PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Zapobieganie wykluczeniu społecznemu | 385--393
Tytuł artykułu

Dylematy współczesnej pracy socjalnej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po latach żmudnego budowania własnej tożsamości jako profesji, praca socjalna w Polsce znalazła się na rozdrożu. Z jednej strony - wraz z pogłębianiem się procesów integracji europejskiej - podejmowane są próby przeniesienia na nasz grunt doświadczeń tych krajów Europy Zachodniej, w których praca socjalna zajmuje wysoką pozycję w arsenale środków walki z wykluczeniem społecznym. Z drugiej strony, podobnie jak w innych krajach UE, mamy w Polsce do czynienia ze zjawiskiem "rozmywania" się obszaru pracy socjalnej, związanego m.in. z pojawieniem się nowych, wymagających innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych oraz ograniczeń budżetowych, które wymuszają zastępowanie logiki skutecznego działania logiką ekonomicznej efektywności, zgodnej z "nowym duchem kapitalizmu". (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Boltanski L., Chiapello E.: Le Nouvel Esprit du capitalisme. Paris 2000.
 • Wódz K.: Od de industrializacji do wykluczenia. [w:] Polska po przejściach. Red. M. Deniszczuk, J. Supińska. Warszawa 2003.
 • Wódz K.: Praca socjalna w społeczeństwie bez pracy. Referat wygłoszony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Opole-Kamień Śląski, 23-24.10. 2003 r.
 • Bauman Z.: Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa 2000, s. 46.
 • Byrne D.: Understanding the Urban. Houndmills, Palgrave 2001, s. 28-44.
 • Rifkin J.: Koniec pracy. Wrocław 2001, s. 256.
 • Castells M.: The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol 1: The Rise of the Network Society, Vol. 2: The Power of Identity, Vol. 3: End of Millenium, Oxford 1996.
 • Harvey D.: The Condition of Post-modernity. Oxford 1989.
 • Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. Warszawa 2002.
 • Esping-Andersen G.: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Oxford 1990.
 • Blair T.: The Third Way. New Politics for the New Century. London 1999.
 • Blair T., Schroeder G.: Manifest socjaldemokratyczny. "Gazeta Wyborcza" z 10-11 lipca 1999 r.
 • Kowalik T.: Meandry "trzeciej drogi". "Problemy Polityki Społecznej" 2000, nr 2, s. 43-62.
 • Giddens A.: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. Warszawa 1998.
 • Abrahamson P.: Conceptualizing Welfare Pluralism and Welfare Mix. [w:] Welfare State. Historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego. Wybór tekstów. Red. K. Frieske, P. Poławski. Warszawa 1998.
 • Dialog społeczny a integracja europejska. EU-monitoring V. Red. J. Hausner, M. Marody. Kraków 2001.
 • Gilbert N.: Welfare Justice: Restoring Social Equity. New Haven/ London 1995.
 • Gąciarz B., Pańków W.: Dialog społeczny po polsku-fikcja czy szansa? Warszawa 2001, s. 17.
 • Sobótka E.: Rola porozumień zbiorowych w regulowaniu stosunków pracy i kształtowaniu polityki społeczno-gospodarczej w Polsce na tle porównawczym. [w:] Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej. Red. W. Kózek. Warszawa 1997.
 • European Governance. Awhite Paper, s. 8.
 • Wódz K.: Partnerstwo społeczne, czyli jak budować kapitał społeczny w środowisku lokalnym. [w:] Zarzadzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej. Red. B. Kożusznik. Katowice 2005.
 • Geddes M., Benington J. (eds): Local Partnership and Social Exclusion in the European Union. London 2001, s. 29.
 • Wódz K.: Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Katowice 1996.
 • Twelvetrees A.: Community work. Houndmills, Palgrave 2002.
 • Szawiel T.: Społeczeństwo obywatelskie. [w:] Budowanie demokracji. Red. M. Grabowska, T. Szawiel. Warszawa 2001, s. 128-163.
 • Gliński P.: Sektor obywatelski w słabej demokracji. [w:] Polska po przejściach. Barometr społeczno-ekonomiczny 2001 -2003. Red. M. Deniszczuk, J. Supińska. Warszawa 2004.
 • Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. Trzeci sektor. Red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński. Warszawa 2002.
 • Dąbrowska J., Gumkowska M., Wygnański J.: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2002. Warszawa 2002.
 • Lokalne społeczeństwo obywatelskie. Red. R. Skrzypiec. Warszawa 2002.
 • Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie. Red. J. Hrynkiewicz. Warszawa 2002.
 • Utopie inkluzji. Red. K. Frieske. Warszawa 2004.
 • Cyt. za P. Frączak: Lokalne partnerstwo - siła nieporozumień. [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III Sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński. Warszawa 2004, s. 239-251.
 • Koźlicka R.: Unia Europejska wobec organizacji pozarządowych: konsekwencje dla trzeciego sektora w Polsce. [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III Sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński. Warszawa 2004, s. 41-56.
 • www.pozytek.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.