PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 11--25
Tytuł artykułu

Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną

Autorzy
Warianty tytułu
Relationship Between Trust Cooperation and Proinnovative Culture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaufanie jest fundamentem społecznych interakcji, umożliwia realizację nowych pomysłów, wprowadzanie innowacji. Badania wskazują na relacje pomiędzy wynikami przedsiębiorstwa jego innowacyjnością i konkurencyjnością a poziomem zaufania organizacyjnego. Z kolei współpraca w przedsiębiorstwie jest warunkiem powstawania, ale przede wszystkim wprowadzania z sukcesem innowacji. Niniejszy artykuł prezentuje rozważania dotyczące związków pomiędzy współpracą, zaufaniem i innowacyjnością w organizacji. Pomiar i analizę poziomu zaufania horyzontalnego (w relacjach między współpracownikami) przeprowadzono w oparciu o badania w grupie 262 respondentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Trust is the foundation of social interaction necessary condition for execution of new ideas, innovation. Research shows the relationship between the performance of a company's innovation and competitiveness and the level of organizational trust. The cooperation is a prerequisite for the formation of the company but also the success of innovation implementation. This article presents reflections on the relationship between cooperation, trust and innovation in the organization. Measurement and analysis of the horizontal level of confidence (in the relationship between co-workers) was based on a survey among 262 respondents. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Aburdene P., Megatrends 2010: The Rise of Conscious Capitalism, Charlottesville, Hampton Roads 2007.
 • [2] Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • [3] Aryee S., Budhwar P.S., Xiong Chen Z., Trust as a mediator of the relationship between organizational justice and work outcomes: test of a social exchange model, "Journal of Organizational Behaviour" 2002, No. 23.
 • [4] Ashleigh M.J., Nandhakumar J., Trust and technologies: Implications for organizational work practices, "Decision Support Systems" 2007, No. 43.
 • [5] Alvarez S.A., Barney J.B., Bosse D.A., Trust and its alternatives, "Human Resource Management" 2003, No. 42/4.
 • [6] Aragón-Correa J.A., Garcia-Morales V.J., Cordón-Pozo E., Leadership and organizational learning's role on innovation and performance: Lessons from Spain, "Industrial Marketing Management" 2007, No. 36.
 • [7] Ashleigh M.J., Nandhakumar J., Trust and technologies: Implications for organizational work practices, "Decision Support Systems" 2007, No. 43.
 • [8] Bruno N., Miedzinski M., Reid A., Ruiz Yaniz M., Socio-cultural determinants of Innovation, Europe Innova 2008, http://www.technopolisgroup.com/resources/downloads/Socio-cultural-factors-innovation.pdf.
 • [9] Brower H.H., Schoorman F.D., Tan H.H., A model of relational leadership: the integration of trust and leader-member exchange, "Leadership Quarterly" 2000, No. 11/2.
 • [10] Buckley F., Chughtai A.A., Assessing the effects of organizational identification on in-role job performance and learning behavior: The mediating role of learning goal orientation, "Personnel Review" 2010, No. 39/2.
 • [11] Caulat G., Wirtualne przywództwo, "Manager Magazine" 2008, No. 10.
 • [12] Ciancutti A., Steding T., Built on trust: Gaining competitive advantage in any organization, Contemporary Books, Chicago 2001.
 • [13] Costa A.C., Work team trust and effectiveness, "Personnel Review" 2003, No. 32/5.
 • [14] De Jong G., Woolthuis K.R., The Institutional Arrangements of Innovation: Antecedents and Performance Effects of Trust in High-Tech Alliances, "Industry and Innovation" 2008, No. 15/1.
 • [15] Drucker P.F., Managin Oneself ,"Harvard Business Review" 1999, No. 3.
 • [16] Ellonen R., Blomqvist K., Puumalainen K., The role of trust in organisational innovativeness, "European Journal of Innovation Management" 2008, No. 11/2.
