PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 213 | 283
Tytuł artykułu

Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Scenario Planning in Managing a Company's Strategic Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Hipotezę główną rozprawy stanowi stwierdzenie, że planowanie scenariuszowe jest skuteczną metodą zwiększania zdolności przedsiębiorstwa do przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy omawia rozwój koncepcji scenariuszy z uwzględnieniem możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W drugim rozdziale przeprowadzono analizę pojęcia bezpieczeństwa, odwołując się do aparatu pojęciowego prakseologii, głownie teorii walki (kooperacji negatywnej), potencjalizacji działania oraz błędów praktycznych. Rozdział trzeci charakteryzuje scenariuszowe pojęcie do planowania, koncentrując się na omówieniu zasad oraz szczegółowym opisie procesu planowania. Rozdział czwarty poświęcony został prezentacji tych metod analizy preferencji, które maja szczególne znaczenie w realizacji procesu planowania scenariuszowego oraz w ocenie poziomu bezpieczeństwa. W ostatnim rozdziale skoncentrowano się na omówieniu problematyki doskonalenia procesu zarządzania bezpieczeństwem strategicznym. Materiał empiryczny stanowią wyniki badań ankietowych, prowadzonych eksperymentów, przeglądu czynników ryzyka spółek giełdowych oraz realizacji projektów w praktyce. (fragment tekstu)
EN
The goal of this monograph is to present the methodology of scenario planning as a function of a company's strategic security management. This goal - at the conceptual, methodological, and application levels - has been achieved through the following specific objectives: (1) to provide a scheme of achievements in the development and use of scenarios in business management, (2) develop a model of strategic security management, (3) develop the individual phases in the scenario planning process, (4) use methods for testing the quality of assessments issued in the scenario creation and threat analysis process, and (5) design solutions to diagnose and improve the company's strategic security management. The main hypothesis of this thesis leads to the conclusion that scenario planning is an effective method for improving a company's ability to counter security threats. Efficiency is here understood as positively evaluated compatibility as the result of action with the goal. The verification of this hypothesis may thus be adopted to bring to the task of assessing the compatibility of the course and outcome of the scenario planning process (result) with the implementation process against events that can frustrate or thwart the development of the company (the goal). The model of the assessment in this research problem accounts for: a) the relevance, coherence and adequacy of the assumptions and procedures for scenario planning as a method of strategic security management, b) the experience of companies using scenario planning, and c) other concepts and methods of strategic management. The issues considered in the monograph have been organised into five chapters. (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ackoff R.L. (1981), Creating the Corporate Future. Plan or Be Planned for, John Wiley & Sons, New York.
 • Alter S. [1979], The Evaluation of Generic Cross-Impact Models, "Futures", April.
 • Amara R., Lipiński A. [1984], Business Planning for an Uncertain Future, Pergamon Press, New York.
 • Andersen T.J., Schr0der P.W. [2010], Strategic Risk Management Practice, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Asan U., Bozdag C.E., Polat S. [2004], A Fuzzy Approach to Qualitative Cross Impact Analysis, "Omega", nr 32.
 • Ashby W.R. [1983], Self-regulation and Requisite Variety [w:] Systems Thinking, red. EE. Emery, Penguin, New York.
 • Bacon F. [1955], Novum Organum, PWN, Poznań.
 • Bahrami H., Evans S. [2010], Super-Flexibility for Knowledge Enterprises, Springer--Verlag, Berlin.
 • Bańkowski A. [2000], Etymologiczny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 • Beasley J.E., Johnson R. [1984], Forecasting Environmental Protection Legislation Using Cross Impact Analysis, "Long Range Planning", nr 4.
 • Bendahan S., Camponovo G., Pigneur Y. [2003], Multi-issue Actor Analysis: 'Tools and Models for Assessing Technology Environments, "Journal of Decision Systems", vol. 12, nr 4.
