PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 157 Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca | 624--636
Tytuł artykułu

Znaczenie ustawowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach dla rozwoju turystyki górskiej

Warianty tytułu
Significance Of Legal Regulations In The Scope Of Safety And Rescue In The Mountains For Mountain Tourism Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyjazdy turystyczne w góry wiążą się z rosnącą liczbą wypadków na trasach turystycznych i stokach narciarskich. Jednym z powodów tego stanu rzeczy są fragmentaryczne regulacje prawne zachowań turystów na obszarach górskich. Od ponad 2 lat trwają prace w resorcie spraw wewnętrznych i administracji nad projektem ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Można oczekiwać, że na początku 2011 r. Rada Ministrów zaakceptuje dziesiątą wersję tego projektu i prześle ją do Sejmu. Uchwalenie tej ustawy będzie miało znaczenie dla dalszego rozwoju turystyki górskiej. Takich nadziei nie można wiązać z projektem ustawy dotyczącym tych kwestii, który opracowała sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych w 2010 r., gdyż projekt ten budzi poważne zastrzeżenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Mountain tours involve a growing number of accidents on tourist routes and ski slopes. One of its reasons depends on merely fragmentary legal regulations regarding tourist behaviour in the mountains. For the last two years the government department of internal affairs and administration has been preparing a draft of the act on safety and rescue in the mountains and in the areas of organised skiing. It can be expected that at the beginning of 2011 the Council of Ministers will accept the tenth version of the draft and send it to the House of Commons. The passage of this act will be of significance for further development of mountain tourism. Such hopes cannot be pinned on the draft of the same issues, prepared by the parliamentary Commission of Administration and Internal Affairs in 2010, because the draft evoked fundamental reservations. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2004.
 • Drak sejmowy nr 3447, projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz o zmianie niektórych ustaw, 22 lipca 2010 r.
 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255 z 30.9.2005 ze zm.).
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 21.12.2006).
 • Gospodarek J., Bezpieczeństwo na szlakach turystycznych, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka 2008.
 • Gospodarek L, Prawo turystyki i rekreacji, C.H. Beck, Warszawa 2011 (w druku).
 • Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa 2007.
 • Gospodarek J., Prawo w turystyce, Difin, Warszawa 2006.
 • Kappes A.,. Dekalog FIS a odpowiedzialność za szkodą wyrządzoną na stoku narciarskim, "Folia Turística" 2009, nr 20.
 • Kappes A., Wosiński A., Organizator stoku powinien odpowiadać za wszystkie wypadki narciarskie, "Rzeczpospolita" z 29 stycznia 2007 r.
 • Krajcer S., Bezpieczeństwo narciarza a wolność narciarza na stoku i poza stokiem w świetle austriackiego prawa narciarskiego, "Folia Turística" 2009, nr 20.
 • Kuleczka P. (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo PTTK, Warszawa 2007.
 • Miller M., Czynniki wpływające na bezpieczeństwo na szlakach turystycznych, "Folia Turística" 2009, nr 20.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12 listopada 2002 r. w sprawie szczególowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (DzU 2002, nr 193, poz. 1624).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (DzU 1997, nr 57, poz. 358).
 • Skoczylas J.J., Prawo ratownicze, LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Turystyka w 2009 r., Departament Badań Społecznych GUS, Wydawnictwo GUS, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (DzU 2007, nr 65, poz. 437 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2010, nr 234, poz. 1536).
 • Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (DzU 2007, nr 226, poz. 1675 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU 2006, nr 191, poz. 1410 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU 2010, nr 127, poz. 857 ze zm.).
 • Wolski D., Ryzyko i odpowiedzialność turysty w turystyce górskiej, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.