PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 68 | 98--117
Tytuł artykułu

Kierunki emigracji w okresie transformacji systemowej

Warianty tytułu
Directions of Emigration during Systemic Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z zachodzącymi w Polsce zmianami gospodarczo-politycznymi problematyka zagranicznych ruchów migracyjnych okazała się niezwykle aktualna i ważna. Jej rozeznanie stało się wyzwaniem dla wypracowania właściwej polityki migracyjnej, a tym samym możliwości odpowiedniej koordynacji wędrówek międzypaństwowych, koniecznej w Europie wobec postępującego procesu globalizacji. Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ międzynarodowej mobilności przestrzennej na sytuację demograficzną w kraju, tj. tempo i kierunki przemian ludnościowych zarówno liczebnych, jak i strukturalnych. (fragment tekstu)
EN
Systemic transformation in Poland initiated profound transformations in the social, economic and political life. As a consequence these changes influenced the course of demographic processes, including international spatial mobility. A detailed description of the phenomenon of foreign migrations of the Polish people became possible only after the National Census was conducted in 2002 and its results were available. The considerations prove that the nineties were characterized by domination of emigration from Poland. The quantitative and qualitative analysis of temporary emigration showed domination of the migration routes consolidated from the post-war times, mainly to West European countries and the USA. Reasons for emigration were first of all to earn money although family reasons were also mentioned frequently. The paper shows considerable differentiation of external mobility in Poland's voivodships for the year 2002. Particular intensity of periodical emigration was observed in southern voivodships with a strong predominance of Opolskie and Podkarpackie as well as in North-Eastern voivodships especially in Podlaskie. It should be underlined that the analysis only outlines the phenomenon of emigration. Due to the complexity of migration processes, a profound assessment of the directions of international migrations in Poland requires further studies on the problem of emigration and immigration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
98--117
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Głąbicka, K., O polskiej polityce migracyjnej, "Polityka Społeczna" 1995, nr 3
 • Golinowska, S., Potencjał migracyjny z Polski. Fakty i mity, "Polityka Społeczna" 2000, nr 5-6
 • Golinowska, S., Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, IPiSS, Warszawa 2004
 • Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Working Papers, ISS UW, "Prace Migracyjne" 2003, nr 49
 • Holzer, J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003
 • Iglicka, K., Unijny wymiar bezpieczeństwa z perspektywy migracji międzynarodowych i dylematów wielokulturowości, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy, 2004 nr 10
 • Iglicka, K., Rybicki, R., Schengen - consequences for national migration policy, Report 1, ISP, Warszawa 2002
 • International Migration Statistics in the Mediterranean Countries, Eurostat Working Papers, Theme 3/1998/E/No12
 • Jagielski, A., Geografia ludności, PWN, Warszawa 1978
 • Jacukowicz, Z., Popyt na pracę w warunkach globalizacji, (w:) Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku, (red.) R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, IPiSS, Białystok-Warszawa 2003
 • Jaroszewska, E., Małżeństwa polsko-niemieckie w RFN, "Polityka Społeczna" 2000, nr 5-6
 • Jaźwińska E., Łukowski W., Okólski M., Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski, Working Papers, ISS UW, "Prace Migracyjne" 1997, nr 7
 • Kabaj, M., Wpływ swobody przepływu osób na polski rynek pracy, IPiSS, Warszawa 2001
 • Kryńska, E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001
 • Latuch, M., Demografia społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa 1985
 • Latuch, M., Dezintegrujące i integrujące właściwości migracji ludności Ziem Zachodnich i Północnych, (w:) Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945-1995. Próba bilansu, (red.) E. Frątczak, Z. Strzelecki, Warszawa 1996
 • Latuch, M., Współczesna emigracja Polaków: aspekty demograficzne i społeczno-ekonomiczne zewnętrznego procesu migracyjnego ludności Polski lat osiemdziesiątych XX wieku, SGH, Warszawa 1996
 • Marek, E., Zatrudnienie Polaków za granicą. Praca cudzoziemców w Polsce, IPiSS, Warszawa 2001
 • Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, (red.) K. Iglicka, IPiSS, Warszawa 2002.
 • Migration keeps the EU population growing, Statistics in focus, Eurostat, Theme 3-7/2002
 • Obraz Polski i Polaków w Europie, (red.) L. Kolarska-Bobińska, IPiSS, Warszawa 2003
 • Okólski, M., Demografia, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004
 • Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, (red.) B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2003
 • Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, (red.) I.E. Kotowska, SGH, Warszawa 1999
 • Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne, (red.) S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 1998
 • Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, (red.) A. Stępniak, Wyd. Idea Press, Gdańsk 2001
 • Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, RCSS, Warszawa 2002
 • Why do people migrate? Statistics in focus, Eurostat, Theme 3-1/2001
 • Zdrojewski E.Z., Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975-1996, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000
 • Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl)
 • European Commission (www.europa.eu.int)
 • International Organization for Migration (www.iom.int)
 • Polska Statystyka Publiczna (www.stat.gov.pl)
 • Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych (www.cefmr.pan.pl)
 • Świat Polonii (www.wspolnota-polska.org.pl)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.