PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 1 Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji | 103--125
Tytuł artykułu

Założenia koncepcji Ekologicznego Śladu i przykłady obliczeń dla dużych miast

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Principles of the Ecological Footprint Analysis and Examples of Its Calculation For Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję Ekologicznego Śladu - ilościowego wskaźnika wpływu człowieka na środowisko. Wskaźnik ten obrazuje wielkość obszaru biologicznie produktywnego (lądów, mórz i oceanów) niezbędnego do wytworzenia zasobów i produktów konsumowanych przez jego użytkowników (populację zamieszkującą dany obszar) wraz z powierzchnią obszaru niezbędnego do składowania odpadów i absorpcji emitowanych zanieczyszczeń. Do wdrażania omawianej koncepcji, uwzględnianej w wielu krajach niezbędna jest znajomość i precyzyjne definiowanie wielu terminów z zakresu ekologii, geografii, techniki, ekonomii. Zostały one wyjaśnione w słowniku pojęć. Naukowcy na całym świecie od dawna badają, jaki wpływ na środowisko i na zasoby Ziemi ma intensywna ekspansja człowieka, a obecnie rządy wielu państw zmierzają w kierunku gospodarowania cechującego się trwałością - gospodarowania ekologicznie bezpiecznego i ekonomicznie satysfakcjonującego. W XXI w., gdy tyle mówi się o zrównoważonym rozwoju rozumianym jako rozwój społeczno-gospodarczy, który godzi prawa ekologii i ekonomii, w szkole od najniższych szczebli edukacji powinno się uczyć racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. (fragment tekstu)
EN
The article presents the concept of Ecological Footprint (EF), which is a quantitative indicator of human impact on the environment. The idea of EF has originated from the concept of carrying capacity. The Ecological Footprint measures how much of the land and water area a human population requires to produce the resource it consumes and to absorb its wastes, using the prevailing technology. The methodology was developed by Rees and Wackernagel (1996). The Ecological Footprint Assessment is a common supporting tool in planning and development of cities, subnational geographical regions and states. EF is important in ecological education at the primary and higher educational level, also including academic grade. At the beginning of the 21st century, requirements of the population in some countries (e.g. U.S., United Arab Emirates, Kuwait, Denmark, Australia, Canada) already exceed the planetary limits and ecological assets are becoming more critical. Implementation of the EF concept demands precise definition of many terms taken from ecology, geography, technology, or economy. The most important terms are explained in the glossary. More than half the global population (on average about 51%) live in cities (in Poland about 62%). Their inhabitants have a substantial impact on the environment. The EF value for inhabitants of the capital city of Poland - Warsaw - in 2005 was 6.5 gha per capita, for the inhabitants of Cracow - 7.67 gha per capita. The average EF worldwide value in 2005 was approximately 2,1 gha per capita, and in 2007 1.8 gha per capita. The inhabitants of Warsaw and Cracow, through consumption of goods and services, exert significant pressure on the environment and aggravate the ecological deficit of the Earth. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Aall C., Thorsen-Norland I., 2002, Report no. 11/02, The Ecological Footprint of the City of Oslo - Results and Proposals for the Use of the Ecological Footprint in Local Evironmental Policy, Western Norway Research Institute ProSus, Sogndal, University of Oslo, 1-38, www.prosus.uio.no/english/sus_dev/tools/ecofootprint_oslo.htm
 • Barret J., Vallack H., Jones A., Haq G., 2002, A Material Flow Analysis and Ecological Footprint of York Technical Report, Stockholm Environment Institute, s. 1-109.
 • Barrett, J., Birch, R., Cherret, N., Simmons, C, 2004, An Analysis of the Policy and Educational Applications of the Ecological Footprint - A report to WWF Scotland, Stockholm Environment Institute York and Best Foot Forward.
 • City Limits, a resource flow and ecological footprint analysis of Greater London, 2002, Best Foot Forward Ltd, 1-72, www. citylimitslondon.com
 • Craig J.R., Vaughan J., Skinner J., 2003, Zasoby Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 14.
 • Ecological Footprint Standards, 2006, A Project of the Global Footprint Network Standards Committees, s. 1-34.
 • Ewing B., A. Reed, S.M. Rizk, A. Galli, M. Wackernagel, J. Kitzes. 2008. Calculation Methodology for the National Footprint Accounts, 2008 Edition. Oakland: Global Footprint Network, s. 1-19.
