PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych | 171--183
Tytuł artykułu

Klasyczne elementy nauczania i wychowania we współczesnej edukacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stawiając pytanie o profesjonalizację kompetencji edukacyjnych nauczyciela, odpowiedzi nie można sprowadzać wyłącznie do stosowania coraz to nowszych technik czy metod nauczania. Należyte doskonalenie pracy każdego nauczyciela musi przebiegać według klasycznego układu usprawniania poszczególnych dziedzin życia. Chodzi tu o sferę intelektualną, moralno-obyczajową, a także w pewnym wymiarze cielesną (sprawność fizyczna). Podstawowym więc zadaniem jest zdobywanie wiedzy nie tyle encyklopedycznej, co raczej sapiencjalnej. Kładziony obecnie w edukacji nacisk na zdobycie wiedzy opartej na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych prowadzi bowiem do swoistej mechanistycznej wizji świata, która wdraża do postaw agnostycznych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Maritain J.: Pour une philosophi de l'ềducation. Paris 1994, s. 19 I nast.
 • Ksenofont: Wspomnienia o Sokratesie, IV,5,l1 n. [w:] tegoż: Pisma sokratyczne. Warszawa 1967.
 • Kaλοκαγαθία - od: καλός καί αγαθός, czyli "piękny i dobry".
 • Pańpuch Z.: Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych. "Człowiek w Kulturze" 1999, nr 12, s. 145-148 i nast.
 • Zalewski D.: Klasycyzm zamiast modernizmu. Rzecz o edukacji. "Człowiek w Kulturze" 1999, nr 12, s. 86-87.
 • Reale G.: Historia filozofii starożytnej. T. I. Lublin 1994, s. 326-329.
 • Palacz R.: Sokrates. Zielona Góra 1994, s. 130-134.
 • Copleston F.: Historia filozofii. Warszawa 1998, s. 33, 103.
 • Jaroszyński P.: Kalokagathia. "Człowiek w Kulturze" 1993, nr 2, s. 37.
 • Arystoteles: Etyka Nikomachejska. Warszawa 1956, s. 55.
 • Arystoteles: Metafizyka. Warszawa 1984, s. 312-316.
 • Arystoteles: Polityka. Warszawa-Wrocław 1953, 1337 a, 5 n.
 • Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. Warszawa 1948, s. 127.
 • Woźniakowski J.: Z Ojcem Albertem Krąpcem OP, rektorem KUL-u rozmawia Jacek Woźniakowski. "Znak" 1978, nr 6, s. 798-803.
 • Sobański R.: Powołanie nauczyciela akademickiego. [w:] Nauczyciel Akademicki. Materiały z sesji zorganizowanej z okazji XX-lecia Duszpasterstwa Nauczycieli Akademickich 22 listopada 2003 r. Katowice 2003, s. 27.
 • Szczepański J.: Szkice o szkolnictwie wyższym. Warszawa 1976, s. 99.
 • Jan Paweł II: Fides et ratio. Lublin 2003, nr 5.
 • Szewczyk W.: Kim jest człowiek. Tarnów 1994, s. 29-31.
 • Kamiński S.: O koncepcjach filozofii człowieka. "Zeszyty Naukowe KUL" 1970, nr 4, s. 9-19.
 • Kowalczyk S.: Człowiek w myśli współczesnej. Warszawa 1990.
 • Kowalczyk S.: Kim jest człowiek? Wrocław 1992.
 • Kowalczyk S.: Zarys filozofii człowieka. Sandomierz 2002.
 • Suchodolski B.: Kim jest człowiek. Warszawa 1976.
 • Suchodolski B.: Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa 1967.
 • Wiciórka L.: Filozofia człowieka. Warszawa 1982.
 • Persona est rationalis naturae individua substantia. Boecjusz: Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi. Traktaty teologiczne. Kęty 2001, s. 73.
 • św. Tomasz z Akwinu: Suma teologiczna. Londyn 1974, III, 77, 1, ad. 2.
 • Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność. Lublin 1986, s. 26.
 • Naturea est principium motus in eo, in quo est, per se et non secundum, accidens. Św. Tomasz z Akwinu: Suma teologiczna. Londyn 1974 III, 2, 1, c.
 • Majka J.: Społeczna natura człowieka a istota społeczeństwa. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 1959, nr 6, s. 279 i nast.
 • Marcel G.: Być i mieć. Warszawa 1962.
 • Wojtyła K.: Osoba i czyn. Lublin 1994.
 • Nagórny J.: Świat przełomu tysiącleci - wyzwania wychowawcze. [w:] Wobec wyzwań wychowawczych przełomu tysiącleci. Red. W. Stępniewski. Lublin 1998, s. 5-48.
 • Jan Paweł II: Przemówienie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. [w:] Jezus Chrystus wczoraj dziś i na wieki. Przemówienia Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego do Polski w 1997 r. Ząbki 1997.
 • Schaller K.: Erziehung. [w:] Wörterbuch der Pädagogik. T. I. Freiburg-Basel-Wissen 1977, s. 248.
 • Maritain J.: The education of Man. New York 1962, s. 41 i nast.
 • Maritain J.: Pour une philosophie de l'ềducation. New York 1962, s. 112. 155.
 • Gajda J.: Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność. Lublin 1997, s. 78.
 • Kamiński S.: Jak filozofować? Lublin 1989, s. 305.
 • Augustyniak E.: Etos akademicki a kultura wyższej uczelni. [w:] Dobre obyczaje w kształceniu akademickim. Red. K. Kloc, E. Chmielecka. Warszawa 2004, s. 48.
 • Woroniecki J.: Katolicka etyka wychowawcza. Lublin 1986. T. I, s. 61 i nast.
 • Woroniecki J.: Zdolność wychowawcza szkoły publicznej i jej granice. "Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy" 1924, nr 13, z. 5-7, s. 76.
 • Woroniecki J.: Katolicka etyka wychowawcza. Lublin 1986. T. II/2, s. 416.
 • Nowak S.: Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. [w:] Teorie postaw. Red. S. Nowak. Warszawa 1973, s. 23.
 • Woroniecki J.: Katolicka etyka wychowawcza. Lublin 1986. T. I, s. 339.
 • Jaroszyński P.: Patrzmy na rzeczywistość. Warszawa 1998, s. 126.
 • Biesaga T.: Status embrionu - stanowisko personalizmu ontologicznego, www.mp.pl/artykuly/?aid=24784.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.