PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 17 Przedsiębiorstwa w procesie zmian | 157--170
Tytuł artykułu

Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii - przegląd wybranych podejść

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Idea of Human Capital in the Theory of Economy - the Overview of Chosen Approaches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono rozwój idei kapitału ludzkiego, która miała swój początek w czasach starożytnych. Zwrócono uwagę na poglądy A. Smitha, D. Ricardo oraz J.S. Milla. Omówiono także współczesne koncepcje kapitału ludzkiego, koncentrując się nam trzech wymiarach: na poziomie makro, na poziomie przedsiębiorstwa oraz na poziomie jednostki.
EN
The article concerns the development of the idea of human capital, starting from ancient times when one noticed positive results of labor division and specialization. Nevertheless it was not until Smith who pointed out abilities and skills as category of real capital. T.W. Schultz who is perceived to be Smith's continuator and the author of modern human capital theory, was the first one that described human resources expenses in terms of investment. In the second part of the article the author considers the category of human capital in three dimensions: macro level, the level of enterprise and individual human capital. Human capital on macro level refers to the knowledge, skills, health and energy that characterize particular society or nation. Whereas the enterprise's human capital is connected to the category of intellectual capital and is analyzed in terms of quality and quantity. Finally one can identify individual human capital using for example definitions by M. Blaug or H. Król. (original abstract)
Bibliografia
 • Bąk M., Wartości niematerialne a strategia przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Blaug M., The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Survey, "Journal of Economic Literature" 1976, nr 3, s. 827-855.
 • Cichy K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, Zeszyty Studiów Doktoranckich nr 23, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Czerna-Grygiel J., Kapitał ludzki a wartość przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Urbańczyk, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Szczecin 2008.
 • Czerniachowicz В., Marek S., Wybrane problemy rozwoju kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Czerniachowicz В., Zasoby jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej, w: Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin 2009.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, w: Kapitał ludzki, RSSG przy Radzie Ministrów, Warszawa 1998.
 • Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • Giegiel A., Wildowicz A., Human Capital and International Competitiveness of OECD Countries, w. Quality of Labour Resources, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 • Jarecki W., Koncepcja kapitału ludzkiego, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycińska, PTE, Szczecin 2003.
 • Jarecki W., Prekursorzy myśli ekonomicznej w kwestii kształcenia i kwalifikacji, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Jurczak J., Kapitał intelektualny w organizacji przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2006, nr 11.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Król H., Kapitał ludzki w organizacji, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kunasz M., Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, w: Unifikacja gospodarek europejskich, szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004.
 • Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Warszawa 1995.
 • Makowski K., Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej, w: Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, red. K. Makowski, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 322-323, podaję za W. Miś, Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodorkowskiej w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Romanow Z.B., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960, s. 867, podaję za W. Miś, Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodorkowskiej w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Schultz T.W., Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1976, s. 30, podaję za W. Jarecki, Koncepcja kapitału ludzkiego, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycińska, PTE, Szczecin 2003.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, PWN, Warszawa 1954.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1987, s. 46, podaję za G. Wronkowska Koncepcja kapitału ludzkiego - ujęcie historyczne, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Tyranska M., Walas-Trębacz J., Wpływ kapitału ludzkiego na realizację celów organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1092, Wrocław 2005.
 • Wronowska G., Koncepcja kapitału ludzkiego - ujęcie historyczne, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Zasoby Internetu, www.mikro.univ.szczecin.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171216177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.