PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 22 | nr 95 | 129--144
Tytuł artykułu

Kompatybilność gospodarek Polski i Ukrainy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Compatible of Polish and Ukrainian Economies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozpatrzono znaczenie cech kompatybilności gospodarek narodowych Polski i Ukrainy dla wzajemnej współpracy gospodarczej. Wyodrębniono dziesięć rodzajów cech, określonych jako cechy zdeterminowane oraz wskazano na możliwość kreatywnego ich wykorzystania, nazywając te możliwości cechami kreatywnymi. Cechami zdeterminowanymi kompatybilności są: bliskość językowa, wspólnota kulturowa, podobieństwo religijne, podobne traktowanie zasobów środowiska, podobne prawa obywatelskie, podobne prawa cywilne, podobne prawa gospodarcze, wspólny w przyszłości pieniądz "grzywna", ukształtowana wielopoziomowość świadomości narodowej i ukształtowana wielopoziomowość wspólnej państwowości. Cechy kompatybilności posiadają istotne znaczenie dla intensyfikacji współpracy gospodarczej. Ich wpływ na tę współpracę może być znaczny, szczególnie przy wdrażaniu procesu integracji Ukrainy z UE. Przeprowadzono analizę porównawczą obu gospodarek narodowych dla dziesięciu ujęć. Są to: mierniki makroekonomiczne, struktury sektorowe, wielkości produktów, wymiana z zagranicą, struktury terytorialne, struktury instytucjonalne, atrakcyjność turystyczna, mierniki społeczne, ustrój pieniądza i wyposażenie infrastrukturalne. Z tej analizy porównawczej wynika duże podobieństwo obu gospodarek. Aby określić oddziaływanie cech kompatybilności na współpracę gospodarczą, zastosowano do analizy dwa sposoby podejścia strategicznego: sposób fazowy i sposób scalony. Z zastosowania tych sposobów podejścia strategicznego wynika, że cechy kompatybilności występujące w obu gospodarkach narodowych, Polski i Ukrainy, mogą korzystnie wpłynąć na intensyfikowanie wymiany gospodarczej między tymi krajami. Dzięki temu w przyszłości sytuacja gospodarcza obu krajów może ulec znacznej poprawie. Dotyczyć to będzie realizacji takiej ścieżki, drogi przyszłej realizacji, według której nastąpi pełna integracja obu krajów z UE. (abstrakt oryginalny)
EN
This article examines the importance of characteristics of the compatibility of national Polish and Ukrainian economies useful for mutual economic cooperation. These characteristics are divided into ten groups, defined as determined characteristics, and the possibility of their creative use is indicated. Determined compatibility features are: linguistic proximity, cultural closeness, religious similarity, similar treatment of environmental resources, civil rights, citizen rights, similar business law, common currency "grzywna", multi-level national consciousness and a multi-level form of state. Compatibility features are important for the intensification of economic cooperation. Their impact on it can be significant, especially for the implementation of the process of Ukraine's integration with the EU. A comparative analysis of the two economies is presented in ten dimensions such as: macroeconomic indicators, sector structures, the size of products, foreign exchange, territorial structures, institutional structures, tourist attractiveness, social indicators, monetary system and infrastructure. This comparative analysis shows great similarity of the two economies. To determine the impact of compatibility characteristics on economic cooperation, two strategic approaches - phase and merger - were applied. It was found, with the use of these strategic approaches, that compatibility features present in both national economies, Polish and Ukrainian, can have a positive impact on the intensification of economic exchange between the two countries. In this way, the economic situation of both countries can be significantly improved in the future. This may involve following the path to full integration of the two countries with the EU. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.