PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 3 | 111--123
Tytuł artykułu

Wykorzystanie sprawozdawczości budżetowej w zarządzaniu płynnością finansową gminy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba zdefiniowania i zaproponowanie sposobów pomiaru płynności finansowej w gminie. W szczególności zwrócono uwagę na ocenę przydatności i praktyczne możliwości wykorzystania sprawozdawczości budżetowej w realizacji wyżej wskazanego celu. Metodami wykorzystanymi w opracowaniu są: analiza literatury przedmiotu oraz analiza wskaźnikowa danych sprawozdawczych udostępnionych przez wybraną gminę wiejską. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
111--123
Opis fizyczny
Bibliografia
 • 1. Augustowska M., (2002), Rachunkowość budżetowa - zmiany 2002, ODDK, Gdańsk.
 • 2. Bień W., (2001), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • 3. Czekaj J., Dresler Z., (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 • 4. Czubakowska K., Winiarska K., (2002), Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, ODDK, Gdańsk.
 • 5. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 • 6. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., (2003), Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 7. Filipiak B., (2004), Kierunki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego a problemy utrzymania płynności finansowej, "Finanse Komunalne" nr 3.
 • 8. Ignatowski R., (2004), Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk.
 • 9. Jastrzębska M., (2004), Analiza samodzielności finansowej i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, "Finanse Komunalne" nr 5.
 • 10. Jastrzębska M., (2005), Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 11. Kiziukiewicz T. (red.), (2004), Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • 12. Misiąg W., (2004), Budżet gminy dla praktyków. Wzory i przykłady uchwał, Municipium, Warszawa.
 • 13. Pakoński K., (2001), Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele. Poradnik dla gmin 1, Municipium, Warszawa.
 • 14. Pąsik M., Truszkowska-Kurstak M., (2002), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • 15. Roman P., (2000), Mikroekonomiczne instrumenty planowania i analizy w zarządzaniu gospodarką lokalną, SGH, Warszawa.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.).
 • 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752).
 • 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 50, poz. 511 z późn. zm.).
 • 19. Sasin W., (2002), Analiza płynności finansowej firmy. Cash flow, InterFart, Łódź.
 • 20. Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W., (1997), Przewodnik po finansach, PWN, Warszawa.
 • 21. Sierpińska M., Jachna T., (1998), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • 22. Sierpińska M., Wędzki D., (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • 23. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
 • 24. Walczak M. (red.), (2003), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • 25. Waśniewski T., Skoczylas W., (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa.
 • 26. Wędzki D., (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.