PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 7-8 | 4--8
Tytuł artykułu

Ekonomia wiedzy w warunkach nowej gospodarki

Warianty tytułu
Knowledge Economy in the Terms of the New Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowa gospodarka to zespół zjawisk i zależności o charakterze ekonomicznym i kulturowym. Jest utożsamiana z nową ekonomią, za cechę której uznano silną koncentrację na zasobach niematerialnych, ze szczególnym naciskiem na kapitał intelektualny. Nowa gospodarka oparta jest na nowych metodach gospodarowania. Zasoby wiedzy są kluczowym i rozstrzygającym składnikiem potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw. Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) stała się odpowiedzią na globalizację. Jest to gospodarka globalna, faworyzuje byty niematerialne oraz jest silnie połączona wewnętrznie. W referacie zwrócono uwagę na istotę ekonomii wiedzy, wskazano cechy nowej gospodarki, podkreślono rolę wiedzy w nowej ekonomii, omówiono wyznaczniki nowej gospodarki oraz wskazano na obszary ekonomii wiedzy. Odniesiono się do ekonomii wiedzy niedoskonałej R. Frydmana. (abstrakt oryginalny)
EN
The new economy is a set of economic and cultural phenomena and relationships It is associated with the new economy, a feature which has a strong focus on intangible resources, with particular emphasis on intellectual capital. The new economy is based on new methods of management. Knowledge is an essential and decisive component of the competitive potential of enterprises. Knowledge economy has become a response to globalization. It is a global economy, it encourages immaterial entities not and is strongly connected internally. The paper highlights the essence of the knowledge economy, identifies features of the new economy, highlights the role of knowledge in the new economy, discusses the determinants of the new economy and identifies the areas of the knowledge economy. Reference was made to the economics of imperfect knowledge by R. Frydman. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4--8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Borowiecki R., Romanowska M., Wstęp w: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, R. Borowiecki, M. Romanowska (red.) Difin, Warszawa 2001.
 • Bosak W., J. Bieńkowski J., (w:) Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa SGH 2004.
 • Boulton R., Libert B., Samek S., Odczytując kod wartości, Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Chojnacki Z., Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD w: A. Kukliński (red.) Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa, 2001, Rewasz & KBN.
 • Davenport T.H., PrusakiL., Working Knowledge - how organizations manage what they know. Harvard Business School Press, 1998.
 • Dziura M., Transfer technologii w gospodarce światowej: Trendy i implikacje dla konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej, w: Potencjał restrukturyzacyjny w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, w: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 2007.
 • Frydman R., Goldberg M.D., Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Glińska - Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOIK "Dom Organizatora" Toruń 2007.
 • Gregor B., Globalne społeczeństwo informacyjne a nowa gospodarka w: E. Skrzypek (red.) Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, UMCS Lublin 2002.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie, w: I. Hejduk (red.) przedsiębiorstwo przyszłości- fikcja czy rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2007.
 • Jaki A:, Globalizacja i nowa gospodarka - nowe wyzwanie dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, w: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2007.
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacja, warszawa 1997.
 • Knosala R., Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT Warszawa 2004, T. 1.
 • Kotler R, Casilione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji" MT Biznes, sp. z o.o, 2009.
 • Kotowicz-Jawor J., Polskie przedsiębiorstwa na drodze do GOW, w: J. Kotowicz-Jawor (red.) GOW - wyzwanie dla Polski, PTE Warszawa 2009.
 • Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą, koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN Warszawa 2000.
 • Lundvall B., Johnson B., The learning economy, "Journal of Industry Studies", 1994.
 • Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
 • Naisbitt ]., Megatrendy, Zysk i S-ka Wydawnictwo S.C., Poznań 1997.
 • Rowley J., From learning organization to knowledge entrepreneur, journal of Knowledge Management 2000, Vo, 4, No 1.
 • Seetharaman A., Hadi Helmi Bin Zaini Soona, A.S. Saravan, Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy, Journal of Intellectual Capital 2002, vol. 3, nr 2, s. 128-129.
 • Smith A.N., Medley D.B.. Information Resource management. South-Western Publ. Cincinnati, 1987.
 • Stankiewicz M. J. (red.) Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2006.
 • Strojny M., Teoria i praktyka zarządzania wiedzą. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2000, nr 10.
 • Tapscot D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje ery świadomości systemowej, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998.
 • Toffler A., Trzecia fala, Zysk i S-ka Wydawnictwo S.C. Poznań 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.