PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Ekonomiczno-społeczne aspekty sytuacji gospodarczej Polski u progu XXI wieku | 53--72
Tytuł artykułu

Udział Stanisława Staszica w rozwoju górnictwa i hutnictwa staropolskiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy huty JÓZEF w Samsonowie i koncepcji zakładu ciągłego na rzece Kamiennej

Warianty tytułu
Participation of Stanislaw Staszic in the Development of Old Polish Mining and Metallurgy with a Particular Consideration of Constructing Steelworks JOZEF in Samsonow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ten omawia zagadnienia rozwoju górnictwa i hutnictwa doby Królestwa Polskiego na przykładzie dwóch wybranych inwestycji. Budowa ważnej dla przemysłu krajowego huty "Józef" w Samsonowie i tzw. zakładu ciągłego na rzece pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Bzinem przestawiono została w kontekście ogólnej sytuacji w ówczesnym przemyśle, a także z technicznego punktu widzenia. (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the programme and actions of Stanislaw Staszic in the old Polish industrial district. Staszic as a managing director of industry and craftsmanship planned - at the time and of established in 1815 Polish Kingdom - to develop mining and iron and non-iron metallurgies and exploitation of mineral deposits. The article brings the problems closer showing two chosen investments. Their realisation is presented in the context of general situation of industry at hat time, specific relationships of economy and administration of achievements of technology at hat time. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant
Bibliografia
 • Bielenin K., Starożytne górnictwo hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), Towarzystwo Górnictwa, Hutnictwa i Przemyślu Staropolskiego (TPGHiPS), Kielce 1992.
 • Bocheński A., Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, t. 1., KAW, Warszawa 1987.
 • Duplikat Aktów Cywilno-Religijnych Urodzenia, Małżeństw i Zejść Parafii Tumlińskiej w Roku 1830, Akta USC parafii Tulim; Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 21.
 • Dzieje narodu i państwa polskiego, red. J. Buszka, A. Garlicki, t. 1, cz. 42, 43, 44, KAW, Warszawa 1987.
 • Encyklopedia historii gospodarczej do roku 1945, red. A. Mączak, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
 • Ilustrowana encyklopedia Everta, Trzaski i Michalskiego, red. S. Lam, t. 1, Księgarnia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1929.
 • Gąsiorowska-Grabowska N., Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskim 1815-1918, PWN, Warszawa 1965.
 • Jagodziński Z. i in., Zagłębie Staropolskie. Przewodnik po zabytkach hutnictwa, Wyd. Śląsk, Katowice 1967.
 • Jezierski A., Cenniejsze od złota. Z dziejów polskiego hutnictwa żelaza, KiW, Warszawa 1961.
 • Mały ilustrowany leksykon techniczny, red. A. Topulos, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.
 • Pazdur J., Działalność Stanisława Staszica w Kielecczyźnie, Odbitka z Małopolskich Studiów Historycznych, Rocznik II 1959, z. 2/3, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kraków-Kielce 1959.
 • Pazdur J., Dzieje Kielc do 1863 roku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa- Kraków 1967.
 • Penkalla A., Budowle górnicze w Samsonowie w świetle akt Dyrekcji Ubezpieczeń, Rocznik PP PKZ, zeszyt 2, Kielce 1984.
 • Penkalla A., Hryniak E., Samsonów - zakład przemysłowy i osiedle mieszkaniowe. Dokumentacja historyczno-architektoniczna. Studium układu przestrzennego Zakładu Wielkopiecowego w Samsonowie, nr 25, PP PKZ, Oddział Kielce, Kielce 1978, ze zbiorów WKZ w Kielcach.
 • Radwan M., Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1963.
 • Rottermund A., J. N.L. Durand a polska architektura 1 połowy XIX wieku, PAN, Wrocław 1990.
 • Różański W., Księga wiadomości historyczno-statystycznych wielkiego pieca w Rejowie, z mat. W. Różańskiego do druku przygotowali A. Rembalski, Z.J. Wójcik, Kielce 1995.
 • Różański W., Księga pamiątkowa Jubileuszu 150-lecia Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1972.
 • Sękowski S., Obeliski Traktu Brzeskiego, "Młody Technik" 1986, nr 11.
 • Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980.
 • Staszic S., O ziemorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Dzieła, t. 2, Warszawa 1955.
 • Szczepański J., Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1997.
 • Wojewódzki R., Najcenniejsze zabytki techniki. Samsonów, "Ikar" 1994, nr 10.
 • Wysokiński J., Szlakiem Stanisława Staszica, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa 1988.
 • Zieliński J., Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.