PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 11 | z. 2 | 31--36
Tytuł artykułu

Dylematy polityki państwa wobec wsi i rolnictwa w Polsce

Warianty tytułu
Dilemmas of the State Policy Towards the Rural Areas and Agriculture in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzono analizę uwarunkowań i kierunków polityki rolnej naszego kraju w najbliższych latach. Na tle trendów globalnych oraz założeń Wspólnej Polityki Rolnej UE omówiono ważniejsze wyzwania polityki państwa wobec sektora rolniczego i wiejskiego. Specyfika tej dziedziny gospodarki przesądza o roli interwencjonizmu państwa jako istotnego czynnika rozwoju. Omówiono dylematy wyboru konkretnych kierunków polityki rolnej, warunkującej jej skuteczność. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper concentrates on the analysis of the conditions and directions of the Polish agricultural policy in the nearest future. It defines the most important tasks of the stale policy towards the agricultural and rural sector against the background of the global trends and the guidelines of the Common Agricultural Policy of the European Union. The specific character of this sector of the economy decides on the role of the stale interventionism as an important development factor. The paper characterizes the dilemmas of selection of concrete directions of the state policy. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
31--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Chotkowski J. 2007: Marketingowe podstawy rozwoju rynku nasion rolniczych. Monogr. i Rozpr. Nauk. IHAR, nr 26, Radzików.
 • Chotkowski J., Ryk M., Rychter N. 2009: Przedsiębiorczość i rozwój regionu w opiniach studentów Politechniki Koszalińskiej. [w:] Marketing w rozwoju turystyki, Chotkowski J. (red.). Politechnika Koszalińska, Koszalin, 13-25.
 • Czternasty W., Czyżewski B. 2007: Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje. Wyd. AE, Poznań.
 • Działania MRiRW na rzecz stabilności i rozwoju wersja robocza. 2009: MRiRW, Warszawa [www.minrol.gov.pl 27.04].
 • Guba W. 2008: Przewidywany kształt WPR w latach 2013-2020 z uwzględnieniem polskich priorytetów. [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, Kłodziński M. (red.). IRWiR PAN, Warszawa, 189-197.
 • Klepacki B. 2005: Ważniejsze zagadnienia rozwoju nauki i środowiska ekonomiczno-rolniczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 72-76.
 • Kuciński K. 1998: Konkurencyjność jako zagadnienie regionalne. SGH, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa.
 • Majewski E., Dalton G. 2000: Strategiczne wyzwania dla polskiego rolnictwa, wsi i sektora przetwórstwa żywności w kontekście akcesji do UE. [w:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, Majewski E., Dalton G. (red.). SGGW, FAPA, Wieś Jutra, Warszawa, 7-40.
 • Matuszyńska E. 2007: Polityka regionalna polityka spójności. [w:] Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Małuszyńska E., Gruchman G. (red.). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 238-264.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 2007: Narodowa Strategia Spójności. MRR, Warszawa [www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuro-pejskich/Dokuments/NSRO.maj2007.pdf].
 • Runowski H. 2007: Zmiany w statusie nauk rolniczych w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej i związane z tym zmiany w organizacji hodowli roślin. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR nr 27, 7-18.
 • Sawicki M. 2009: Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej. Ziemniak Polski, nr 2, 4-5.
 • Spychalski G. 2005: Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR PAN. Warszawa.
 • Stankiewicz W. 2007: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa.
 • Stańko S. 2009: Podaż i popyt w Europie a perspektywy produkcji rolniczej w Polsce. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 4, 31-53.
 • Wilkin J. 2001: Jak wspierać polską wieś, aby jej nie zaszkodzić?. Wieś Jutra, nr 12, 39-40.
 • Woś A., Zegar J. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
 • Ziętara W. 2008: Uwagi o przyszłości polskich gospodarstw. [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, Kłodziński M. (red.). IRWiR PAN, Warszawa, 215-217.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.