PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 69 | 81--104
Tytuł artykułu

Przeobrażenia struktury społeczno-ekonomicznej ludności migrującej w Polsce w latach 1975-2001

Warianty tytułu
Transformations in the Socioeconomic Structure of Migrating Population in Poland in the Years 1975-2001
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka stwierdziła, iż od końca lat siedemdziesiątych migracje ludności ze wsi do miast systematycznie się zmniejszały i po 2000 roku stanowiły już niewiele ponad jedną trzecią przeciętnego poziomu odnotowanego dla lat siedemdziesiątych. Autorka przyczyn spadku migracji ze wsi do miast upatruje generalnie w skutkach złej sytuacji gospodarczej kraju w latach osiemdziesiątych. (fragment tekstu)
EN
Out of all demographic processes migrations of the population react most quickly and most strongly to changes in socio-economic conditions. The size of migrations changes along with fluctuations in the economy. Business cycles influence the volume of migrations in different ways, however a decisive condition is how they influence the confrontation of positive and negative factors in the places of origin and destination. In the periods of economic revival the flows of people between regions and those from the country to the city were more intense while in the periods of stagnation or economic recession the intensity of migrations decreased and its patterns changed. The paper makes an attempt to answer the questions posed at the beginning. Appropriate selection of sources and methods of analysis facilitated full accomplishment of research tasks. Generally, it can be stated that: - in the inflow there was twice as big share of migrants with tertiary education than those with post-secondary education in the years 1975-2001 and a considerable dominance of people with post-elementary education; in the inflow to towns there was observed a bigger share of people with tertiary and post-secondary education and a much smaller number of migrants with other kinds of education, apart from basic vocational education; as regards rural areas majority of migrants from the cities were people of relatively higher general qualifications, i.e. with tertiary, post-secondary and secondary education; - in the years 1979-2000 the inflowing population was dominant, both from cities and villages, who earned their living outside agriculture; in the inflow to cities the per cent share of those whose source of maintenance was mainly work, both outside agriculture and from agriculture, declined; on the other hand a reverse regularity was observed in the inflow to the country; - people migrating into the cities in the years 1976-1989 took up jobs first of all in industry, construction and trade; whereas those flowing into the country found jobs in agriculture, industry and construction; in all the sectors of national economy, except agriculture and forestry, the inflow to cities was bigger than the inflow to the country; - the best approximants of the trend which describe changes in migration of the inflowing population according to their socio-economic features are linear functions and second degree polinominal. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--104
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Helwich A., Zdrojewski E.Z., Regres demograficzny a przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 1980-2001, "Polityka Społeczna" 2004, nr 7.
 • Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
 • Klimczyk M., Przepływy ludności ze wsi do miast w Polsce, "Studia Demograficzne" 1975, z. 41.
 • Korcelli P., Gawryszewski A., Potrykowska A., Przestrzenna struktura ludności Polski. Tendencje i perspektywy, "Studia" KPZK, PAN, t. XCVIII, PWN, Warszawa 1992.
 • Lucassen J., Lucassen L., Migration, Migration History, History. Old Paradigms and New Perspectives, Peter Lang AG/European Academic Publishers, Berne 1997.
 • Migracje wewnętrzne ludności, NSP 2002, GUS, Warszawa 2003.
 • Migracje ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem lat 1979-1985, red. A. Stasiak, "Studia" KPZK, PAN, t. XCVI, PWN, Warszawa 1990.
 • Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 • Rakowski W., Zmiany w strukturze przestrzennej migracji ludności Polski w latach 1989-1994, w: Przemiany społeczno-ekonomiczne Polski w układzie przestrzennym w latach 1989-1994, red. W. Rakowski, "Monografie i Opracowania" nr 411, SGH, Warszawa 1997.
 • Rocznik Demograficzny za lata 1971-1978 i 1980-2002, GUS, Warszawa.
 • Rosner A., Mobilność przestrzenna a kształtowanie się struktur społeczno-demograficznych, "Wieś i Rolnictwo" nr 3 (48), 1985.
 • Stpiczyński T., Wewnętrzne migracje ludności w latach zmiennej dynamiki rozwoju gospodarczego Polski, "Studia Demograficzne" 1987, nr 2 (88).
 • Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, red. K. Dziewoński i P. Korcelli, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne nr 140, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1981.
 • Wełpa B., Migracje i niektóre ich aspekty demograficzne, "Studia Demograficzne" 1974, z. 38.
 • Wierzchosławski S., Wielodyscyplinarność i interdyscyplinarność badań zjawisk demograficznych, "Studia Demograficzne" 1988, nr 4 (94).
 • Witkowski J., Warunki życia a zamierzenia migracyjne młodzieży wiejskiej w Polsce, w: Wybrane problemy migracji, red. J. Witkowski, Monografie i Opracowania, nr 309, GUS, Warszawa 1990.
 • Witkowski J., Zachowania migracyjne ludności w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych w Polsce, "Studia Demograficzne" 1991, nr 2 (104), s. 91.
 • Zdrojewski E.Z., Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975-1996, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.