PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 3 | 281--304
Tytuł artykułu

Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków

Autorzy
Warianty tytułu
Products, production factors and the cost function in analyzing the cost efficiency of banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy wskazuje się, że pomiar nieuzasadnionych (nadwyżkowych) kosztów działalności banku jest możliwy, a dogodnym tego narzędziem jest stochastyczny model graniczny. Punktem wyjścia dla specyfikacji modelu produkcji lub kosztów banków jest ustalenie produktów i czynników produkcji oraz ich cen. Analiza dwóch aspektów procesu produkcyjnego: technicznego i ekonomicznego pozwala na dokonanie odpowiedniej klasyfikacji produktów i czynników produkcji banku. Produktami bankowymi w sensie ekonomicznym są te produkty "techniczne", które mają wyższą wartość niż poniesione nakłady czynników produkcji, a więc aktywa generujące przychód. Natomiast depozyty stanowią jeden z czynników produkcji. Przedstawioną klasyfikację produktów wykorzystuje się w konstrukcji granicznej funkcji kosztów dla oddziałów jednego z polskich banków. Uzyskane wyniki potwierdzają sensowność zastosowanego podejścia i wskazują na możliwość prowadzenia dalszych pogłębionych badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, it is shown that the unjustified costs in banking activities are measurable. A starting point for the specification of the stochastic model of costs in banking is the iden-tification of products, production factors and their costs. The analysis of technical and eco-nomic aspects of the production process makes it possible to classify the products and pro-duction factors of the bank. The products of the bank in economic sense are "technical" products that have a higher value than the necessary inputs of production factors. Deposits are only one of the production factors. The classification, as proposed in the article, is then used in constructing a marginal cost function. The results of the analysis justify the used approach and point to the possible continuation of a more intensive empirical research in that area. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
281--304
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Aigner D. Lovell C.A.K., Schmidt P., Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, "Journal of Econometrics" 1977, nr 6.
 • Akhaiven J., Swamy P.A.V.B., Taubman S.B., Singamsetti R.N.,y4 General Method of Deriving the Inefficiencies of Bank From a Profit Function, "The Journal of Productivity Analysis" 1997, nr 8.
 • Beckers D.E., Hammond C.J., A tractable likelihood function for the normal-gamma stochastic frontier model, "Economics Letters" 1987, nr 24.
 • Berg S.A., Forsund F.R., Hjalmarsson L., Souminen M., Banking Efficiency in the Nordic Countries, "Journal of Banking and Finance" 1993, nr 17.
 • Berger A. N., Distribution-Free' Estimates of Efficiency in the U.S. Bankinglndustry and Tests of the Standard Distributional Assumptions, "The Journal of Productivity Analysis" 1993, nr 4.
 • Berger A. N., D. Hancock. D.B. Humphrey. Bank Efficiency Derived From the Profit Function, "Journal of Banking and Finance" 1993, nr 17.
 • Berger A. N., Humphrey D.B.. Measurement and Efficiency Issues in Commercial Banking, w: Measurement Issue in the Sen'ice Sectors (red. Z. Griliches), University of Chicago Press, Chicago 1982.
 • Berger A. N. D.B. Humphrey, The dominace of inefficiencies over scale and product mix economies in banking, "Journal of Monetary Economics" 1991, nr 28.
 • Berger A. N., Hanweck G., Humphrey D.. Competitive Viability in Banking. Scale, Scope, and mix Economies, "Journal of Monetary Economics" 1987, nr 20.
 • Berger A. N., Hunter W.C., Timme S.G., The Efficiency of Financial Institutions: A Review and Preview of Research Past, Present, and Future, "Journal of Banking and Finance" 1993, nr 17.
 • Broeck van den J., Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., Stochastic Frontier Models: A Bayesian Perspective, "Journal of Econometrics" 1994, nr 61.
 • Capiga M., Kurzak R., Miary syntetyczne w ocenie bankow, "Bank" 1998, nr 10.
