PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 | 6--16
Tytuł artykułu

Wartości organizacyjne w zróżnicowanym środowisku kulturowym

Autorzy
Warianty tytułu
Organizational Values in Diverse Cultural Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestiom różnorodności w zarządzaniu poświęcono dotychczas wiele uwagi W większości przypadków badano różnorodność związaną z pochodzeniem etnicznym, płcią, wiekiem i niepełnosprawnością, co nie wyczerpuje wszystkich postaci różnorodności, a jedynie te najbardziej widoczne. Niniejsza próba badawcza należy do tych pogłębiających badania różnorodności poprzez jej sprowadzenie do różnorodności wartości. Jej celem jest określenie poziomu świadomości preferencji wartości poszczególnych grup wyznaniowych oraz znajomości koncepcji zarządzania różnorodnością kulturową w podlaskich przedsiębiorstwach. Pierwsza część artykułu zawiera wyjaśnienie pojęcia różnorodność oraz przedstawia koncepcję zarządzania różnorodnością odniesioną do różnorodności kulturowej. Druga jego część prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na próbie trzydziestu dwu podlaskich przedsiębiorstw działających w zróżnicowanym wyznaniowo otoczeniu, umożliwiających rekonstrukcję ich recepcji różnorodności. Wyniki tych badań wskazują na ograniczoną, w licznych przypadkach, świadomość różnic w preferencjach wartości badanych grup wyznaniowych oraz na brak, w większości z nich, znajomości zasad zarządzania różnorodnością kulturową. Badanie, które miało charakter pilotażowy, dowiodło, że kwestie wartości wynikających z kultury religijnej dla wielu przedsiębiorstw pozostają sferą prywatną ich pracowników. Uzyskane w badaniu wyniki pokazują, że jeśli nawet znane są w przedsiębiorstwie wyznania pracowników oraz preferencje wartości poszczególnych grup pracowników, to nie one są w wystarczającym stopniu wykorzystywane do powiększenia sprawności działania. Dzieje się tak, ponieważ duża część przedsiębiorstw bądź nie zna koncepcji zarządzania różnorodnością kulturową, bądź nie przywiązuje do niej wagi. Niewykorzystywanie wiedzy na temat odmiennych preferencji wartości wynikać może z faktu, że wyznanie należy do danych wrażliwych, których, poza nielicznymi wyjątkami, pracodawcy nie powinni posiadać i przechowywać. Jednakże należy uznać, że każde przedsiębiorstwo to konstrukt społeczny, tworzony nie tylko przez pracowników, ale i przez zewnętrzne otoczenie społeczne, dlatego - jak się zdaje - nie można całkowicie abstrahować od wiedzy o preferencjach wartości pracowników. Im więcej wiedzy w przedsiębiorstwie, tym sprawniejsze jego działanie, ale też tym większa szansa na prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie, uwzględniający oczekiwania wszystkich grup interesariuszy. (abstrakt oryginalny)
EN
Many researchers have paid attention to the problem of diversity in organizations and in management so far. Majority of researches was dedicated mainly to primary (the most visible) dimension of diversity such as ethnic background, sex, age, or physical disability. They do not exhaust the content of diversity which has also secondary and tertiary dimensions. This paper is attempting to deepen the diversity research by researching the values emerging from religions. The base of it is 32 companies operating in Podlasie region which is the most religiously diverse region in Poland. The first part of the paper is devoted to explanation of the concept of diversity and management of cultural diversity conception. The second part presents the results of research which aimed to show the reconstruction of diversity reception by investigating firms in Podlasie region. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
6--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • A. L. Kroeber, Istota kultury, PWN, Warszawa 1973, 2002, s. 175. A. Lewicka-Strzałecka, Wartości ostateczne a wartości instrumentalne, "Prakseologia" 1991, nr 3-4 (112 -113), s. 7-23.
 • A. Sadowski, Zróżnicowanie kulturowe mieszkańców województwa podlaskiego, ?? B. Mazur, Cultural Diversity in Organizational Theory and Practice, (w) "Journal of Intercultural Management", vol. 2, nr 2, November 2010, s. 12-14.
 • B. Mazur, Różnorodność w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2008, nr 2, s. 29-36.
 • B. Mazur, Zarządzanie różnorodnością, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2008, nr 3, s. 3-8.
 • B. Mazur, Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich , WSFiZ, Białystok 2009, s. 14-16.
 • C. Greertz, Religia jako system kulturowy, [w:] Racjonalność i styl myślenia, E. Mokrzycki. (red), IFiS PAN, Warszawa 1992, s. 500.
 • C.K.W. De Dreu, M.N.Bechtold, B A Nijstad, Diversity, group creativity and innovativeness in organizational teams. The Fondazione Eni Enrico Mattei Series Index. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/EURODIVPapers/default.htm.
 • E , Friday S. S., Managing diversity using a strategic planned change approach "The Journal of Management Development" 2003, vol. 22, nr 10, s. 864-865.
 • M. Janssens i zespół, Diversity in organizations: Towards a non-essentialistic, dynamic approach, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.susdiv.org/uploadfiles/RT1.1_PP_Maddy.pdf.
 • P. Brzorzowski, Miedzy Dionizosem a Heraklesem. "Charaktery" nr 4, 2006, s. 59. R.L Tung., Managing cross-national and intra-national diversity, "Human Resource Management", 1993, Vol.32, No. 4, s. 461-477.
 • R.R. Thomas, From affirmative actions to affirming diversity, "Harvard Business Review", 1990 March-April, s. 107-117.
 • R.R. Thomas, The concept of managing diversity, "The Bureaucrat" 1991, Vol. 4, No. 20, s. 19-22.
 • S. Blazejewski, Wartości jako wymiar kultury. Wpływ wartości podstawowych i wiodących na działania międzynarodowe kadry kierowniczej, [w:] Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie, R. Krzykała - Schaeffer (red), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 63.
 • T.H. Cox., R.L. Beale,, Developing Competency to Manage Diversity: Readings, Cases and Activities, Berrett- Koehler Publishers, San Francisco 1997, s. 13.
 • T.J. Peters, R.H. Waterman, In search of exellence, New York 1982. ZA: J. Kozielecki, Charakter przy maszynie, [w:] Człowiek wielowymiarowy, Wyd. Ak. "Żak", Warszawa 1998, s. 212.
 • Y. Benschop, Diversiteit aan het werk, [w:] Organisatieontwikkeling en Human Resource Management, Doorewaard H., De Nijs W., (red.) druk (1999), Lemma, Utrecht, s 253-272.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.