PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 | 51--59
Tytuł artykułu

Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
Knowledge Sharing in Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było zidentyfikowanie form dzielenia się wiedzą w organizacji, czynników oddziałujących na ten proces, przedstawienie wyników badań ankietowych w tym zakresie Badania ankietowe przeprowadzono wśród 43 losowo wybranych pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego. Czynniki wpływające na dzielenie się wiedzą podzielono na: indywidualne, organizacyjne i techniczne. Pracownicy wskazywali na znaczenie przede wszystkim czynników indywidualnych i organizacyjnych, tj.: świadomość znaczenia procesu dzielenia się wiedzą, kompetencje pracowników, postawy przełożonych, stosowane narzędzia motywacyjne, wspierająca kultura organizacyjna. Dokonano rozpoznania czynników ograniczających dzielenie się wiedzą umożliwiających podjęcie działań w obszarze struktury, kultury i systemu motywacyjnego, podnoszących efektywność stosowanych w organizacji form dzielenia się wiedzą Zidentyfikowane czynniki wpływają na zachowania pracowników, w tym motywy i jakość inicjatyw w zakresie dzielenia się wiedzą. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to identify the forms of knowledge sharing in organization, factors affecting this process, and to present survey results Survey research has been conducted among 43 randomly selected employees in production company. Factors affecting the sharing of knowledge were divided into individual, organizational and technical. Employees pointed to the importance of individual and organizational factors, namely awareness of the importance of knowledge sharing, staff competencies, attitudes of managers, methods of motivating, supporting organizational Identification of factors that limit knowledge sharing enables taking action in the area of the structure, culture and motivational system in order to improve efficiency of used forms of knowledge sharing in organization. Identified factors affect employee s behavior, including the motives and quality of initiatives in the area of knowledge sharing (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Bibliografia
 • Friesl M., Sackmann S. A., Kremser S.; Knowledge Sharing in New Organizational Entities. The Impast of Hierarchy, Organizational Context, Micro-Politics and Suspicion, "Cross Cultural Management: An International Journal", vol. 18, no. 1, 2011.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Jemielniak D., Koźmiński A. K. (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • Lam A., Lambermont-Ford J. P., Knowledge Sparing in Organizational Contexts: a Motivation- Based Perspective, "Journal of Knowledge Management", vol. 14, no. 1, 2010.
 • Lin H. F., Knowledge Sharing and Firm Innovation Capability: an Empirical Study, "International Journal of Manpower", vol. 28: no. 3-4, 2007.
 • Paliszkiewicz J., Transfer wiedzy a organizacyjna kreatywność, "Przegląd Organizacji", nr 2, 2007.
 • Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Sitko-Lutek A., Skrzypek E. (red.), Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Walczak W., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.