PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 273 Globalne aspekty kryzysu strefy euro | 187--197
Tytuł artykułu

Zmiany zaangażowania inwestorów zagranicznych w Polsce - wpływ kryzysu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes of Foreign Investors' Involvement in Poland - Impact of Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena wpływu ostatniego kryzysu gospodarczego na zmiany wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Analizie poddano lata poprzedzające wybuch kryzysu (za jego początek uznano rok 2008), oraz dwa kolejne lata 2009 i 2010. W badaniu wykorzystano dane GUS - ze względu na możliwość porównania struktury geograficznej i branżowej inwestorów zagranicznych (spółek BIZ) w kolejnych latach. Żadne inne źródło nie prezentuje danych statystycznych w takim układzie. Ze względów formalnych konieczne było zakończenie badania na roku 2010 - są to najnowsze dostępne dane w momencie przygotowania artykułu. (fragment tekstu)
EN
Recent economic slowdown had a major influence on foreign direct investors activity in Poland, therefore the aim of this article is to assess the impact of recent economic crisis on changes in the structure of FDI in Poland. The inflow of FDI has decreased and its structure has changed since 2008. But it was not due to the major deterioration of investment climate in Poland, but mostly due to the conservative policy of multinationals. Not only did they limit new international expansion but also reduce production, investments and employment. In turn, small and medium investors were much more active. It was easier for them to flexibly adapt to new economic conditions and take advantage of emerging opportunities. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Agrawal G., Gaurav M. A., Impact of FDI on GDP Growth: A Panel Data Study, European Journal of Scientific Research. 8/5/2011, Vol. 57 Issue 2
 • Bukowski S. I. (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, opracowania za lata 2005-2010. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2006-2011.
 • Kłysik-Uryszek A., Aktywność zagranicznych inwestorów bezpośrednich z krajów Strefy Euro w gospodarce Polski, Folia Oeconomica 238, red. J. Bilski, E. Feder-Sempach, Wyd. UŁ, Łódź, 2010.
 • Kłysik-Uryszek A., Structure of export activity of foreign direct investors in Łódź voivodeship, [w:] Współczesne problemy gospodarki światowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 677, Rynki, Finanse, Ubezpieczenia nr 43, Współczesne problemy gospodarki światowej, Szczecin 2011
 • Lee B.-S., Min B. S., Exchange rates and FDI strategies of multinational enterprises, Pacific-Basin Finance Journal. November 2011, Vol. 19 Issue 5
 • Lipowski A., Mała gospodarka otwierająca się wobec wyzwań XXI w., "Ekonomista", 2003 nr 3.
 • Mariana V.D., Foreign Direct Investments During Financial Crises, Annals of the University of Oradea, Economic Science Series. 2011, Vol. 20 Issue 2.
 • Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Trio, Warszawa 2003.
 • Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 • Solarz J. K., Ryzyko zarażenia się gospodarki Polski zaburzeniami na rynkach zagranicznych, [w:] Błaszczuk D. J. (red.) Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce - identyfikacja i monitorowanie, Poltext, Warszawa 2006.
 • Świerkocki J. (red.) Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011.
 • Taylor J. B., Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217813

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.