PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 15-16 | 43--62
Tytuł artykułu

Ewolucja współczynnika wypłacalności

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego artykułu jest współczynnik wypłacalności oraz jego ewolucja na przestrzeni lat. Na przykładzie liczbowym pokazano wpływ zmian na wartość tego współczynnika. Na zakończenie omówiono wartość i zmienność współczynnika wypłacalności w polskim sektorze bankowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper is the capital adequacy ratio and its evolution in time. The effect of these changes on a value of the ratio is shown in a numerical example. At the end of the article, the value and the volatility of the capital adequacy ratio in the Polish bank system is described. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--62
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Bibliografia
  • Dyrektywa 93/6/EEC.
  • Iwanowicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz. U. 2008, Nr 235, poz. 1589.
  • Uchwała nr 2/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku, oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych.
  • Uchwała nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania.
  • Uchwała Nr 380/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. - w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczyn- nika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r., N r 72 poz. 665 z późn. zm.
  • http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171216823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.