 • Bennett P., Bryant J., Howard N. [2001], Drama Theory and Confrontation Analysis [w:] Rational Analysis for a Problematic World Revised, red. J. Rosenhead, J. Mingers, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Bertalanffy L. von [ 1984], Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
 • Bettis R.A., Hitt M.A. [1995], The New Competitive Landscape, "Strategie Management Journal", vol. 16, Special Issue (Summer).
 • Bishop P., Hines A., Collins T. [2007], The Current State of Scenario Development: An Overview of Techniques, "Foresight", vol. 9, nr 1.
 • Blanning R.W., Reinig BA. [1999], Cross-impact Analysis Using Group Decision Support Systems: An Application to the Future of Hong Kong, "Futures", nr 31.
 • Bonnicksen T.M. |1981|, Brushland Fire-management Polices: A Cross-impact Simulation of Southern California, "Environmental Management", vol. 5, nr 6.
 • Börjeson L. i in. [2006], Scenario Types and Techniques: Towads a User's Guide, "Futures", vol. 38, nr7.
 • Borowiecki R. [2008|, Ocena ekspercka jako źródło informacji w procesie projektowania i realizacji zmian w przedsiębiorstwie [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiepiorstwem, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Zakamycze, Kraków.
 • Borys W. [2008], Słownik etymologiczny jeżyka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bradfield R. i in. [2005], The Origins and Evolution of Scenario Techniques in Long Range Business Planning, "Futures", vol. 37, nr 8.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. [1996], Co-opetition, Bantam Doubleday Dell Publishing, New York.
 • Brzeziński J., Maruszewski T. [1978], Metoda sędziów kompetentnych i jej zastosowanie w badaniach pedagogicznych, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 1(87).
 • Buła P. [2003], Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Burl G. [2010], Revisiting and Extending Our Understanding of Pierre Wack's the Gentle Art of Re-perceiving, "Technological Forecasting and Social Change", vol. 77, nr 9.
 • Buzan B., Waiver O., Wilde J. de [1998], Security. A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers, London.
 • Cabała P. [2007], Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Cabała P. [2010a], Using the Analytic Hierarchy Process in Evaluating Decision Alternatives, "Operations Research and Decisions", nr 1.
 • Cabała P. [2010b], Zastosowanie współczynnika konkordancji w pomiarze zgodności ocen ekspertów, "Przegląd Statystyczny", nr 1/2.
 • Carnap R. [2000], Wprowadzenie do filozofii nauki, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Chancellor E. [2001], Historia spekulacji finansowych, Muza, Warszawa.
 • Chermack T.J. [2011], Scenario Planning in Organizations. How to Create, Use, and Assess Scenarios, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Chmielewski K. [1986], Strategia przedsiębiorstwa. Poradnik metodyczny do zajęć, lOZiDK, Warszawa.
 • Christensen CM. [1997], Making Strategy: Learning by Doing, "Harvard Business Review", December.
 • Ciesielski B. [2001], Istota systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie [w:] Bezpieczeństwo w obszarze badań nauk ekonomicznych i prakseologii, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 • Cornelius P., Putte A. van de, Romani M. [2005], Three Decades of Scenario Planning in Shell, "California Management Review", vol. 48, nr 1.
 • Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Dalkey N.C. [1968], Predicting the Future, Raport P-3948, Rand Corporation, Santa Monica.
 • Dalkey N.C. [1972], An Elementary Cross-Impact Model, "Technological Forecasting and Social Change", nr 3.
 • Damodaran A. [2009], Ryzyko strategiczne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Day G.S., Schoemaker P.J.H. [2006], Peripheral Vision. Detecting the Weak Signals That Will Make or Break Your Company, Harvard Business School Press, Boston.
 • D'Aveni R.A. 119941, Hyper-competition. Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free Press, New York.
 • Dewar J.A. [2002], Assumption-Based Planning. A Tool for Reducing Avoidable Surprises, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Dönitz E. [2009], Effizientere Szenariotechnik durch teilautomatische Generierung von Konsistenzmatrizen, GWV Farverlage, Wiesbaden.
