PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 1 Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji | 41--48
Tytuł artykułu

Waloryzacja środowiska geograficznego Nadleśnictwa Rymanów pod kątem atrakcyjności turystycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of the Natural Environment of the Forestry Rymanow in Terms of Tourist Attractiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nieodzownym warunkiem kompleksowej oceny walorów danego terenu pod kątem jego atrakcyjności turystycznej jest przeprowadzenie waloryzacji umożliwiającej pełne rozeznanie i ocenę ilościową jego poszczególnych elementów, zarówno środowiska naturalnego, jak i elementów pozaprzyrodniczych. Pozwala to na wyłonienie na danym terenie obszarów o największej i najmniejszej atrakcyjności pod kątem pełnionych i potencjalnych funkcji turystycznych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki waloryzacji bonitacyjnej punktowej i określono współczynnik atrakcyjności turystycznej obszaru Nadleśnictwa Rymanów. Wybór obszaru badań - Nadleśnictwo Rymanów - podyktowany był chęcią poznania, czy obszar ten, który wielu osobom kojarzy się jedynie z Uzdrowiskiem ma do zaproponowania turystom coś więcej niż pijalnie wód i lecznicze kąpiele. Dzięki przyjętej metodzie waloryzacji możliwe będzie w przyszłości porównanie atrakcyjności turystycznej Nadleśnictwa Rymanów z innymi nadleśnictwami w Polsce. Projekt ten został bowiem zaakceptowany i przedstawiony do wdrożenia przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, jako klucz do przeprowadzania waloryzacji przyrodniczo-krajobrazowej pod kątem atrakcyjności turystycznej na szczeblu nadleśnictw. (fragment tekstu)
EN
A sudden increase in various tourism forms in Poland in the second half of the twentieth century brought development of natural environment evaluation methods for tourist purposes. Natural and cultural environment values and slight anthropogenic transformations of the Forestry Rymanów created tourists' interest in this region. The paper presents the scope and ways of evaluating individual components of the natural environment in connection with historical and political changes. Evaluating criteria have been adapted to 9 individual categories (Kucina, 2004), and have been evaluated on a zero-five point scale. The final effect of this work was to calculate the index of tourist attractiveness (Wa) or correct tourism management. The value of the Wa index for the Forestry Rymanów is high - 0,8076. This reflects very good ecosystem services to the well-being and health of the incoming people. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Alior Bank S.A.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Nadleśnictwo Rymanów
Bibliografia
 • Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J., 1992, Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarow i obiektow chronionych w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, s. 5-135.
 • Bielczyk U., 1994, Porosty okazy zielnikowe Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Akademii Nauk, Kraków.
 • Bródka S., Macias A., 2008, Etapy oceny środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w procesie planistycznym, [w:] Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Gdańsk-Warszawa, s. 61-75.
 • Fagiewicz K., Poniży L., 2007, Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk-Warszawa, s. 77-89.
 • Falkowski T., 2007, Budowa geologiczna i rzeźba terenu, [w:] Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza, Obidziński A., Żelazo W. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 11.
 • Głowaciński Z., 2001, Polska Czerwona Księga Zwierząt - Kręgowce, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Myga-Piątek U., 2007, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk-Warszawa, s. 101-110.
 • Pięcioletnia ocena jakości powietrza 2005-2009 w województwie podkarpackim , 2010, Wyniki badań w ramach PMŚ wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Puciato D., Łoś A., 2009, Wykorzystanie opłat ekologicznych jako instrumentu zarządzania i finansowania pośredniej gospodarki turystycznej w obszarze ochrony środowiska, Politechnika Opolska, Opole, s. 7-20.
 • Turystyka zrownoważona na obszarze Beskidow Zachodnich. Studium uwarunkowań i barier rozwoju, Warszyńska J. (red.) 2006, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków, Kraków, s. 248.
 • Warszyńska J., 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (zarys metody), Prace Geograficzne UJ, 27, s. 103-113.
 • Warszyńska J., 1971, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej, Prace Geograficzne UJ, 49, s. 14-35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.