PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 69 | nr 125 | 7--22
Tytuł artykułu

Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej. Rys historyczny

Warianty tytułu
The Development of European Union Regulation in Auditing. Historical Overview
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prace nad zmianami w uregulowaniach unijnych dotyczących profesji biegłego rewidenta są prowadzone od 1996 r. Największy wpływ na prace Komisji Europejskiej nad nowymi regulacjami miała jednak seria skandali księgowych z lat 2001-2003, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i w Europie, a także uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawa Sarbanes-Oxley Act. Podstawowym celem każdej nowej regulacji było zagwarantowanie rzetelności sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłych rewidentów i zabezpieczenie przed skandalami. Regulacje jednoznacznie określały obowiązki biegłych rewidentów i ustanawiały zasady etyki, których przestrzeganie miało zapewnić obiektywność oraz niezależność audytorów, zwłaszcza w przypadku, gdy firmy audytorskie lub firmy z nimi powiązane świadczą na rzecz swoich klientów również inne usługi. Wprowadzały obowiązek zewnętrznej kontroli jakości, zapewnienia efektywnego nadzoru publicznego nad profesją audytora i kładły duży nacisk na współpracę między krajowymi organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej. W czasach globalnego rynku kapitałowego wymagane są dynamiczne zmiany zarówno w rachunkowości, jak i rewizji finansowej. Celem artykułu jest przedstawienie rysu historycznego działań Unii Europejskiej w obszarze regulacji rewizji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji ostatnich reform w obszarze rynku usług audytowych, regulacji dotyczących audytingu oraz praktyki audytingu. (abstrakt oryginalny)
EN
Works concerning the changes in UE regulations referring to the auditor profession has been carried out since 1996. However, the biggest impact on the work of the European Commission had a series of accounting scandals from years 2001 2003 that took place in the United States and Europe and also passed by the U.S. Congress Sarbanes-Oxley Act. The primary objective of any new regulation was to ensure the reliability of the financial statements audited by the statutory auditors and protection against scandals. They were clearly defining the responsibilities of the auditors and establishing the principles of ethics, in compliance with which would ensure the independence of auditors - especially when audit firms or companies associated with them provide for their clients other services. They were introducing obligatory external quality control, ensuring effective public oversight over the audit profession and were putting a lot of emphasis on the cooperation between national regulatory authorities of the Member States of the European Union. In times of the global capital market there are required dynamic changes, both in the accounting and auditing. The aim of this article is to present the historical overview of the EU action in the field of auditing regulation, with particular emphasis on the recent reform of the audit market proposals, regulations on auditing and auditing practices. (original abstract)
Rocznik
Tom
69
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Cooper D.J., Robson K., 2006, Accounting, Professions and Regulation: Locating the Sites of Professionalization, "Accounting, Organizations and Society", vol. 31, s. 415 444
 • Dal Bo E., 2006, Regulatory Capture: A Review, "Oxford Review of Economic Policy", vol. 22, nr 2
 • Dokumenty i regulacje Unii Europejskiej
 • EU, 1998, The Statutory Audit in the European Union: the Way Forward
 • EU, 2000, Commission Recommendation of 15 November 2000 on Quality Assurance for the Statutory Audit in the European Union: Minimum Requirement
 • EU, 2002, A Recommendation on Statutory Auditors ' Independence in the EU
 • EU, 2003, Communication from the Commission on a to the Council and the European Parliament. Reinforcing the Statutory Audit in the EU
 • EU, 2006, Reinforcing the Statutory Audit in the European Union
 • EU, 2008, Commission Recommendation on External Quality
 • EU, 2008, Commission Staff Working Document Commission Recommendation Concerning the Limitation of the Civil Liability of Statutory Auditors and Audit Firms
 • EU, 2011, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Specific Requirements Regarding Audit of Public-interest Entities
 • EU, Green Paper. Audit Policy: Lessons from the Crisis, October, European Commission, Brussels 2010
 • EU, Green Paper. The Role, the Position and the Liability of the Statutory Auditing Within the European Union, Brussels 1996
 • EU, The Eight Directive, European Commission, Brussels 1984
 • EU, The Fourth Directive, European Commission, Brussels 1978
 • EU, The Seventh Directive, European Commission, Brussels 1983
 • Grajzl P., Murrell P., 2007, Allocating Lawmaking Powers: Self Regulation vs. Government Regulation, "Journal of Comparative Economics", vol. 35, s. 520-545
 • Hilary G., Lennox C., 2005, The Credibility of Self Regulation: Evidence from the Accounting Profession's Peer Review Program, "Journal of Accounting and Economics", vol. 40, s. 211 -229
 • Hirshleifer D., 2008, Psychological Bias as a Driver of Financial regulation, "European Financial Management", s. 1-19
 • Humphrey Ch., Kausar A., Loft A., Woods M., 2011, Regulating Audit Beyond the Crisis: A Critical Discussion of the EU Green Paper, "European Accounting Review", vol. 20, no. 3, s. 431 458
 • Humphrey Ch., Loft A., Woods M., 2009, The Global Audit Profession and the International Financial Architecture: Understanding Regulatory Relationships at a Time of Financial Crisis, "Accounting, Organizations and Society", vol. 34, s. 810-825
 • Lennox C., Pittman J., 2010, Auditing the Auditors: Evidence on the Recent Reforms to the External Monitoring of Audit Firms, "Journal of Accounting and Economics", vol. 49, s. 84-103
 • Polskie akty normatywne
 • Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2011, Warszawa 2012
 • Stigler G., 1971, The Theory of Economic Regulation, "Bell Journal of Economics", vol. 2, s. 3-21
 • US Congress, 2002, An Act to Protect Investors by Improving the Accuracy and Reliability of Corporate Disclosures Made Pursuant to the Securities Law and for Other Purposes, H.R. 3763
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, Dz. U. 2009, nr 77, poz. 649
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591
 • www.isap.sejm.gov.pl
 • www.kibr.webserwer.pl
 • www.mf.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.