 • Duperrin J.C., Godet M. [1973], Methode de hierachisation des elementes d'un Systeme, Rapport Economique du CEA, R-45-41, Paris.
 • Duperrin J.C., Godet M. [1975], SMIC 74 - A Method for Constructing and Ranking Scenarios, "Futures", August.
 • Dutta P.K., King W.R. [1980], A Competitive Scenario Modeling System, "Management Science", vol. 26, nr 3.
 • Duval A., Fontela E., Gabus A. [1974], Cross-Impact - A Handbook on Concepts and Applications, Battelle Institute, Geneva.
 • Emshoff J.R., Saaty T. [1982], Applications of the Analytic Hierarchy Process to Long Range Planning Processes, "European Journal of Operational Research", nr 10.
 • Encyklopedia techniki. Technika ogólna [1975], red. H. Chmielewski, WNT, Warszawa.
 • Enzer S. [1971], Delphi and Cross-Impact Techniques. An Effective Combination for Systematic Futures Analysis, "Futures', March.
 • Enzer S. [1972], Cross-impact Techniques in Technology Assessment, "Futures", March.
 • Enzer S., Alter S. [1978], Cross-impact Analysis and Classical Probability, "Futures", June.
 • Eymard J. [1977], A Markovian Cross-Impact Model, "Futures', June.
 • Fabiańska K" Rokita J. [1986], Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Fayol H. [1926], Administracja przemysłowa i ogólna, Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa.
 • Ficoń K. [2007], Inżynieria zarządzania kryzysowego, BEL Studio, Warszawa.
 • Fink A. i in. [2005], The Future Scorecard: Combining External and Internal Scenarios to Create Strategic Foresight, "Management Decision", nr 3.
 • Fink A., Siebe A. [2006], Handbuch Zukunftsmanagement, Campus Verlag, Frankfurt am Main.
 • Freeman R.E. [1984], Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman Publishing, Boston.
 • Friedman A.L., Miles S. [2006], Stakeholders. Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford.
 • Gasparski W. [1999], Prakseologia, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa.
 • Gausemeir J., Siebe A., Schlake O. [1996], Scenario-Management. Planen und Führen mit Szenarien, Carl Hanser Verlag, München.
 • Georgantzas N.C, Acar W. [1995), Scenario-Driven Planning. Learning to Manage Strategic Uncertainty, Quorum Books, Westport.
 • Gerardien L. [1973], Morphological Analysis: A Method for Creativity [w:] A Guide to Practical Technological Forecasting, red. J.B. Bright, M.E. Schoeman, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Geus A. de [2002], The Living Company. Habits for Survival in a Turbulent Business Environment, Harvard Business School Press, Boston.
 • Gharajedaghi J. [2006], Systems Thinking. Managing Chaos and Complexity: A Platform for Designing Business Architecture, Butterworth-Heinemann, Amsterdam.
 • Gierszewska G., Kozłowski L., Skarżyński G. [1988], Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Istota podejścia i wybrane procedury analityczne, IOZiDK, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M. [2003], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Godet M. [ 1976], Scenarios of Air Transport Development to 1990 by SMIC 74 - A New Cross-Impact Method, "Technological Forecasting and Social Change", nr 9.
 • Godet M. [1986], Introduction to La Prospective: Seven Key Ideas and One Scenario Method, "Futures", April.
 • Godet M. [1987], Scenarios and Strategic Management, Butterworths, London.
 • Godet M. [1991], Actor's Moves and Strategies: The MACTOR Method, "Futures", July/ August.
 • Godet M. [2001], Creating Futures. Scenario Planning as a Strategic Management Tool, Economica, London.
 • Gordon T.J. [1969|, Cross-Impact Matrices. An Illustration of Their Use for Policy Analysis, "Futures", December.
 • Gordon T.J. [1994], Cross-Impact Method, AC/UNU Millennium Project, www.mille-nium-project.org.
