PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 11 | z. 2 | 43--48
Tytuł artykułu

Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych

Warianty tytułu
The Possibilities of Evaluation of Development of Agriculture in Global Conditions with Use of Input-Output Table
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonano oceny możliwości rozwoju rolnictwa przy wykorzystaniu modelu przepływów międzygałęziowych. Zasadniczym przesłaniem bilansów przepływów międzygałęziowych jest ukazanie wzajemnych zależności w gospodarce, które decydują o jej rozwoju jako całości, jaki jej części (np. rolnictwa). Stwierdzono, że ocena rolnictwa z perspektywy przepływów międzygałęziowych umożliwia w szczególności poszerzenie perspektywy badawczej na zagadnienia dotyczące pozycji rolnictwa w gospodarce, jego efektywności makroekonomicznej, procesów rozwojowych, zakresu zależności międzygałęziowych. Ponadto dostrzeżono, że model przepływów międzygałęziowych wykazuje także znaczne walory w zakresie zrozumienia funkcjonowania mechanizmów rynkowego i budżetowego, schematu okrężnego strumieni dochodów i wydatków w gospodarce, kształtowania się podstawowych parametrów makroekonomicznych, czy determinant procesów rozwojowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The possibility of evaluation of development of agriculture with input-output table was executed in the article. The principal message of input-output model is appearance mutual interdependence in economy, which decide about her development as the whole, and as her part (agriculture). It has stated that the evaluation of agriculture by perspective of input-output balances makes possible in peculiarity extension of investigative perspective in relation to such question as: position of agriculture in the economy, macroeconomics efficiency, developmental processes, range of input-output dependence. Moreover one had noticed that the input-output model points out also considerable didactic values in range of functioning of the market and budget mechanism, the roundabout pattern of streams of incomes and the expenses in economy, the shaping of the basic macroeconomics parameters, or the determinant of developmental processes. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
43--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Czyżewski A. 2007: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego. [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej; ujęcie makro- i mikroekonomiczne, A. Czyżewski (red.). Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Czyżewski A. 2008: Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki. Wyd. IV. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Czyżewski A., Grzelak A. 2007: The use of Input-Output to Evaluate the Agriculture Situation in Poland after 1990. Management, vol. 11, no 2.
 • Czyżewski A., Helak K. 1991: Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 3.
 • Grzelak A. 2008: Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kujaczyński T. 2008: Zmiany struktur wytwórczych w gospodarce żywnościowej w świetle przepływów międzygałęziowych. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 1. Wyd. KPSW, Bydgoszcz.
 • Lone T. 1985: Związki rolnictwa z gospodarką narodową na początku lat 1980-tych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6.
 • Malaga K. 1992: Struktura produkcyjna gospodarki żywnościowej Wielkopolski w świetle przepływów międzygałęziowych. [w:] Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie. A. Czyżewski (red.). Wyd. PWE, Warszawa.
 • Mrówczyńska A. 2009: Przepływy materiałowe w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce i w Niemczech w latach 1995-2004. Materiały z konferencji (w druku). Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Tomczak F. 2004: Od rolnictwa do agrobiznesu. Wyd. SGH, Warszawa.
 • Tomaszewicz Ł. 1994: Metody analizy input-output. PWE, Warszawa.
 • Tomaszewicz T., Trębska J. 2005: Regional and Interregional Input-Output Tables for Poland. [w:] Modeling Economies in Transition. W. Welfe, P. Wdowiński (red.). Wyd. UL, Łódź.
 • Woś A. 1973: Rolnictwo w bilansie przepływów międzygałęziowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, 1.
 • Woś A. 2000: Rolnictwo Polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa. IERiGŻ, Warszawa.
 • Zawalińska K. 2009: Regionalne efekty wsparcia Unii Europejskiej dla rozwoju obszarów wiejskich. Maszynopis rozprawy habilitacyjnej. IRWiR, Warszawa.
 • Zegar J. 2004: Dochody rodzin rolniczych na przełomie transformacji ustrojowej i integracji europejskie. [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej. A. Woś (red.). IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.