 • Cebenoyan A.S., Cooperman E.S., Register C.A., Hudgins S.C., The Relative Efficieny of Stock Versus Mutual S&Ls: A Stochastic Cost Frontier Approach, "Journal of Finan¬cial Services Research" 1993.
 • Dietsch M. Economies of Scale and Scope in French Commercial Banking inDustry, "Jo¬urnal of Productivity Analysis" 1993, nr 4.
 • English M., Grosskopf S., Hayes K. Yaiswarng S., Output Allocative and Technical Efficiency of banks, "Journal of Banking and Finance" 1993, nr 17.
 • Fre R., Promont D., Measuring the Efficiency of Multiunit Banking: An Activity Analysis Approach, "Journal of Banking and Finance" 1993, nr 17.
 • Fernández G, Osiewalski J., M.F.J. Steel, On the Use of Panel Data in Stochastic Frontier Models with Improper Priors, "Journal of Econometrics" 1997, nr 79.
 • Ferrier G.D., Lovell C.A.K., Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming Evidence, "Journal of Econometrics" 1990, nr 46.
 • Frisch R., Theory of Production, Chicago, 1965.
 • Grabczan W., Analiza i ocena wyników działalności banku, "Bank i Kredyt" 1995, nr 11.
 • Grabowski R., Ragan N., Rezvanian R., Organizational Forms in Banking: An Empirical Investigation of Cost Efficiency, "Journal of Banking and Finance" 1993, nr 17.
 • Greene W., Maximum likelihood Estimation of Econometric Frontier Functions, "Journal of Econometrics" 1980, nr 13.
 • Hassan Y.A., Grabowski R., Pasurka G, Ragan N., Technical, Scale, and Allocative Efficiencies in U.S. Banking: An Empirical Investigation, "Review of Economics and Stati-stics" 1990.
 • Hughes J., Mester L.J.Quality and Risk-Adjusted Sost Function For banks: Evidence on the "too-big-to-fail" Doctrine, "Journal of Productivity Analysis" 1993, nr 4.
 • Humphrey D., Costs and scale economies in bank intermediation w: Handbook of Banking Strategy (red.: R.C. Aspinwall, R. Eisenbeis), J. Wiley, New York, 1985.
 • Humphrey D., Cost and technical change: Effects from bank deregulation, "Journal of Productivity Analysis", 1993, nr 4.
 • Jaworski W.L., Bankowość, Warszawa, Poltex, 1996.
 • Jondrow J., Lovell C.A.K., Materov I., Schmidt P., On the Estimation of Technical Inefficiency in the StochSstic Frontier Production Function Model, "Journal of Econome-trics" 1982, nr 19.
 • Kaparakis E., Miller S.M., Noulas A.G., Short-run Cost Inefficiency of Commercial Banks: A Flexible Stochastic Frontier Approach, "Journal of Money, Credit, and Banking" 1994, nr 26.
 • Kim M., Scale Economics in Banking: A Methodological Note, "Journal of Money, Credit, and Banking" 1985, nr 1.
 • Kim M., Banking Technology and the Existence of a Consistent Output Aggregate, "Journal of Monetary Economics" 1986, nr 18.
 • Kim M., Economics of Scale and Economics of Scope in Multiproduct Financial Institutions: Futher Evidence From Credit Unions, "Journal of Money, Credit, and Banking" 1986,nr 2.
 • Kolari J., Zardokoohi A., Bank, Cost, Structure, and Performance, Heath & Co., Lexigton,1987.
 • Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., Bayesian Efficiency Analysis with a Flexible Form: The AIM cost Function, "Journal of Business and Economic Statistics" 1994, nr 12.
 • Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., Hospital Efficiency Analysis with Individual Effects: A Bayesian Approach, "Journal of Econometrics" 1997, nr 76.
 • Lawrence C., Banking Cost, Generalized Function Al forms, and Estmation of Economies of Scale and Scope, "Journal of Money, Credit, and Banking" 1989, nr 3.