 • Gordon T.J., Hayward H. [ 1968], Initial Experiments with the Cross Impact Matrix Method of Forecasting, "Futures", vol. 1.
 • Götze U. 11993|, Szenario-Technik in der strategischen Unternehmensplanung, Deutsche Universitäts Verlag, Wiesbaden.
 • Góralski A. [1976], Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii, PWN, Warszawa.
 • Grzegorczyk A. [ 1969], Zarys logiki matematycznej, PWN, Warszawa.
 • Hacking I. [2009], An Introduction to Probability and Inductive Logic, Cambridge University Press, New York
 • Haeckel S.H. [2004], Peripheral Vision: Sensing and Acting on Weak Signals Making Meaning out of Apparent Noise: The Need for a New Managerial Framework, "Long Range Planning", nr 2.
 • Hahn F. [1996], Prognozy ekonomiczne [w:] S. Hawking i in., Przewidywanie przyszłości, Amber, Warszawa.
 • Haliżak E., Kuźnar R. [1992], Podejście strategiczne a bezpieczeństwo państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 • Hasselberg F. [1989], Strategische Kontrolle im Rahmen strategischer Unternehmensführung, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Heijden K. van der [2000], Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków
 • Heijden K. van der [1998], Scenarios. The Art of Strategie Conversation, John Wiley & Sons, New York.
 • Heijden K. van der i in. [2007], The Sixth Sense. Accelerating Organizational Learning with Scenarios, John Willey & Sons, Chichester.
 • Helmer O. [1972], Cross-Impact Gaming, "Futures", June.
 • Helmer O. [1981], Reassessment of Cross-impact Analysis, "Futures", October.
 • Hill C.W.L., Jones G.R. [2009], Theory of Strategic Management with Cases, South-Western Cengage Learning, Toronto.
 • Howard N. [1971], Paradoxes of Rationality. Theory of Metagames and Political Behavior, The MIT Press, Camridge (MA).
 • Howard N. [1989], The Manager as Politician and General: The Metagame Approach to Analyzing Cooperation and Conflict [w:] Rational Analysis for a Problematic World, red. J. Rosenhead, John Wiley & Sons, London.
 • Howard N. i in. [1993], Manifesto for a Theory of Drama and Irrational Choice, "The Journal of the Operational Research Society", vol. 44, nr 1.
 • Humble J.W. [1971], Zarządzanie przez określanie celów, PWE, Warszawa.
 • Hume D. [1963|, Traktat o naturze ludzkiej, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Hurley W.J. [2001], The Analytic Hierarchy Process: A Note on an Approach to Sensitivity Which Preserves Rank Order, "Computers & Operations Research", nr 28.
 • Huss W.R., Honton E.J. [1978], Scenario Planning - What Style Should You Use?, "Long Range Planning", vol. 20, nr 4.
 • lida Y. [2009], The Number of Circular Triads in a Pairwise Comparison Matrix and a Consistency Test in the AHP, "Journal of Operations Research Society of Japan", vol. 52, nr 2.
 • Ingarden R. [1972|, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, PWN, Warszawa.
 • Ingvar D.H. [1984], "Memory of the Future": An Essay on the Temporal Organization of Conscious Awareness, "Human Neurobiology", nr 4.
 • Ishikawa M. i in. [1980], An Application of the Extended Cross Impact Method to Generating Scenarios of Social Change in Japan, "Technological Forecasting and Social Change", nr 18.
 • Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jaques T. [2007], Issue Management and Crisis Management: An Integrated Non-linear, Relational Construct, "Public Relations Review", vol. 33, nr 2.
 • Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K. [1993], Bezpieczeństwo systemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jenkinson T., Mayer C. [1998], Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwami, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 • Jensen R.E. [1981], Scenario Probability Scaling: An Eigenvector Analysis of Elicited Scenario Odds Ratios, "Futures", December.
