub5, 30.01.2009.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. [2007], t. 1 i 2, IASB - SKwP, Warszawa.
 • Murphy J.A. [1990], Using the CAPMas a General Framework for Asset Pricing Analysis, "The Journal of Financial Research", vol. XIII, nr 3, Fali.
 • Muszyńska B. [2007], Dokumentowanie szacunków, "Rachunkowość" nr 4.
 • Negakis C.J. [2005], Accounting and Capital Markets Research: A Review, "Managerial Finance", vol. 31(2).
 • Nowak M. [1998], Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw - metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 • Pfaff J. [2005], Obowiązki biegłego rewidenta w przypadku wykrycia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego spowodowanej oszustwem [w:] Sprawozdawczość finansowa i rewizja w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, AE w Krakowie, Kraków.
 • Pfaff J. [2007], Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 • Phase A: Objective and Qualitative Characteristics [2007], Raport ze spotkania Rady Założeń Koncepcyjnych z 22 sierpnia 2007 r., www.fasb.org.
 • Phase B: Elements and Recognition [2007], Raport ze spotkania Rady Założeń Koncepcyjnych z 17 sierpnia 2007 r., www.fasb.org.
 • Podstawy rachunkowości, aspekty teoretyczne i praktyczne [2007], red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF [2007], red. Z. Messner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, część 1 [2001 ], red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław.
 • Ramakrishnan R., Thomas J. [1998], Valuation of Permanent, Transitory, and Price- Irrelevant Components of Reported Earnings, "Journal of Accounting, Auditing & Finance", vol. 13, nr 3, Summer.
 • Raport roczny France Telecom za 2005 r. [2006-2007], The KPMG International Financial Reporting Group, London.
 • Ress L., Gill S., Gore R. [1996], An Investigation of Asset Write-Downs and Concurrent Abnormal Accruals, "Journal of Accounting Research", nr 54 Supplement.
 • Review and Resume [1953], "Accounting Terminology Bulletin", nr 1, AICPA - Committee on Terminology.
 • Rezaee Z., Smith J.A., Lindbeck R.S. 11996], An Examination of Long-lived Asset Impairments Under SFAS No. 121, "International Advances in Economic Research", vol. 2 nr 1, February.
 • Riahi-Belkaoui A. [2005], Accounting Theory, Thomson Learning, London.
 • Riedl E.J. [2004], An Examination of Long-Lived Assets Impairments, "The Accounting Review", vol. 79, nr 3.
 • Ronen J., Yaari V. [2008], Earnings Management - Emerging Insights in Theory, Practice and Research, Springer, New York.
 • Scott W.R. [2003], Financial Accounting Theory, Prentice Hall, Toronto.
 • SFAC 1: Financial Accounting Standards Board (FASB) [1978], "Statement of Financial Accounting Concepts", Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises.
 • SFAC 2: Financial Accounting Standards Board (FASB) [1980], "Statement of Financial Accounting Concepts", Qualitative Characteristics of Accounting Information.
 • SFAC 6: Financial Accounting Standards Board (FASB) [1985], "Statement of Financial Accounting Concepts", Elements of Financial Statements.
 • SFAC 7: Financial Accounting Standards Board (FASB) [2000], "Statement of Financial Accounting Concepts", Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements.
 • SFAS 144: Financial Accounting Standards Board (FASB) [2001], "Statement of Financial Accounting Standards", Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets.
 • SFAS 157: Financial Accounting Standards Board (FASB) [2006], "Statement of Financial Accounting Standards", Fair Value Measurement.
 • Sobańska I. [2005], Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w międzynarodowej grupie przedsiębiorstw [w:] Globalizacja a rozwój rachunkowości finansowej i zarządczej, red. I. Sobańska, A. Szychta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sobczyk M. [1994], Statystyka, PWN, Warszawa.
 • Sprawozdania finansowe według znowelizowanej ustawy o rachunkowości [2003], red. A. Karmańska, Finanse-Serwis, Warszawa.
 • Sprawozdawczość finansowa bez tajemnic [2003], red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa.
 • Springate G. [1998], Predicting the Possibility of Failure in Canadian Firm, MBA Research Project, Simon Fraser University, January.
 • Statement for Principles for Financial Reporting [1999], Accounting Standards Board, London.
 • Steiner G.A., Steiner J.F. [1991], Business, Government and Society, McGraw-Hill, New York.
 • Stevens S.S. [1946], On the Theory of Scales of Measurement, "Science", June 7.
 • Strong J.S., Meyer J.R. [1987], Asset Writedowns: Managerial Incentives and Security Returns, "Journal of Finance", nr 42(3).
 • Summary Report of the Conceptual Framework Measurement Roundtables [2007], Hong Kong, London-Norwalk, January-February.
 • Szychta A. [1996], Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości - studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Świderska G.K. [2002], Ustawa o rachunkowości po nowelizacji a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, "Rachunkowość" nr specjalny: Nowelizacja ustawy o rachunkowości.
 • US Generally Accepted Accounting Principles, www.fasb.org, 20.01.2009.
 • Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 113, poz. 1186.
 • Vickery D.W. [1970], Is Accounting a Measurement Discipline?, "The Accounting Review", October.
 • Vincent L., Equity Valuations Implications of Purchase versus Pooling Accounting, "The Journal of Financial Statement Analysis", vol. 2.
 • Williams J. [1938], The Theory of Investment Value, Harvard University Press, Camridge.
 • Wołk H.I., Dodd J.L., Różycki J. [2008], Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment, Sage Publications, London.
 • Wołk H.I., Dodd J.L., Tearney M.L. [2004], Accounting Theory; Conceptual Issues in a Political and Economic Environment, Thomson Learning, Ohio.
 • Współczesna analiza finansowa [2004], red. B. Micherda, Zakamycze, Kraków.
 • Zucca L., Campbell D. [1992], A Closer Look at Discretionary Writedowns of Impaired, Assets, "Accounting Horizons", September.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.