PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 131--144
Tytuł artykułu

Dylematy metodologiczne i praktyczne problemy badania zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Warianty tytułu
Methodological Dilemmas and Practical Problems of Human Resource Management Research in Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie i syntetyczne wyjaśnienie dylematów metodologicznych i praktycznych problemów występujących przy badaniu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w administracji publicznej, która obecnie potrzebuje pilnej modernizacji tego obszaru swego działania. Dylematy badawcze dotyczą takich podstawowych zagadnień jak: wyodrębnienie i zdefiniowanie podmiotu badania (grupy organizacji i pracowników tworzących administrację publiczną), wpływu elementów zarządzania strategicznego państwem na ZZL w administracji publicznej, przyjętych metod badania administracji publicznej. W ramach ostatniego dylematu omówione zostały atuty i wady wykorzystania ekonomicznej analizy prawa i "prawa wewnętrznego" w administracji publicznej, możliwość stosowania badań ankietowych, wywiadów i wywiadów grupowych oraz badań porównawczych i analiz przypadków (case study). Ostatnia część artykułu prezentuje propozycję rozwiązania przedstawionych wcześnie dylematów i problemów praktycznych poprzez zastosowanie macierzowego podejścia do identyfikacji stanu obecnego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej jako całości. Część propozycji umożliwia badania dotyczące całości administracji publicznej, a pozostała część to propozycja badania celowo wyodrębnionych grup organizacji i pracowników administracji publicznej. Wymiary macierzy obejmują: obowiązujące prawo, elementy zarządzania strategicznego wpływające w największym stopniu na problemy ZZL, kluczowe obszary ZZL wyodrębniane w ramach istniejących strategii (programów) zarządzania zasobami ludzkimi oraz dostrzegane przez osoby kierujące organizacjami w ramach administracji publicznej. Dobór metod i technik badawczych jest rezultatem przyjętych założeń i specyfiki wyodrębnionych problemów badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aim is to identify the methodological dilemmas and practical problems associated with research of human resource management (HRM) in public administration, which now needs urgent modernization of this area of its operation. Identified dilemmas of public administration research including: isolation and definition the public administration as the subject of the study (group of organizations and employees forming the public administration), the impact of elements of strategic management of the state of HRM in the public administration, methods of research appropriate for the study of the public administration problems. In the last dilemma the advantages and weaknesses of different methods and tools were discussed including: economic and praxeological analysis of law and "inside law" in public administration, the possibility of using surveys, in-depth interviews and focus group interviews, comparative studies and case studies. The last part of the article presents a proposal for resolution of the previously mentioned methodological dilemmas and practical problems by using a matrix approach to identify the current status of human resource management in public administration as a whole. Part of the proposal allows the study of public administration as a whole, and the rest of this proposal concerns the study of purposely-selected groups of organizations and pubic administration employees. The dimensions of the matrix include: existing law, the most important elements strategic management of the state, key areas of HRM described in the existing human resource management strategies (programs) in public administration and recognized by managers of organizations within the public administration. Selection of research methods and techniques is a result of the assumptions and characteristics of isolated research problems. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, wyd. II poprawione, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • [2] Hensel P., Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 • [3] Kieżun W., Struktury i kierunki zarządzania państwem, [w:] Kieżun W., Kubin W.J. (red.), Dobre państwo, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • [4] Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • [5] Lipowicz I., Istota administracji, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • [6] Mises von L., Biurokracja, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1998.
 • [7] Moszoro M., Analiza problemów biznesowych. Studia przypadków polskich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • [8] Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 • [9] Rostkowski T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • [10] Plan uporządkowania strategii rozwoju [on-line], 2012.05.09.
 • [11] Wykaz dokumentów o charakterze strategicznym (strategie, programy, plany), przyjętych przez Radę Ministrów w latach 1989-2006 [on-line], 2012.05.09.
 • [12] Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • [13] Strategia zarządzania zasobami ludzkimi służbie cywilnej na lata 2011-2020 - projekt, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011 (materiał powielony).
 • [14] Szczegółowe zestawienia zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji publicznej w latach 2005-2010 - materiały wewnętrzne, Departament Służby Cywilnej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011 (materiał powielony).
 • [15] Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2009 roku, KPRM, marzec 2010 (materiał powielony).
 • [16] Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (DZ.U, 2006 Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz 984).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171216797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.