PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 69 | nr 125 | 23--46
Tytuł artykułu

Ocena punktowa jakości ujawnień finansowych dokonywanych przez emitentów giełdowych za pośrednictwem korporacyjnych serwisów inwestorskich

Warianty tytułu
Scoring Evaluation of the Quality of Internet Financial Disclosures in Polish Stock Issuers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dzięki korporacyjnym stronom internetowym i wydzieloną w ich przestrzeni strefą przeznaczoną dla inwestorów, dawcy kapitału mogą na bieżąco śledzić informacje o spółce i uczestniczyć w dyskusjach na temat decyzji podejmowanych przez zarząd. Ujawnianie informacji finansowych w sposób przystępny i przejrzysty dla inwestora jest istotnym elementem polityki informacyjnej spółek kapitałowych. Celem artykułu jest ocena jakości ujawnień finansowych prezentowanych na korporacyjnych stronach internetowych pod kątem czterech kryteriów: kompletności, szczegółowości, aktualności i przejrzystości dostępnych informacji. Wykorzystując metodę punktową i nadając odpowiednie wagi poszczególnym kryteriom możliwe było utworzenie rankingu emitentów giełdowych. Wyniki badań wskazują, że jakość ujawnień jest uwarunkowana profilem działalności spółek. Kolejną obserwacją jest to, że niewielki odsetek całej grupy badawczej (7%) uzyskał w ocenie punktowej poziom wysoki, natomiast aż 57% spółek zostało ocenionych na poziomie co najwyżej niskim, przy czym 41 emitentów nie ujawniało żadnych informacji finansowych. Wyniki te pozwalają sformułować wniosek, że mimo dobrych praktyk odnoszących się do modelowego serwisu relacji inwestorskich, tylko niewielka grupa jednostek traktuje korporacyjną stronę internetową jako ważny kanał przekazywania informacji finansowych inwestorom. (abstrakt oryginalny)
EN
Through investor relations sections placed on corporate websites shareholders have an access to current information on stock issuers' activities. This enables investors to participate in discussions on decisions met by a board of a company. Transparent and understandable disclosure of financial information is, therefore, a key clement of stock issuers' information policy. The paper aims at evaluating quality of financial information published on corporate websites in terms of their completeness, accuracy, relevance and transparency. With a help of a scoring method and use of appropriate weights in reference to the particular criteria, a ranking of stock issuers, according to their level of disclosures, was established. Research findings indicated that diversification respecting quality of disclosures was conditioned by activity scopes of stock issuers. Moreover, detailed results showed that only a few companies (10 out of 143) could be qualified to those representing high level of financial disclosures. Most of examine objects (82) were characterized by a low level of financial disclosures, with exactly a half of those companies providing no financial information at their corporate websites. That situation shows that despite existence of recommended practices in discussed area only small number of companies perceived corporate websites as an important communication channel with their investors. Almost one third of the research sample did not treat this way of presentation as necessary for building confidence among shareowners. (original abstract)
Rocznik
Tom
69
Numer
Strony
23--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Allam A., Lymer A., 2003, Developments in Internet Financial Reporting: Review and Analysis Across Five Developed Countries, "International Journal of Digital Accounting Research", vol. 3, nr 6, s. 165-199.
 • Ashbaugh H., Johnstone K.M., Warfield T.D., 1999, Corporate Reporting on the Internet, "Accounting Horizons", vol. 13, nr 3, s. 241 257.
 • Bollen L.H., Hassink H.F., de Lange R.K., Buijl S.D., 2008, Best Practices in Managing Investor Relations Websites: Directions for Future Research, , "Journal of Information Systems", vol. 22, s. 171- 194.
 • Botosan C.A., 1997, Disclosure Level and the Cost of Equity Capital, "Accounting Review", vol. 72, nr 3, s. 323-350.
 • Campbell K., Jerzemowska M., Najman K., 2009, Corporate Governance Challenges in Poland: Evidence from 'Comply or Explain' Disclosures, "Corporate Governance", vol. 9, nr 5, s. 623-634.
