PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 246 Polityka ekonomiczna | 413--422
Tytuł artykułu

Ewolucja barier prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of the Privatization Barriers of Public Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce to ważny problem ekonomiczny. Jej realizacja jest konieczna, bowiem prowadzi ona do poprawy kondycji polskiej gospodarki. Przekształcenia własnościowe w Polsce nie zakończyły się, chociaż zakładano ich szybkie przeprowadzenie. Przyczyniły się do tego niewątpliwie bariery utrudniające realizację procesu prywatyzacji. Przeszkody, które pojawiały się i na które nadal można się natknąć w trakcie przekształceń, są uciążliwe, kosztochłonne, a ponadto hamują proces prywatyzacji przedsiębiorstw, rozciągając go znacznie w czasie. Celem artykułu jest ukazanie zmienności w czasie oddziaływania poszczególnych barier na proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Privatization of state enterprises in Poland is an important economic problem. Its implementation is required, because it leads to the improvement of the condition of Polish economy. The process of ownership transformation in Poland continues, although initially its rapid implementation was planned. Undoubtedly various barriers contributed to this. Obstacles that appeared and can still be encountered during the transformation are burdensome and cost intensive and inhibit the process of privatisation, stretching it significantly over time. The aim of the article is to show variability in time of the impact of various barriers on the process of privatization of state-owned enterprises in Poland. (original abstract)
Rocznik
Strony
413--422
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Antolak M., Bariery likwidacji przedsiębiorstw z przyczyn ekonomicznych, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4.
 • Bossak J.W. (red.), Prywatyzacja w Polsce. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994.
 • Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Dąbrowski J.M., Blaski i cienie polskiej prywatyzacji. Bilans czterech lat, "Przegląd Organizacji" 1994, nr 6.
 • Dudek W., Od nacjonalizacji do prywatyzacji. Aspekty polityczne i ekonomiczno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytet Śląski, Katowice 1995.
 • Gomułka S., Jasiński P., Privatization in Poland 1989-1993: policies, methods and results, [w:] Privatization in Central and Eastern Europe, S. Estrin (red.), Wydawnictwo Longman Group, London, New York 1994.
 • Grudzewski W.M. i in., Strategie prywatyzacji i jej efekty w gospodarce polskiej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 3.
 • http://prywatyzacja.msp.gov.pl, (13.06.2012).
 • Jarosz M. (red.), Prywatyzacja polskiej gospodarki w ujęciu regionalnym. Aspekty społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995.
 • Kowalik T., www.polskatransformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2009.
 • Kozak M. i in., Przedsiębiorstwa sprywatyzowane, [w:] Prywatyzacja. Szanse i zagrożenia, M. Jarosz (red.), Wydawnictwo Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1993.
 • Kozarzewski P., Prywatyzacja w Polsce w perspektywie porównawczej. Wyniki ilościowe i jakościowe, [w:] Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Własność, restrukturyzacja, efektywność, B. Błaszczyk, P. Kozarzewski (red.), Wydawnictwo Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • Krajewski S., Konflikty interesów po prywatyzacji, [w:] Manowce polskiej prywatyzacji, M. Jarosz (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Marszałkowska M., Prywatyzacja jako czynnik restrukturyzacji gospodarki polskiej, [w:] Transformacja społeczno-gospodarcza postkomunistycznych państw bałtyckich. Doświadczenia i perspektywy, W. Kosiedowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r., Warszawa 2011.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, Przebieg procesów przekształceń własnościowych według stanu na 31.12.2011r., www.prywatyzacja.msp.gov.pl (10.04.2012).
 • Olko-Bagieńska T. i in., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1991. Wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo "Zmiany" Sp. z o.o., Warszawa 1992.
 • Olko-Bagieńska T. i in., Przekształcenia własnościowe w państwowych gospodarstwach rolnych w Polsce. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1992.
 • Piercewicz P., Pracownicy mówią nie prywatyzacji MEC, Gazeta Olsztyńska, http://mrągowo.wm.pl (14.06.2012).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 roku w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy, DzU z dnia 24 czerwca 1997 r.
 • Sudoł S., Karaszewski W. (red.), Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
 • Szulc R., Prawne podstawy i ekonomiczne determinanty prywatyzacji w Polsce w świetle dotychczasowych doświadczeń, [w:] Problemy prywatyzacji i restrukturyzacji przemysłu w warunkach transformacji systemowej, Cz. Glinkowski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
 • Świątek-Barylska I., Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.
 • Trzemeszno - wstrzymać prywatyzację, www.farmer.pl, (12.06.2012).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw, DzU 2011, nr 34, poz. 171.
 • Wiktor J.W., Bariery prywatyzacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1992.
 • Wilczyński W., Uwagi o sprawie prywatyzacji majątku państwowego, [w:] Problemy prywatyzacji i restrukturyzacji przemysłu w warunkach transformacji systemowej, Cz. Glinkowski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171216707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.