 • Grudziński Z., 2006, Tendencje zmian cen energii elektrycznej w latach 2002-2005, Polityka Energetyczna, t. 9, z. 1. Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 45-60.
 • Flis J., 1986, Szkolny słownik geograficzny, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 24.
 • Kompendium wiedzy o ekologii, 2003, Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kozłowski S., 2007, Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 45-180.
 • Kulczycka J., 2001, Ekologiczna ocean cyklu życia (LCA) nową techniką zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 8.
 • Lenzen, M., Murray, S. A., 2001. A modified ecological footprint method and its application to Australia, Ecological Economics 37, s. 229-255.
 • Living Planet Report 2008 (2008 WWF), for a living planet, http://assets.panda.org/downloads/ living_planet_report_2008.pdf
 • Living Planet Report 2010, Biodiversity, biocapacity and development, 2010, http://wwf. panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/2010_lpr/pdf
 • Maj G., 2007, Ekologiczny Ślad miasta Warszawy, maszynopis pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem naukowym Wilczyńskiej-Michalik W., Archiwum UP, s. 1-213.
 • Makowski J., 2007, Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa , s. 302.
 • Markowski J., 2003, Zarządzanie antropopresją, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 72-73.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., 1995, Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość?, Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa, s. 1-270.
 • Mesarović M., Pestel E., 1977, Ludzkość w punkcie zwrotnym? Drugi Raport dla Klubu Rzymskiego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 1-212.
 • Our Common Future, 1987, G.H. Brundtland (red.), The Word commission on environment and development, Oxford University Press, s. 1-400.
 • Rees W., 1992, Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out?, Environment and Urbanisation, Vol. 4, no 2.
 • Rees W., Wackernagel M., 1996, Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth, New Society Publishers, Vancouver, s. 1-178.
 • Rudnicka K., 2007, Ekologiczny Ślad Krakowa, maszynopis pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem naukowym Wilczyńskiej-Michalik W., Archiwum UP, s. 1-100.
 • Sharratt P., Wackernagel M., 2003, Towards a Sustainable London: Reducing the Capital's Ecological Footprint Phase 1 Report: Determining London's Ecological Footprint and priority Impact Areas for Action , WSP Environmental Ltd & Natural Strategies LLC, s. 1-41.
 • Śleszyński J., 2000, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza ARIES, Warszawa, s. 1-416.
 • Vergoulas G., Levis K., Jenkins N., 2003, An ecological footprint analysis of Angus - Scotland, Angus Council, Best Foot Forward Ltd, Oxford, ss. 1-38, www.bestfootforward.com
 • Wackernagel M., Monfreda Ch., Moran D., Wermer P., Goldfinger S., Deumling D., Murray M., 2005, National Footprint and Biocapacity Accounts 2005: The underlying calculation method, Global Footprint Network, Oakland, 1-33, www.footprintnetwork.org/
 • Weiner J., 2005, Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-30
 • Best foot forward , http;//www.ecologitalfootprint.com
 • Biocapacity, http://WWW.worldmapper.org/posters
 • Convertworld, http://www.convertworld.com/pl/masa/Tona.html
 • Environment Agency, http://www.environment-agency.gov.uk
 • FAO, http://fao.org/codex
 • Footprint calculator, http:// footprint.wwf.org.uk
 • Footprint Network , http://www.footprintnetwork.org/glosary
 • Footprint standards, http://www.footprintstandards.org
 • Fundacja GAP Polska http:// www.gappolska .org
 • Global Footprint Network, http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/application_ standards/
 • Green Chip Stocks, http:// greekchipstocks.com/glossary
 • http://www.rprogress.org/programs/sustainability/ef
 • http://www.citylimitslondon.com/downloads/Complete%20report.pdf
 • http://dictionarist.com/net+imports
 • http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/glossary
 • http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/2010_lpr/pdf
 • Research Institute ProSus, Sogndal www.prosus.uio.no/english/sus_dev/tools/ecofootprint_oslo.htm
 • The Global development Research Center, http://www.gdrc.org/uem/footprints/index.html;
 • The International Development Research Centre
 • Twój ślad na Ziemi, http://www.eko.org.pl/pie/edu_twoj_slad.shtml
 • U.S. Census Bureau, http://www.census.gov
 • What is carrying capacity, http://www.gdrc.org/uem/footprints/carrying-capacit.html
 • Wikipedia, wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wik
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.