 • Craven B.M., Marston C.L., 1999, Financial Reporting on the Internet by Leading UK Companies, "European Accounting Review", vol. 8, nr 2, s. 321-333.
 • Debreceny R., Gray G.L., Rahman A., 2002, The Determinants of Internet Financial Reporting, "Journal of Accounting and Public Policy", vol. 21, nr 4-5, s. 371 394.
 • Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, załącznik do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010r., http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp.
 • Dyczkowska J., 2012, Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w zakresie relacji inwestorskich przez emitentów giełdowych [w:] Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, red. Urbanek P., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ettredge M., Richardson V.J., Scholz S., 2001, The Presentation of Financial Information at Corporate Websites, "International Journal of Accounting Information Systems", vol. 2, nr 3, s. 149-168.
 • Ettredge M., Richardson V.J., Scholz S., 2002, Dissemination of Information for Investors at Corporate Websites, "Journal of Accounting and Public Policy", vol. 21, nr 4, s. 357-369.
 • Geerings J., Bollen L.H.H., Hassink H.F.D., 2003, Investor Relations on the Internet: A Survey of the Euronext Zone, "European Accounting Review", vol. 12, nr 3, s. 567 579.
 • Glautier M., 1999, Teoria rachunkowości w zmieniających się warunkach. Związek z realiami i przyciąganie mitów, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 12.
 • Gottlieb M., Lewczyński W., Cash Flows. Sprawozdanie z przepływu gotówki, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.
 • Healy P., Palepu K., 2001, Information Asymmetry, Corporate Disclosure and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature, "Journal of Accounting and Economics", vol. 31, nr 1-3, s. 405-440.
 • Homayoun S., Rahman R.A., 2010, Determinants of Web-Based Corporate Reporting Among Top Public Listed Companies in Malaysia, "International Journal of Arts and Sciences", vol. 3, nr 13, s. 187-212.
 • http://www.gpw.pl.
 • Kelton A.S., Yang Y., 2008, The Impact of Corporate Governance on Internet Financial Reporting, "Journal of Accounting and Public Policy", vol. 27, s. 62-87.
 • Lang M.H., Lundholm R.J., 1996, Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior, "Accounting Review", vol. 71, nr 4, s. 467 492.
 • Ojah K., Mokoaleli-Mokoteli T., 2012, Internet Financial Reporting, Infrastructures and Corporate Governance: An International Analysis, "Review of Development Finance", http://dx.doi.org/10.1016/j.pdf.2012.04.001.
 • Oyelere P., Laswad F., Fisher R., 2003, Determinants of Internet Financial Reporting by New Zealand Companies, "Journal of International Financial Management & Accounting", vol. 14, nr 1, s. 26-63.
 • Pirchegger B., Wagenhofer A., 1999, Financial Information on the Internet: A Survey of the Homepages of Austrian Companies, "European Accounting Review", vol. 8, nr 2, s. 383-385.
 • Prabowo R., Angkoso K.S., 2006, Factors Influencing the Extent of Web-Based Disclosure: An Empirical Analysis of Indonesian Manufacturing Firms, "Journal Akuntansi Dan Keuangan", vol. 8, nr 2, s. 92-98.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. 2009r., nr 33, poz. 259.
 • Śnieżek E., Wiatr M., Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Trabelsi S., Labelle R., Dumontier P., 2008, Incremental Voluntary Disclosure on Corporate Websites, Determinants and Consequences, "Journal of Contemporary Accounting & Economics", vol. 4, nr 2, s. 120-155.
 • Wagenhofer A., 2003, Economic Consequences of Internet Financial Reporting, "Schmalenbach Business Review", vol. 55, s. 262-279.
 • Xiao J.Z., Jones M.J., Lymer A., 2005, A Conceptual Framework for Investigating the Impact of the Internet on Corporate Financial Reporting, "International Journal of Digital Accounting Research", vol. 5, nr 10, s. 131-169.
 • Yap K.H., Saleh Z., Abessi M., 2011, Internet Financial Reporting and Corporate Governance in Malaysia, "Australian Journal of Basic and Applied Sciences", vol. 5, nr 10, s. 1273-1289.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.