PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 1 | 123--136
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Operational Risk Management in Bank
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poddano charakterystyce podstawowe wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku. Przedstawiono istotę ryzyka operacyjnego, organizację i poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem oraz rolę organów banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Przedmiotem rozważań podjętych w artykule stały się zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego zawarte w "Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach". Powszechnie na całym świecie zarządzanie ryzkiem uznaje się za dobrą praktykę. Coraz częściej zarządzanie ryzykiem traktuje się jako pomocne narzędzie pozwalające organizacjom dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w ich otoczeniu oraz optymalnie wykorzystywać dostępne możliwości. Podejmowanie ryzyka jest nieodłącznie związane z prowadzeniem działalności bankowej. Skuteczne zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka bankowego jest jedną z podstawowych zasad zdrowej praktyki bankowej. W ostatnich latach w instytucjach finansowych zdecydowanie wzrosła świadomość konieczności zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz problemów jego oddziaływania na całościowe funkcjonowanie banku. Zdarzenia związane z ryzykiem operacyjnym są coraz częstsze, jednak-że rzeczywisty wymiar tego ryzyka jest niezwykle trudno określić. Dlatego też celowe jest zorganizowanie i wdrożenie procesu zarządzania w banku tym rodzajem ryzyka, polegającego na: identyfikacji i ocenie ryzyka, zastosowaniu narzędzi jego redukcji, monitorowaniu i raportowaniu ryzyka. Zalecenia ujęte w "Rekomendacji M" pełnią rolę istotnych wytycznych w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku. Cenne wskazówki opracowane przez instytucję nadzoru bankowego stanowią podstawę wdrożenia i utrzymywania skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the basic guidelines on management of an operational risk in the bank were put through a description (characterization). The essence of the operational risk, organization and separate stages of a process of risk management, as well as role of units in bank in a scope of operational risk management were presented. It was Resolution of the Banking Supervision Authority that was the subject of consideration taken up in this article. This resolution may be found in "Recommendation M - that is about operational risk management in banks". (original abstract)
Rocznik
Strony
123--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bank Rozrachunków Międzynarodowych (2005), Zgodność i funkcja zapewnienia zgodności w bankach, www.knf.gov.pl.
 • Chudzik R. (1993), Kategorie ryzyka bankowego - próba klasyfikacji zjawiska, "Bank i Kredyt" nr 1.
 • Fortis Bank Polska SA (2007), Nowa Umowa Kapitałowa Bazylea II - Fi-lar 3. Ujawnienia jakościowe grudzień 2007, Fortis Bank, Bruksela/Utrecht, www.bnpparibas.pl.
 • Informacja na temat adekwatności kapitałowej Banku Pocztowego SA, (lipiec 2010), www.pocztowy.pl.
 • Janiak A. (2000), O przywilejach bankowych, cz. II, "Prawo Bankowe" 10.
 • Jaworski W. L. (1999), Bankowość. Podstawowe założenia, Poltext.
 • Kaszubski R. W. (2006), Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Komisja Nadzoru Bankowego (2002), Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach, Warszawa.
 • Komisja Nadzoru Bankowego (2004), Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa.
 • Lewandowski D. (2001), Ryzyko operacyjne w działalności banków - no-we wyzwania, pilna konieczność zarządzania, "Bank i Kredyt" nr 5.
 • Maderak K. (2010), Ewolucja metod kwantyfikacji ryzyka, "Bank" nr 9.
 • Marcinkowska M. (2009), Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk.
 • Matthews K., Thompson J. (2007), Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa.
 • Mayland P. F. (1998), Ocena i kontrola ryzyka kredytowego bankowych usług operacyjnych, PWN, Warszawa.
 • McNaughton D. (1995), Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian. Tom I. Efektywne zarządzanie zmianami, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej (2004/2005), Zarządza-nie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Warszawa.
 • Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości (2004), Pomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje, Londyn.
 • Nahotko S. (2001), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Olejniczak A. (2009), Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych - podstawy prawne, standardy i sposób efektywnego przeprowadzenia, "Skarbnik i Finanse Publiczne" nr 5.
 • Rudnicki R., Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem. Czy ktoś tu zarządza?, www.rudnicki.com.pl.
 • Ryzyko bankowe, www.ryzykobankowe.com.
 • Schulte M. (1994), Integration der Betriebskosten in das Risikomanagement von Kreditinstituten, Band 18, Wiesbaden.
 • Skopiec D. (2010), Problem ryzyka operacyjnego w kontekście dynamicznych przemian w działalności banków, Studia Ekonomiczne. Economic Studies nr 2 (LXV), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Stiglitz J. E. (2010), Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa.
 • Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 04.10.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF z 2011 r. Nr 11, poz. 42).
 • Zawadzka Z. (1995), Ryzyko bankowe, Poltext, Warszawa.
 • Zawadzka Z. (1998), Ryzyko bankowe - uwagi ogólne, w: Współczesny bank, Jaworski W. L. (red.), Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171216963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.