PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2(16) | 125--135
Tytuł artykułu

Assessment Aspects and Criteria of Corporate Management Systems

Autorzy
Warianty tytułu
Aspekty i kryteria oceny systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie ramowej koncepcji badań diagnostycznych opartych na formule pięciu aspektów określania systemu zarządzania. Wyróżniono następujące aspekty: celowościowy, podmiotowy, strukturalny, funkcjonalny i instrumentalny. Aspekty te tworzą model poznawczy, który wraz z dziedziną zarządzania (będącą rodzajem działalności lub zasobem) stanowi przedmiot diagnozy. W badaniach diagnostycznych - pojmowanych w sensie uniwersalnym - zadaniem ogólnym jest ocena stanu faktycznego danego obiektu, jakim może być przedsiębiorstwo, realizowana strategia, dowolny proces czy system. Diagnoza może być poszerzona o ocenę czynników zewnętrznych, jakie stanowią otoczenie badanego obiektu. Prezentowana koncepcja jest ukierunkowana na ocenę systemów zarządzania, przy czym zaleca się stosowanie podejścia wielokryterialnego, w ramach wyróżnionych wcześniej aspektów. Podejście to ma zdecydowaną przewagę merytoryczną nad podejściami jednokryterialnymi, stąd postulat wiązania poszczególnych kryteriów oceny w układ komplementarny. Jest to problem ilościowego i rodzajowego doboru kryteriów oceny oraz ich agregacji. W związku z powyższym, w kolejnych punktach artykułu zostały przedstawione następujące zagadnienia: - kierunki badań nad systemami zarządzania; - pojęcie systemu zarządzania przedsiębiorstwem jako kategorii zbiorczej; - model pięcioaspektowy systemów zarządzania przedsiębiorstwem (SZP); - aspekty rozpatrywania systemów zarządzania przedsiębiorstwem; - istota wieloaspektowej diagnozy systemów zarządzania przedsiębiorstwem; - przegląd kryteriów oceny systemów zarządzania przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the framework concept of the diagnostic research, based on the formula of five aspects of determining the management system. The following aspects have been distinguished: appropriate, subjective, structural, functional and instrumental. The aspects form the cognitive model which, along with the management field (being a kind of activities or resources) constitutes the subject of diagnosis. In the diagnostic research-interpreted in universal context-the general task is to assess the actual condition of a given facility, be it an enterprise, a strategy being executed, any process or system. The diagnosis can be extended by the assessment of external factors which made up of the surroundings of the facility being examined. The presented concept is oriented on the assessment of management systems and it is recommended to use the multi-criterion approach, within the framework of the aspects listed below. The approach has a decisive substantial advantage over one-criterion approaches, which leads to the postulate of binding the individual assessment criteria into a complementary system. It is a problem of the quantitative and qualitative selection of assessment criteria and their aggregation. In connection with the above, the subsequent points of the article present the following questions: - directions of research on management systems; - the notion of the corporate management system as a collective category; - the five-aspect model of corporate management systems (CMS); - aspects of examination of the corporate management systems; - the essence of the multi-aspect diagnosis of the corporate management systems; - an overview of the assessment criteria of the corporate management systems. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska School of Economics in Tarnow, Poland
Bibliografia
 • Beer S. 1984. "The viable system model: its provenance, development, methodology and pathology". The Journal of the Operational Research Society, vol. 35, no. 1 (January).
 • Bieniok H.,Ingram M, Marek J. 1998. "Przedmiot i metoda diagnozy systemu zarządzania przedsiębiorstwem". Organizacja i Kierowanie, no. 1.
 • Bleicher K. 2004. Das Konzept Integriertes Management. Visionen - Missionen - Programme. Frankfurt-New York: Campus. ISBN 3-593-37634-2.
 • Hatch M. J. 2002. Teoria organizacji. Transl. by P. Łuków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13541-7.
 • Jackson M. C. 2003. Systems thinking: Creative holism for managers. New York: Wiley. ISBN 0-470-84522-8.
 • Management system. 2010. In: Wikipedia: the free encyclopedia, [online, accessed: 2010-06-22]. Available from Internet: http://en.wikipedia.org./wiki/Management_systern.
 • Schwaninger M. 2006. Intelligent organizations: Powerful models for systemic management. Berlin-Hcidelberg-New York: Springer. ISBN 3540298762.
 • Stabryła A. (ed.). 2009. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo CH. Beck. ISBN 978-83-255-0237-0.
 • Stabryła A.,Trzcieniecki J. (ed.). 1986. Organizacja i zarządzanie: Zarys problematyki. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-06980-5.
 • Systemy zintegrowane. 2010. [online, accessed: 2010-06-22]. Available from Internet: http://incert.pl/ p_show_32_systemy_zintegrowane.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171216101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.