PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 5 | 19--24
Tytuł artykułu

Europejskie standardy partycypacji pracowniczej - nowa jakość

Autorzy
Warianty tytułu
European Standards of Employees' Paricipation - a New Quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule pojęcie europejskiego prawa pracy jest rozumiane w węższym zakresie. Standardem prawa europejskiego jest zapewnianie pracownikom udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest przedstawienie istoty partycypacji pracowniczej w prawie europejskim, podstaw prawnych i form reprezentacji pracowników w przedsiębiorstwach (grupach) europejskich o zasięgu ponadnarodowym (wspólnotowym) oraz spółkach europejskich. (fragment tekstu)
EN
There are the following standards forms of employees involvement in European law: informing employees, consulting employees, participation employees. There is legal protection of employees involvement rules and forms. The article presents the essence of involvement employees, law bases of involvement employees in the European Union, rules and forms of involvement employees in the European enterprises and group of enterprises (community range) and European company (Societas Europaea, SE). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
19--24
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Bartczak J., Przesłanki założenia spółki europejskiej przez przekształcenie istniejącej spółki akcyjnej, "Prawo Spółek" 2005, nr 10.
 • Dyrektywa nr 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników, Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001 r.
 • Dyrektywa nr 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, Dz. Urz. WE L 245 z 30.09.1994 r.
 • Dyrektywa nr 2009/38/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowanie się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, Dz. Urz. UE L 122 z 16.05 2009 r.
 • Dyrektywa z dnia 22 lipca 2003 r. o uzupełnianiu statutu spółdzielni europejskiej, z uwzględnieniem uczestnictwa pracowników w zarządzaniu, Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003 r.
 • Dyrektywa nr 2005/56/WE, z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, Dz. Urz. WE L 310 z 25.11.2005 r.
 • Directive 2002/14/EC of the European Parliament and the Council Establishing a General Framework for Informing and Consulting Employées in the European Community, Officiai Journal L 80 z 2002 r.
 • Florek L., Europejskie prawo pracy, Wyd. Prawnicze "Lexi-sNexis", Warszawa 2007.
 • Jaślan W, Europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2006, nr 3.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2007/C/01), załącznik do Traktatu Lizbońskiego z 13 grudnia 2007 r. (wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.).
 • Nazaruk R, Koncepcje Europejskiej Spółki Prywatnej, "Prawo Spółek" 2005, nr 6.
 • Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r., Dz. U. z 1999 r., nr 8, poz. 68.
 • Rozporządzenie nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG), Dz. Urz. WE L 199 z 31.07.1985 r.
 • Rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001 r.
 • Rozporządzenie nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE), Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003 r.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, Dz. U. Nr 62, poz. 551.
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej, Dz. U. nr 149, poz. 1077.
 • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych, Dz. U. nr 213, poz. 1265.
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych, Dz. U. nr 62, poz. 556, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 854, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz. U. nr 79, poz. 550, z późn. zm.
 • Wratny ]., Rola przedstawicielstw pracowniczych w spółce europejskiej jako etap kształtowania się europejskiego modelu partycypacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2011, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171216983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.