 • [17] Fukujama F., Zaufanie kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • [18] Gilson L., Trust and the development of health care as a social institution, "Social Science & Medicine" 2003, No. 56.
 • [19] Gratton L., Erickson T.J., Eight ways to build collaborative teams, "Harvard Business Review", November 2007.
 • [20] Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • [21] Herting S.R., A curvilinear model of trust and innovation with implications for China's transition, "Chinese Public Administration Review" 2002, No. 1 (2/4).
 • [22] Hipp C., Collaborative innovation in services, [w:] Gallouj F., Djellal F. (red.), The Handbook of Innovation and Services: A Multi-Disciplinary Perspective, Edward Elgar, United Kingdom 2010.
 • [23] Huxham C., Vangen S., Managing to collaborate. The theory and practice of collaborative advantage, Routledge, London 2005.
 • [24] Lau C.M., Ngo H.Y., The HR system, organizational culture, and product innovation, "International Business Review" 2004, No. 13.
 • [25] Leimeister J.M., Ebner W., Krcmar H., Design, Implementation, and Evaluation of Trust - Supporting Components in Virtual Communities for Patients, "Journal of Management Information Systems" 2005, No. 21/4.
 • [26] Loon Hoe S., Is interpersonal trust a necessary condition for organisational learning?, "Journal of Organisational Transformation and Social Change" 2007, No. 4/2.
 • [27] McElroy M.W., Social Innovation Capital, "Journal of Intellectual Capital" 2002, No. 3/1.
 • [28] McKinght D.H., Chervany N.L., What Trust Means in E-Commerce Customer Relationships: An Interdisciplinary Conceptual Typology, "International Journal of Electronic Commerce" 2001, No. 6/2.
 • [29] Mohseni M., Lindstrom M., Social capital, trust in the health-care system and self-rated health: The role of access to health care in a population-based study, "Social Science & Medicine" 2007, No. 64.
 • [30] Morgan R., Relationship marketing and marketing strategy, [w:] Sheth J., Parvatiyar A., Handbook of Relationship Marketing, Sage Publication, London 2000.
 • [31] Paliszkiewicz J., Orientacja na zaufanie w przedsiębiorstwach, ww.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/082.pdf.
 • [32] Paul D.L., Mc Daniel R.R., Jr., A Field Study of the Effect of Interpersonal Trust on Virtual Collaborative Relationship Performance, "MIS Quarterly" 2004, No. 28/2.
 • [33] Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.
 • [34] Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • [35] Tan H.H., Lim A.K.H., Trust in Co-workers and Trust in Organizations, "The Journal of Psychology" 2009, No. 143/1.
 • [36] Tzafrir S.S., Gur A.B.A., HRM Practices and Perceived Service Quality: The Role of Trust as a Mediator, "Research and Practice in Human Resource Management" 2007, No. 15/2.
 • [37] Tzafrir S.S., Eitam-Meilik M., The impact of downsizing on trust and employee practices in high tech firms: A longitudinal analysis, "Journal of High Technology Management Research" 2005, No. 16.
 • [38] Vega-Jurado J., Gutiérrez-Gracia A., Fernández-de-Lucio I., Does external knowledge sourcing matter for innovation? Evidence from the Spanish manufacturing industry, "Industrial and Corporate Change" 2009, No. 18/4.
 • [39] Wojnicka E. (red.), Analizy - wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, "Studia Europejskie" 2006, nr 1.
 • [40] Wang R., Rubenstein-Montano B., The Value of Trust in Knowledge Sharing in Knowledge Management: Current Issues and Challenges, IGI Publishing, 2003.
 • [41] Zakrzewska- Bielawska A., Umiędzynarodowienie i globalizacja a strategie rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2009.
 • [42] Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią, a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
 • [43] Zeffane R., Connell J., Trust and HRM in the new millennium, "International Journal of Human Resource Management" 2003, No. 14/1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.