PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 53--67
Tytuł artykułu

Falowa koncepcja ewolucji logistyki i łańcucha dostaw

Warianty tytułu
The Wave Concept of Logistics and Supply Chain Evolution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Logistyka, rozumiana jako jedna z dyscyplin nauk o zarządzaniu, żyje i jako taka ulega ciągłym przemianom i modyfikacjom, czyli podlega rozwojowi. Niniejsze opracowanie stanowi refleksję nad kierunkiem i charakterem tego rozwoju. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: czy rozwój logistyki jako dyscypliny zarządzania jest ciągły, czy skokowy? czy zmiany zachodzą nagle, czy też powoli i jakie czynniki mają wpływ na charakter zmian? czy można wyznaczyć w historii życia tej dyscypliny zarządzania osadzone w czasie punkty przełomowe, decydujące o jej dalszym rozwoju? czy na podstawie dotychczasowego kierunku przemian można wnioskować o przyszłości logistyki? Powyższe rozważania osadzono w szerszym kontekście zachodzących zmian. Teza niniejszego opracowania brzmi, że rozwój logistyki ma charakter ewolucyjny. Oznacza to ciągłość rozwoju i budowanie na rozwiązaniach wcześniejszych. Zaprezentowana w artykule koncepcja "falowego rozwoju logistyki" nawiązuje do teorii fal Tofflera i koncepcji kazein. Fale osiągają swoje apogeum w punktach czasowych, uznanych przez znawców przedmiotu za moment "uprawomocnienia się" nowego etapu w rozwoju logistyki. Nie dotyczy to "trzeciej fali", która stanowi orientacyjną prognozę przyszłego rozwoju zdarzeń. W opracowaniu uwzględniono trzy "logistyczne fale". Pierwszą z nich, inicjującą etap dynamicznego rozwoju logistyki, otwiera ta sama dekada, która zapoczątkowała tofflerowską "trzecią falę" - przypada ona na lata 50. XX wieku. Apogeum drugiej logistycznej fali, czyli etap zintegrowanej logistyki, określanej mianem "łańcucha dostaw" przypada na przełom XX i XXI wieku. W artykule postawiono także tezę, że kolejnym etapem w rozwoju logistyki będzie powstawanie sieci dostaw oraz rozwój relacji pomiędzy uczestnikami sieci. Etap ten określono mianem "trzeciej logistycznej fali". Przypada on na lata obecne i sięga w przyszłość. (abstrakt oryginalny)
EN
Logistics as one of management disciplines is alive. It means, that it is undergoing instant changes and developments. This paper aims to find the answer for the following questions: What is the character of logistical developments: continuous or discontinuous one?, Is it possible to point at the breakthrough changes, that have strongly influenced the discipline of logistics?, Is it possible to predict the future of logistics on the basis of hitherto developments? The thesis of this paper states that the development of logistics has evolutional character. It means continuity of changes and building on previous solutions. The "Wave concept of logistics and supply chain evolution" refers to Alvin Toffler "waves theory" and to the Kaizen idea. In this paper three logistical waves are defined. The first one begins in the 50-ies of the XX-th century - it is the beginning of dynamic development of non military logistics i.e. logistics as management discipline. The second wave takes place at the turn of XX and XXI century - it is the era of integrated logistics and supply chains. The third logistical wave means establishment of networks and the growing role of supply chains members cooperation. This wave is the most current one and we can observe how is it transforming the up-to-date logistics. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Ballou R.H., The evolution and future of logistics and supply chain management, "European Business Review" 2007, Vol. 19, No. 4.
 • [2] Bounds G., Yorks L., Adams M., Ranney G., Beyond total quality management, McGraw-Hill Inc., Minneapolis/St. Paul 1994.
 • [3] Christopher M., Logistics and Supply Chain Management, Pitman Publishing, London 1992.
 • [4] Ciesielski M., Teoretyczne podstawy sieci logistycznych, [w:] Sieci logistyczne, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • [5] Cooper M.C., Lambert D.M., Pagh J., Supply chain management: more than a new name of logistics, The International Journal of Logistics Management" 1997, Vol. 8, No. 1.
 • [6] Coyle J., Bardi E., Langley J. Jr., The management of business logistics, West Publishing Company, Minneapolis 1996.
 • [7] Demystifying RFID in the Supply Chain. An overview of the promise and pitfalls, United Parcel Service of America, 2005.
 • [8] Evans J., Lindsay W., The management and control of quality, West Publishing Company, USA 1996.
 • [9] Fung V.K., Fung W.K., Wind Y., Konkurowanie w płaskim świecie. Budowanie przedsiębiorstw przystosowanych do płaskiego świata, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przdsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008.
 • [10] Giannakis M., Groom S., Slack N., Supply chain paradigms, [w:] Understanding Supply Chains. Concepts, Critiques & Futures, (red.) New S. i Westbrook R., Oxford University Press, Oxford 2004.
 • [11] Goetsch D., Davis S., Introduction to total quality, Macmillan College Publishing Company Inc., USA 1994.
 • [12] Hagel J. III, Brown J.S, Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Helion, Gliwice 2006.
 • [13] Jacoby D. Guide to supply chain management. How getting it right boosts corporate performance, The Economist, Suffolk, Great Britain, 2009.
 • [14] Johnson J.C., Wood D.F., Contemporary physical distribution and logistics, Macmillan Publishing Company, New York 1986.
 • [15] Lambert D.M., Stock J.R., Strategic Physical Distribution Management, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois 1982.
 • [16] Laskowska A., Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
 • [17] Mentzer J.T., DeWitt W., Keebler J.S., Min S., Nix N.W., Smith C.D., Zacharia Z.G., What is supply chain management?, [w:] Supply chain management, Mentzer J.T. (wydawca), Thousands Oaks, CA, Sage Publications.
 • [18] Nassimbeni G., Supply chains: A network perspective, [w:] New S. and Westbrook R, Understanding Supply Chains, Concepts, Critiques & Futures, (red.) S. New i R. Westbrook, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • [19] Piotrowicz A., Wymagania organizacyjne stojące przed podmiotami gospodarczymi w obliczu globalnej konkurencji, http: mikro.uniw.szczecin.pl/bp/index.php?a=h5f3.
 • [20] Shapiro R.D., Heskett J.L., Logistics Strategy. Casus and concepts, West Publishing Company, ST. Paul, Minnesota 1985.
 • [21] Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Krupisz S.A., Poznań 2006.
 • [22] Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2000.
 • [23] Wystąpienie T.W. Speeh, 5th International Logistics & Supply Chain Congress, 8-th-9-th November 2007, Istambul, Turcja.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171216781

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.