PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 115--130
Tytuł artykułu

Antykryzysowe zarządzanie produktywnością pracy

Warianty tytułu
Labor Productivity Control for Crises Prevention
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzysy ujawniają się w rezultacie zablokowania rozwoju sił wytwórczych przez nieadekwatną strukturę zasobów, na przykład niedostatek zasobów naturalnych i intelektualno-instytucjonalnych przy nadmiarze zasobów ludzkich, lub też na wskutek błędnych polityk, czego przykładem jest kreacja pieniądza bez związku z pracą. Kluczową wielkością, za pośrednictwem której można wywierać wpływ na zrównoważenie prowadzące do stabilnego stanu gospodarki i realnego wzrostu, jest wskaźnik produktywności pracy określony jako iloraz realnego PKB do kosztów pracy. Przedmiotem rozważań jest teoria tego wskaźnika, a zarazem miernika stanu gospodarki w kontekście międzynarodowym. Wskaźnik ma także zastosowanie do sterowania ekonomicznego przedsiębiorstwem, gdzie umożliwia zachowanie spójności wyników ekonomicznych i wynagrodzeń. Artykuł jest skoncentrowany na zagadnieniach makroekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Crises discloses as a result of blocking of productive forces caused by inadequate structure of resources. For example lack of natural and institutional resources at too high level of human resources can originate crises situation. Key ratio useful for control of economic balance is the labor productivity. This ratio is the quotient of the real GDP to cost of labor. Crises discloses as a result of blocking of productive forces caused by inadequate structure of resources. For example lack of natural and institutional resources at too high level of human resources can originate crises situation. Key ratio useful for control of economic balance is the labor productivity. This ratio is the quotient of the real GDP to cost of labor. Theory of this ratio is the main subject of the considerations presented in this paper. Labor productivity ratio is useful in micro level for moderating level of earning with profitability of business. In international context the labor productivity ratio is a comparable measure of economic development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Barburski J., Dobija M., (2007), Produktywność pracy w aspekcie makro- i mikroekonomicznym, [w:] Dudycz T., Tomaszewicz Ł., (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • [2] Brodzicki T., Ciołek D., (2007), Głębokie determinanty wzrostu gospodarczego - weryfikacja empiryczna z wykorzystaniem metod estymacji panelowych, "Analizy i opracowania KEIE UG", nr 1.
 • [3] Buchholz T., (2007), New ideas from dead economists. An introduction to modern economic thought, A Plume Book, New York.
 • [4] Cieślak I., Dobija M., (2007), Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe", nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • [5] Cobb C.W., Douglas P.H. (1928), A Theory of Production, "The American Economic Review", t. 18.
 • [6] Dobija M., (2004a), Analityczna funkcja produkcji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9 (656).
 • [7] Dobija M., (2004b), Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej, [w:] Noga A. (red.), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • [8] Dobija M., (2005), Financing Labour in the Public Sector without Tax Funds, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", No. 4, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=956553.
 • [9] Dobija M., (2007), Abstract Nature of Capital and Money, [w:] Cornwall L.M. (ed.), New Developments in Banking and Finance, Chapter 4, Nova Science Publishers, Inc., New York, pp. 89-114.
 • [10] Dobija M., Jędrzejczyk M., (2007), Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych, "Zeszyty Naukowe UEK", nr 752, Kraków.
 • [11] Dobija M., (2008), Labour productivity ratio and international comparison of economic performance - Formalization of the PPP theory and preliminary examinations, "EMERGO" 2008, nr 1, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1159729.
 • [12] Dobija M., (2009), Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego, "Master of Business Administration", nr 1 (96).
 • [13] Dyląg R., Koczuba-Sobieraj M., (2004), Addytywna funkcja produkcji w rachunkowości zarządczej, "Master of Business Administration", nr 6 (71).
 • [14] Garbicz M., (2009), Problemy rozwoju i niedorozwoju, [w:] Pacho W. (red.), Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [15] Growiec J., (2009), Wzrost gospodarczy i postęp technologiczny, [w:] Pacho W. (red.), Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [16] Ferguson C.F., (1972), The Current State of Capital Theory, "Southern Economic Journal", October.
 • [17] GUS, Wyniki finansowe banków. Informacje bieżące, Warszawa 2009.
 • [18] Horioka C.Y., (1998), Do the Japanese lives better than Americans?, [in:] Mak J., Sunder S., Abe S., Igawa I.K. (eds.), Japan: Why it Works, why it Doesn't - Economic in Everyday Life, University of Hawaii Press, Honolulu.
 • [19] Kapuściński R., Wykład o Ruandzie, Klub HEBAN, www.klubheban.pl, (pobranie 2009 r.).
 • [20] Kołodko G., (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • [21] KNF, (2009), www.knf.gov.pl
 • [22] Kozioł W., (2007), Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, "Zeszyty Naukowe UEK", nr 752, Kraków.
 • [23] McConnell C., Brue S., (1986), Contemporary Labour Economics, McGraw-Hill, New York, p. 82.
 • [24] Pacho W., (2009), Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [25] Solow R., (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics", No. 39, August, pp. 312-320.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171216795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.