PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 7-8 | 15--21
Tytuł artykułu

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne w obszarze usług

Autorzy
Warianty tytułu
IT Technologies as an Innovation Carrier in the Service Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano, że w warunkach wysokiego poziomu rozwoju gospodarki usługi stają się jednym z czynników stymulujących ten rozwój. Specyficzne cechy usług sprawiają, że innowacyjność sektora usług pod wieloma względami różni się od innowacyjności sektora produkcyjnego. Stworzenie nowej usługi wymaga nowej koncepcji, nowych kanałów dystrybucji i form interakcji z klientem, nowego systemu dostarczania usługi oraz zaangażowania nowych technologii. Pierwszym etapem wdrażania innowacji jest często adaptacja nowej technologii. Realizacja projektów innowacyjnych wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów, które są trudne do pozyskania. Celem artykułu jest identyfikacja czynników aktywizujących działalność innowacyjną firm usługowych oraz ocena wyposażenia przedsiębiorstw usługowych w wybranych sekcjach PKD w technologie informacyjno-telekomunikacyjne i systemy informatyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper reveals that in the situation of highly developed economies services become one of the factors stimulating their development. Specificity of services causes that in many respects innovativeness in the service sector is different from that in the production sector. Creation of a new service requires a new concept, new distribution channels, new forms of interaction with the client, a new system of service delivery and involvement of new technologies. Very often adaptation of the new technology is the first stage in the implementation of the new technology. Implementation of innovative projects is often combined with the necessity of incurring expenditures the funds for which are difficult to win. The aim of this paper is to identify the factors spurring innovation activities in service rendering companies and to evaluate the IT technologies and systems the service rendering enterprises in the selected NACE sections are equipped with. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
15--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • Hill T.P., On Goods and Services, The Review of Income and Wealth 1977, No. 23.
 • Kłosiński K., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 • Krzysztofek K., Scenariusze przyszłości społeczeństwa informacyjnego, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, Raport UNDP, Warszawa 2002.
 • Kuczewska L., Miejsce i rola sektora usług w polskiej gospodarce [w:] Usługi w Polsce 2006-2008, Raport Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
 • Kupper C., Service innovation - a review of the state of the art, LMU, September 2001.
 • Misala J., Międzynarodowa wymiana usług w świetle teorii, [w:] Szymaniak A. (red.), Globalizacja usług, Wydawnictwo. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2007.
 • Nauka i technika w 2009 r. GUS, Warszawa 2011 r.
 • Niedzielski P., Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych [w:] Filipiak B., Panasiuk A. (red.), Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, PWN, Warszawa 2008.
 • Pokorska B., Innowacyjność sektora usług, [w:] Usługi w Polsce 2006-2008, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
 • Rogoziński K., Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnienie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Skrzypek E., Determinanty jakości życia w społeczeństwie informacyjnym [w:] Skrzypek E. (red), Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, t. 1, UMCS, Lublin 2007.
 • Szarecki. M. (www.naukaigospodarka.pl), dostęp 18. 03. 2012 r.
 • Wierzbołowski J., Społeczeństwo informacyjne a integracja Polski w ramach Unii Europejskiej, Ekonomista 2006, nr 1.
 • Społeczeństwo informacyjne, GUS, (www.stat.gov.pl).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.