PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 27--41
Tytuł artykułu

Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników

Warianty tytułu
The Level of Sustainable Development of Enterprises and Organizational Commitment of Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej realizują swoją strategię rozwoju, podejmując dobrowolnie działania na rzecz środowiska, społeczności lokalnej, rożnych grup interesariuszy. Podejmowane działania budują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, ale również mogą pozytywnie oddziaływać na zaangażowanie organizacyjne pracowników. Celem artykułu jest zbadanie, czy występują zależności pomiędzy poziomem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowaniem organizacyjnym pracowników. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe w grupie wybranych przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki wskazują, że podejmowane inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju nie przekładają się bezpośrednio na poziom zaangażowania pracowników. Dodatnie, umiarkowane relacje dotyczą jedynie zaangażowania afektywnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern enterprises increasingly pursue its development strategy in taking voluntary action for the environment, the local community, the various groups of stakeholders. The measures taken are building a positive image of the enterprise, but also can positively affect the organizational commitment of employees. This article aims to examine whether there is correlation between the level of sustainable development of enterprises and organizational commitment of employees. For this purpose, a survey was conducted among selected enterprises. The results indicate that the initiatives for sustainable development don't directly translate to the level of organizational commitment. Positive, moderate relationship applies only to affective commitment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Ali A.A., Nasruddin Elin S.K., The Relationship between Internal Corporate Social Responsibility and Organizational Commitment within the Banking Sector in Jordan, "International Journal of Business and Economic Sciences" 2010, Vol. 2, No. 4.
 • [2] Backhaus K.B., Stone B.A., Heiner K., Exploring the Relationship Between Corporate SocialPerformance and Employer Attractiveness, "Business & Society" 2002, Vol. 41, No. 3.
 • [3] Bańka A., Wołoska A., Bazińska R., Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, "Czasopismo Psychologiczne" 2002, t. 8.
 • [4] Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • [5] Borkowska S. (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności w organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • [6] Brammer S., Millington A., Rayton B., The contribution of corporate social responsibility to organizational commitment, "Int. J. of Human Resource Management", 18 October 2007.
 • [7] Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • [8] Croston D., Employee Engagement. "The People First" Approach to Building a Business, "Moonstone Media", Sydney 2008.
 • [9] Dołęgowski T., Od etyki gospodarczej i etyki biznesu do Corporate Social Responsibility i koncepcji rozwoju zrównoważonego, [w:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Oficyna Wydawnicza AGH, Warszawa 2005.
 • [10] Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa 2010.
 • [11] Kwon I.G., Banks D.W., Factors related to the organizational and professional commitment of internal auditors, "Managerial Auditing Journal" 2004, Vol. 16, No. 5.
 • [12] Macey W.H., Schneider B., The meaning of employee engagement, "Industrial and Organizational Psychology" 2008, Vol. 1, No. 1.
 • [13] Maignan I.O., Ferrell C., Measuring Corporate Citizenship in Two Countries: The Case of the United States and France, "Journal of Business Ethics" 2000, Vol. 23.
 • [14] McWilliams A., Siegal D.S., Wright P.M., Corporate social responsibility: strategic implications, "Journal of Management" 2006, Vol. 43, No. 1.
 • [15] Meyer J.P., Allen N.J., A three-component conceptualization of organizational commitment, "Humans Resource Management Review", 1991, No. 1.
 • [16] Meyer J.P., Stanley D.J., Herscovitch L., Topolnytsky L., Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences, "Journal of Vocational Behavior" 2002, No. 61.
 • [17] Parish J.T., Cadwallader S., Busch P., Want to, need to, ought to: employee commitment to organizational change, "Journal of Organizational Change Management", 2008, Vol. 21, No. 1.
 • [18] Peterson, D.K., The Relationship Between Perceptions of Corporate Citizenship and Organizational Commitment, "Business & Society" 2004, Vol. 43, No. 3.
 • [19] Riordan C.M., Gatewood R.D., Bill J.B., Corporate Image: Employee Reactions and Implications for Managing Corporate Social Performance, "Journal of Business Ethics" 1997, Vol. 16, No. 4.
 • [20] Robertson I.T., Cooper C.L., Full engagement: the integration of employee engagement and psychological well-being, "Leadership & Organization Development Journal" 2010, Vol. 31, No. 4.
 • [21] Saks A.M., Antecedents and consequences of employee engagement, "Journal of Managerial Psychology" 2006, Vol. 21, No. 7.
 • [22] Spik A., Klincewicz K., Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • [23] Turker D., How Corporate Social Responsibility Influences Organizational Commitment, "Journal of Business Ethics" 2008, Vol. 89.
 • [24] Viswesvaran C., Deshpande S.P., Milman C., The Effect of Corporate Social Responsibility on Employee Counterproductive Behaviour, "Cross Cultural Management" 1998, Vol. 5, No. 4.
 • [25] Zawadzka A.M. (red.), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.