 • Jeong C.H., Kim S.H. [1997], A Qualitative Cross-Impact Approach to Find the Key Technology, "Technological Forecasting and Social Change", nr 55.
 • Jeżak J. [2004], Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 • Johnson H.E. [1970], Some Computational Aspects of Cross Impact Matrix Forecasting, "Futures", June.
 • Kahn H. [1960, 2007], On Thermonuclear War, Princeton University Press, Princeton.
 • Kahn H., Weiner A.J. [1967], The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty Years, Macmillan Publishing, New York.
 • Kane J. [1972], A Primer for a New Cross-Impact Langue - KSIM, "Technological Forecasting and Social Change", nr4.
 • Kane J., Vertinsky I., Thompson W. [1973], KSIM: A Methodology for Interactive Resource Policy Simulation, "Water Resources Research", nr 1.
 • Kendall M.G., Buckaland W.R. [1986], Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa.
 • Kendall M.G. [1962|, Rank Correlation Methods, Charles Griffin, London.
 • Kisielnicki J. [1986|, Metody systemowe, PWE, Warszawa.
 • Klein H.E., Linneman R.E. 1.1981], The Use of Scenarios in Corporate Planning - Eight Case Histories, "Long Range Planning", vol. 14, nr 5.
 • Koch R. [1997], Słownik zarządzania i finansów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Kornai J. [1985], Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Kotarbiński T. [1982], Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Kotarbiński T. [1999], Prakseologia, cz. I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Koźmiński A. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupski R. [2007], Jak radzić sobie z niepewnością w planowaniu strategicznym? [w:] red. R. Krupski, Planowanie w warunkach niepewności, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych.
 • Krupski R. [2008], Zagrożenia organizacji w badaniach empirycznych, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Krupski R., Sus-Januchowska A. |2009], Konfigurowanie scenariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 129, Poznań.
 • Krzakiewicz K. [2008], Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Lagadec P. [1993], Preventing Chaos in a Crisis: Strategies for Prevention, Control, and Damage Limitation, McGraw-Hill, London.
 • Lewandowski J. [2000], Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Lichtarski J. [1982], Kryteria i metody oceny efektywności przedsięwzięć organizatorskich w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 216, Wrocław.
 • Liebl F. [2002], The Anatomy of Complex Societal Problems and Its Implications for OR, "The Journal of the Operational Research Society", vol. 53, nr 2.
 • Linde S.B. [1854], Słownik jeżyka polskiego, Drukarnia Zakładu Ossolińskich, Lwów.
 • Lindgren M. Bandhold H. [2003], Scenario Planning. The Link between Future and Strategy, Pagrave, MacMillan, New York.
 • Linneman R.E., Klein H.E. [1979], The Use of Multiple Scenarios by U.S. Industrial Companies, "Long Range Planning", vol. 12, nr 1.
 • Linstone H.A., Turoff M. [2011], Delphi: A Brief Look Backward and Forward, "Technological Forecasting and Social Change", vol. 78, nr 9.
 • Lipiński A.J. [1990], Cross-Impact Models, "Energy", nr 3/4.
 • Lipiński H., Tydeman J. [1979], Cross-impact Analysis. Extended KSIM, "Futures", April.
 • Marcus A. [2009], Strategic Foresight. A New Look at Scenarios, Palgrave Macmillan, New York.
 • Mason R., Mitroff I. [1981], Challenging Strategic Planning Assumptions: Theory, Cases and Techniques, John Wiley & Sons, New York.
 • McCrie R.D. [2007], Security Operations Management, Elsevier, Amsterdam.
 • McGee K.G. [2010], Bądź czujny, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • McKenzie B. [2000], Strategie Issue Classification in Transition Economies, "Management Decision", vol. 38, nr 7.
 • McLean M. [1976], Does Cross-impact Analysis Have a Future, "Futures", vol. 8, nr 4.
 • Mesjasz C. [2008], Prediction in Security Theory and Policy [w:] Globalization and Environmental Challenges. Reconceptualizing Security in the 21st Century, red. H.G. Brauch i in., Springer Verlag, Berlin.
 • Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym [2006], red. T. Trzaskalik, PWE, Warszawa.
 • Miller G.A. [1956], The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, "The Psychological Review", nr 63.
 • Millett S.M. [2003], The Future of Scenarios: Challenges and Opportunities, "Strategy & Leadership", nr 2, vol. 31.
 • Mitchell R.B., Tydeman J. [ 1976], A Note on SMIC 74, "Futures", February.
 • Mitchell R.B., Tydeman J., Curnow R. [1977], Scenario Generation: Limitations and Developments in Cross-impact Analysis, "Futures", June.
 • Mitroff I.I., Emshoff J.R. [1979|, On Strategic Assumption-Making: A Dialectical Approach to Policy and Planning, "Academy of Management Review", vol. 4, nr 1.
 • Monahan G. [2007], Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey. Moszkowicz M. [2000], Strategia okresu przemian, PWE, Warszawa.
 • Moyer K. [1996], Scenario Planning at British Airways - A Case Study, "Long Range Planning", nr 2.
 • Munteanu R., Apetroae M. [2007], Journal Relatedness: An Actor-actor and Actor-objectives Case Study, "Scientometrics", nr 2.
 • Nizard G. [1998], Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nogalski B., Marcinkiewicz H. [2004], Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Notten P.W.F. van i in. [2003],A" Updated Scenario Typology, "Futures", vol. 35, nr 5.
 • Obłój K. [2007], Strategia organizacji, PWE, Warszawa
 • Ocasio W., Joseph J. [2008], Rise and Fall - or Transformation? The Evolution of Strategic Planning at the General Electric Company, 1940-2006, "Long Range Planning", vol.41.
 • Oliver Ch. [1991], Strategic Responses to Institutional Processes, "The Academy of Management Review", nr 1.
 • Partidario P.J., Vergragt P.J. [2002], Planning of Strategic Innovation Aimed at Environmental Sustainability: Actor-networks, Scenario Acceptance and Backcasting Analysis within a Polymeric Coating Chain, "Futures", vol. 34, nr 9-10.
 • Perechuda K. [1999], Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Piekarczyk A., Zimniewicz K. [2010], Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
 • Piekarz H., Cabała P. [2009], Analiza powiązań miedzy czynnikami zmienności i złożoności otoczenia biznesowego [w:] Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, red. B. Nogalski, J. Rybicki, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Pierścionek Z. [2011], Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pillkahn U. [2008], Using Trends and Scenarios as Tools for Strategy Development, Publics Corporate Publishing, Siemens AG, Erlangen.
 • Planowanie strategiczne [1993], red. A. Klasik, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E. [2006], Przewaga konkurencyjna, Helion, Gliwice.
 • Pszczołowski T. [1969], Prakseologiczne sposoby usprawniania pracy, PWN, Warszawa.
 • Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Ralston B., Wilson 1.12006], The Scenario Planning Handbook. A Practitioner's Guide to Developing Strategies in Today's Uncertain Times, Thomson South-Western, Mason.
 • Randall D., Ertel C. [2005], Moving Beyond the Official Future, "Financial Times" Special Reports/Mastering Risk, September 15.
 • Reczek S. [1968], Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Reibintz U. von, Geschka H., Seibert S. [1982], Die Szenario-Technik als Grundlage von Planungen, Battelle Institute, Frankfurt am Main.
 • Ringland G. [2006], Scenario Planning. Managing for the Future, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Ritchey T. [2010], Wicked Problems - Social Messes. Decision Support Modelling with Morphological Analysis, Swedish Morphological Society, Stockholm.
 • Rokita J. [2005], Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i wykorzystywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Rokita J. [2009], Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Romanowska M. [2004], Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Rummler GA., Brache A.P. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Saaty R.W. [1987], The Analytic Hierarchy Process - What It Is and How It Is Used, "Mathematical Modeling", vol. 9, nr 3-5.
