PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 7-8 | 51--56
Tytuł artykułu

Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Instruments of Environmental Protection in Financing Pro-ecological Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W nowej polityce ekologicznej na lata 2009-2012 znaczącą rolę w zakresie utrzymania pożądanego stanu środowiska naturalnego odgrywają instrumenty ochrony środowiska [26]. W gospodarce rynkowej, której jednym z założeń jest podnoszenie efektywności realizowanych działań, w zakresie ochrony środowiska szczególną rolę powinny odgrywać instrumenty ekonomiczne. W Polsce proces zarządzania ochroną środowiska odbywa się poprzez wykorzystanie instrumentów bezpośrednich, jak i ekonomicznych. Obserwuje się jednakże rosnącą rolę rozwiązań pośrednich w stymulowaniu prośrodowiskowych zachowań podmiotów gospodarujących. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the description of the direct and indirect environmental protection instruments appLied in Poland. The advantages and the disadvantages of them were also described. Moreover the attention was paid to the role of new economic instrument: payments and penalties regulated by the power law, emissions trading implemented in the period of 2005-2006: recycling payments as a sources of receipts of the NFOSiGW in the period of 2006-2010. The changes in functioning and the role of economic instruments in ecological policy were also indicated. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
51--56
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bartniczak B., Ptak M., Finanse ochrony środowiska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska - Wydanie 8, stan prawny na dzień 20 listopada 2007 r. Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2008.
 • Brade J.-R, Polityka ochrony środowiska,/W':/'Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Red. naukowa: H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 • Burzyńska D., Nowe instrumenty ekonomiczne wdrażania ekorozwoju,/W:/Przeksztalcenia rynku finansowego w Polsce, t. I: Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania, Red. naukowa: P. Karpuś, J. Węcławski, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 • Dobrzański G. (red. naukowy), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Dyduch J., System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 2007, nr 734.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. L 269 z 21 października 2000 r.).
 • Economic Instruments for Pollution Control and Natural Resources Management in OECD Countries: A Survey, OECD, Paris 1999.
 • http://smap.ew.eea.europą.eu/media_server/files/w/a/Eco_ Instr_Pollution_Control_OECD.pdf, dostęp: 10.01.2012.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2009.
 • Fiedor B. (red. naukowy), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Fiedor B., Graczyk A., Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006.
 • Górka K, Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy ekonomiczne, społeczne i prawne, Wyd. PWE, Warszawa 2001.
 • Górka K., Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w Polsce, /W:/'Ekonomika ochrony środowiska naturalnego. Wybrane problemy, red. naukowy: K. Górka. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" m 14, Akadenoia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 1993, s. 56.
 • Górka K, Korzystanie ze środowiska i fundusze ekologiczne w świetle statystyki, "Aura", 2010, ni 4.
 • Górka K., Dyskusja na temat funkcjonowania funduszy środowiska w Polsce,/W:/System finansowania ochrony środowiska w Polsce, red. naukowy: J. Famielec, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Górka K., Syntetyczna ocena systemu finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce, w: Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 • Ochrona środowiska 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, GUS, Warszawa.
 • Odnawialne źródło finansowania - 20 lat na rzecz ekorozwoju. NFOŚiGW 1989-2009.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, listopad 2009 r.
 • Ranosz R., Organizacja i handel uprawnieniami do emisji C02, "Polityka Energetyczna" 2008, t. 11, z. 2.
 • Rząd: limity emisji C02 2008-2012, "eGospodarka", http:// www.egospodarka.pl/32014,Rzad-limity-emisji-CO2-2008-2012,l,56,l.html.
 • Śleszyński J., Polityka ochrony środowiska,fW:/Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, t. I: Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Red. naukowa: M. Kramer, M. Urbaniec, A. Kryński, Wyd. CH. Beck, Warszawa 2004.
 • Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wyd. "Aries", Warszawa 1997.
 • Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (M.P. z 2009 roku, nr 34, poz. 501).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 roku, nr 25, poz. 202 ze zm.).
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku, nr 89, poz. 625 ze zm.).
 • Ustawa z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004 roku, nr 281, poz. 2784).
 • Wyrębek H, Instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskiem, "Zeszyty Naukowe Uniwersyetu Przyrodniczo-Huma-nistycznego w Siedlcach" 2010, nr 87.
 • Żylicz T., Instruments for water management at the drainage basin scalę, "Ecological Economies" 2003, No. 47.
 • Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. PWE, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.