PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1-2 | 88--98
Tytuł artykułu

Właściciel i nieruchomość w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Warianty tytułu
The Owner and Real Property in the Light of the Revised Act on Maintaining Cleanliness and Order in Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zrewolucjonizowała system gospodarowania odpadami. Od chwili wprowadzenia w życie nowych rozwiązań właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do zawierania z firmą umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Całość zadań związanych z tworzeniem systemu będzie podlegała kompetencjom gminy, która w drodze przetargu wybierze przedsiębiorce świadczącego usługi odbierania (bądź odbierania i zagospodarowania) odpadów na całym jej terenie. Pomimo zmiany zakresu obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości ustawodawca nie dokonał zmiany pojęć kluczowych dla funkcjonowania systemu. W artykule autor analizuje pojęcia właściciela nieruchomości, a także samej nieruchomości, odnosząc oba pojęcia do zakresu zobowiązań nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (abstrakt oryginalny)
EN
The new Act on maintaining cleanliness and order in municipalities has revolutionized the waste management system. From the moment the new solutions are implemented, the property owner will not be obliged to conclude an agreement with a company on the collection of municipal waste. All the tasks related to the creation of the system will be subject to the competencies of the municipality, which will select an enterprise by tender to provide waste collection (or collection and disposal) services for the whole of its territory. Despite the changes in the obligations imposed on property owners, the legislator has not changed the key concepts regarding the functioning of the system. In the article, the author analyses the concept of property owner, as well as the property itself, referring both of these concepts to the scope of the obligations imposed by the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
88--98
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
  • Bończak-Kucharczyk E., Komentarz do art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 37, art. 39 ustawy o własności lokali, w: Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa, LEX/el. 2012.
  • Etel L., Czy więzienie to mieszkanie?, "Nieruchomości C.H.Beck" 1999/11, www.nieruchomości.beck.pl
  • Etel L., Presnerowicz S., Dudar G., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2008.
  • http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl
  • http://www.jaw.pl/video/show/13685
  • Skowrońska-Bocian E., w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-449, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.