 • Saaty T. [1980], The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 • Saaty T. [2001], Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World, University of Pittsburgh, RWS Publications, Pittsburgh.
 • Scapolo F. [1996], Future of Transport Telematics Technologies. Results of' SMIC Inquiry, Institute for Prospective Technological Studies, www.foresight.jrc.ee.europa.eu/docu- ments/eurl7311en.pdf, październik 2010.
 • Scenarios for the Future of Technology and International Development [2010], Raport opracowany przez The Rockefeller Foundation i Global Business Network, www. rockefellerfoundation.org/nevvs/publications/scenarios-future-technology, październik 2010.
 • Schelling T. [ 1958], The Strategy of Conflict: Prospectus for a Reorientation of Game Theory, "Journal of Conflict Resolution", vol. 2, nr 3.
 • Schlange L.E. [1995], Linking Futures Research Methodologies. An Application of System Thinking and Metagame Analysis to Nuclear Energy Issues, "Futures", vol. 27, nr 8.
 • Schoemaker P.J.H. [1998], Twenty Common Pitfalls in Scenario Planning [w:] Learning from the Future, red. L. Fahey, R.M. Randall, John Wiley & Sons, New York.
 • Schoemaker P.J.H. [2002], Profiting from Uncertainty, The Free Press, New York.
 • Schwartz P. [1991], The Art of the Long View, Doubleday, New York.
 • Schwartz P. [2003|, Inevitable Surprises. Thinking Ahead in a Time of Turbulence, Gotham Books, New York.
 • Schwartz P., Ogilvy J.A. [1998], Plotting Your Scenarios [w:] Learning from the Future. Competitive Foresight Scenarios, red. L. Fahey, R.M. Randall, John Wiley & Sons, New York.
 • Sennewald C.A. [2003], Effective Security Management, Butterworth Heinemann, Amsterdam.
 • Serdar S., Asan U. [2007], Qualitative Cross-impact Analysis with Time Consideration, "Technological Forecasting and Social Change", nr 74.
 • Sharplin A. [1985], Strategic Management, McGraw-Hill, New York.
 • Siciński A. [1975], Młodzi o roku 2000, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
 • Simons R. [1995], Levers of Control. How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal, Harvard Business Press, Boston.
 • Simons R. [2005], Czy wiesz, jak duże ryzyko ukryte jest w twojej firmie?, "Harvard Business Review Polska", kwiecień.
 • Skalik J. [2003], Zmiana organizacyjna w zarządzaniu kryzysowym |w:| Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Cornetis, Wrocław.
 • Slaughter R.A. [2002], From Forecasting and Scenarios to Social Construction: Changing Methodological Paradigms in Future Studies, "Foresight", vol. 4, nr 3.
 • Sokołowska J. [2005], Psychologia decyzji ryzykownych, Wydawnictwo SWPS "Acade-mica", Warszawa
 • Spence M. [1973], Job Market Signaling, "The Quarterly Journal of Economics", nr 3.
 • Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stabryła A. [2010], Bezpieczeństwo i ryzyko w modelach wyboru strategii przedsiębiorstwa [w:] Systemy controllingu, monitoringu i audytu, red. A. Stabryła, Mfiles.pl, Kraków.
 • Stabryła A. [2011], Model ogólny analizy bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Steczkowski J., Zeliaś A. [1997], Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Steinhaus H. [1956], O prognozie, "Zastosowania Matematyki", nr 1.
 • Steinmann H., Schreyögg G. [1995], Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Straffin P.D. [2001], Teoria gier, Scholar, Warszawa.
 • Strengthening Enterprise Risk Management for Strategie Advantage [2009], Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, www.coso.org, listopad 2010.
 • Studencki R. [2004], Ryzyko i ryzykowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Sudoł S. [2006], Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Suszyński C. [2003], Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Świderska G.K. [2003], Źródła informacji dla formułowania i realizacji strategii [w:] Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa.