 • Marzec J, Osiewalski J., Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii, Folia Economica Cracoviensia, 1996-97.
 • Marzec J., Osiewalski J., Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efek-tywności kosztowej banków, "Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości"(materiały konferencyjne pod red. A. Gospodarowicza), Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 797; Wrocław 1998.
 • McAllister P.H., McManus D., Resolving the Scale Efficiency Puzzle in Banking, "Journal of Banking and Finance" 1993, nr 17.
 • Meeusen W., Van den Broeck J., Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error, "International Economic Review" 1977, nr 8.
 • Mester L.J.,A Multiproduct Cost Study of Savings and Loans, "Journal of Finance" 1987, nr 2.
 • Mester L.J., Efficiency in the Savings and Loan Industry, "Journal of Banking and Finance", 1993, nr 17.
 • Molyneux P., Altunbas Y., Gardener E., Efficiency in European Banking, J. Wiley & Sons, Chichester, 1996.
 • Muldur U., Sassenou M., Economies of Scale and Scope in French Banking and Savings Insitutions, "Journal of Productivity Analysis" 1993, nr 4.
 • Noulas A.G., Subhash C.R., Miller S.M., Returns to Scale and Input Substitution for Large U.S. banks, "Journal of Money, Credit, and Banking" 1990, nr 22.
 • Osiewalski J., Marzec J., Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches w: Global Trends and Changes in European Banking (E. Miklaszewska, red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1998.
 • Osiewalski J., Marzec J., Bayesowska analiza efektywności kosztowej oddziałów banku: założenia i wyniki, materiały z konferencji Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Kudowa, wrzesień 1998.
 • Osiewalski J., Marzec J., Pipień M., Metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie danych finansowych i bankowych, XXXTV Konferencja Statystyków, Ekonometiyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Osieczany, marzec 1999.
 • Osiewalski J, Wróbel-Rotter R., Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych, Przegląd Statystyczny, 1999, w druku.
 • Pesek B.P., Bank's Supply Function and the Equilibrium Quantity of Money, "The Canadian Journal of Economics" 1970, nr 3.
 • Pitt M., L.F. Lee, The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving Industry, "Journal of Development Economics" 1981, nr 9.
 • Rangan N., Grabowski R., Aly N.Y., Pasurka C, The technical efficiency of US Banks, "Economics Letters" 1988, nr 28.
 • Rogowski G., Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, "Bank i Kredyt" 1996, nr 9.
 • Rogowski G., Analiza efektywności oddziałów banku, "Bank" 1998a, nr 1.
 • Rogowski G., Metodologia analiz efektywności i efektu skali banków, "Bank i Kredyt" 1998, nr 11.
 • Schaffer S., David E., Economics of Superscale and Interstate Expansion, "Research Paper", Federal Reserve Bank of New York, New York 1986.
 • Schmidt P., Sickles R., Production Frontiers and Panel Data, "Journal of Business and Economic Statistics" 1984, nr 2.
 • Sealey C.W., Lindley J.T., Inputs, Outputs, and a Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions, "The Journal of Finance" 1977, nr 32.
 • Sherman H.D., Gold F., Bank Branch Operating Efficiency, "Journal of Banking and Finance" 1985, nr 9.
 • Stevenson R.E., Likelihood Functions for Generalized Stochastic Frontier Estimation, "Journal of Econometrics" 1980, nr 13.
 • Tarczyński W., Analiza banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, "Bank i Kredyt" 1998, nr 4.
 • Towey R., Money Creation and the Theory of Banking Firm, "Journal of Finance" 1974, nr 29.
 • Varian H.R., Microeconomic Analysis, W.W. Norton & Company, Inc., New York 1992.
 • Zardokoohi A., Kolari J., Branch Office Economies of Scale and Scope: Evidence from Savings Banks in Finland, "Journal of Banking and Finance" 1994, nr 18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171216437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.