 • Teczkę J. [1996], Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, PAN, Kraków.
 • The H. Igor Ansoff Anthology [2006], red. P.H. Anoniou, P.A. Sulivan, BookSurge LLC, Escondido (CA).
 • The Irrational Economist. Making Decisions in a Dangerous World [2010], red. E. Michel-Kerjan, P. Slovic, PublicAffairs, New York.
 • The Oxford Dictionary of Word Histories [2004], red. G. Chantrell, Oxford University Press, Oxford.
 • Thomas C.W. [1994], Learning from Imagining the Years Ahead, "Planning Review", vol. 22(3).
 • Tilles S. [1963], How to Evaluate Corporate Strategy, "Harvard Business Review", nr 4.
 • Trocki M. [2001], Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Turoff M. [1972], An Alternative Approach to Cross Impact Analysis, "Technological Forecasting and Social Change", nr 3.
 • Tversky A. [1969], Intransitivity of Preferences, "Psychological Review", vol. 76.
 • Twardowski K. [1965], Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa.
 • Underwood J. [2004], What's Your Corporate IQ? How the Smartest Companies Learn, Transform, Lead, Dearborn Trade Publishing, Chicago.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. [2004], Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Varum CA., Melo C. [2010], Directions in Scenario Planning Literature - A Review of the Past Decades, "Futures", vol. 42, nr 4.
 • Vellani K.H. [2007], Strategic Security Management, Butterworth-Heinemann, Amsterdam.
 • Visser M.P, Chermack T.J. [2009], Perceptions of the Relationship between Scenario Planning and Firm Performance: A Qualitative Study, "Futures", vol. 41, nr 4.
 • Voss M.D., Whipple J.M., Closs D.J. [2009], The Role of Strategic Security: Internal and External Security Measures with Security Performance Implications, "Transportation Journal", vol. 48, nr 2.
 • Wack P. [1985a], Scenarios: Uncharted Waters Ahead, "Harvard Business Review", September-October.
 • Wack P. [1985b], Scenarios: Shooting the Rapids, "Harvard Business Review", November-December.
 • Wawrzyniak B. [1999], Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
 • Weick K.E., Sutcliffe K.M. |2007], Managing the Unexpected. Resilient Performance in an Age of Uncertainty, John Wiley & Sons, San Francisco.
 • Weimer-Jehle W. [2006], Cross-impact Balances: A System-theoretical Approach to Cross Impact Analysis, "Technological Forecasting and Social Change", nr 55.
 • White G. [2009], Strategic, Tactical & Operational Management Security Model, "Journal of Computer Information Systems", vol. 49, nr 3.
 • Wilson I. [1998], Mental Maps of the Future: An Intuitive Logics Approach to Scenarios [w:] Learning from the Future. Competitive Foresight Scenarios, red. L. Fahey, R.M. Randall, John Wiley & Sons, New York.
 • Winter S.G. [2004], Specialized Perception, Selection and Strategic Surprise: Learning from the Moths and Bees, "Long Range Planning", nr 2.
 • Wissema H. [2002], Driving through Red Lights. How Warning Signals Are Missed or Ignored, "Long Range Planning", nr 5.
 • Wissema J.G. [1976], Morphological Analysis. Its Application to a Company TF Investigation, "Futures", April.
 • Witczak H. [2008], Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Yüksel I., Dagdeviren M. [2007], Using the Analytic Network Process (ANP) in a SWOT Analysis - A Case Study for a Textile Firm, "Information Sciences", nr 117.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu [2005], red. R. Krupski, PWF, Warszawa.
 • Zawiślak A. [1978], Organizacja i planowanie. Ujęcie systemowe, PWF, Warszawa.
 • Zeliaś A. [2000], Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 • Zentner R.D. [1982], Scenarios, Past. Present and the Future, "Long Range Planning", nr 3.
 • Zwicky F. [1969], Discovery, Invention, Research through Morphological Approach, McMillan, Toronto.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.