PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 229 | 113--126
Tytuł artykułu

Organizacja usługowa w perspektywie teorii złożoności

Autorzy
Warianty tytułu
Service Organisation in a Complexity Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najważniejsze cechy sytemu złożonego w sensie teorii złożoności to zdolność do ewolucji, zależność od czasu, samoorganizacja i właściwości emergentne. Złożony układy adapatywny można opisać jako agregat składający się z wchodzących w interakcje agentów, z których każdy działa według zestawu reguł (schematów). Organizację można traktować jako specyficzny żywy układ adaptatywny. Perspektywa złożonościowa, która wydaje się spójna ze współczesnymi teoriami systemów usługowych, jest pomocna w rozumieniu istoty organizacji usługowej i dostarcza użytecznych dla zarządzania nią metafor. (abstrakt oryginalny)
EN
According to complexity theory, the main properties of complex systems are: evolutionary property, time-dependence, self-organisation and emergency. Complex adaptive systems consist of interacting agents whose behaviors are based on sets of rules (schemata). Organizations can be treated as a special kind of living complex adaptive systems. Complexity perspective seems to be consistent with contemporary service systems theories and provides useful metaphors for service management practice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Antonacopoulou, E.P., Chiva, R., 2005, Social Complex Evolving Systems: Implications for Organizational Learning, referat prezentowany na konferencji The 6th International Organizational Knowledge, Learning and Capabilities Conference, Boston.
 • Antonacopoulou, E.P., Chiva, R., 2007, The Social Complexity of Organizational Learning: The Dynamics of Learning and Organizing, Management Learning 38 (3), s. 277-295.
 • Antonacopoulou, E., Kandampully, J. 2000, Alchemy: The Transformation to Service Excellence, The Learning Organization 7/1, s. 13-22.
 • Argyris, C., Schön, D.A., 1978, Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley, Reading.
 • Balcerak, A., 2008, Odwzorowanie złożoności i złożoność odwzorowania w symulacji systemów społeczno-gospodarczych, w: Balcerak, A., Kwaśnicki, W. (red.), Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 27-41.
 • Balcerak, A., 2010, Autopoiesis wiedzy organizacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 94, Wrocław, s. 32-38.
 • Barile, S., Polese, F., 2010, Smart Service Systems and Viable Service Systems, Service Science 2 (1/2), s. 21-40.
 • Bartkowiak, G., 2010, Koncepcje człowieka i organizacji. W kierunku organizacji usługowej, w: Rogoziński, K., Panasiuk, A. (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 145, Poznań, s. 197-212.
 • Basole, R.C., Rouse, W.B., 2008, Complexity of Service Value Networks: Conceptualization and Empirical Investigation, IBM Systems Journal 47/1, s. 53-70.
 • Burnes, B., 2005, Complexity Theories and Organizational Change, International Journal of Management Reviews 7/2, s. 73-90.
 • Chesbrough, H., Spohrer, J., 2006, A Research Manifesto for Services Science, Communications of the ACM 49/7, s. 35-40.
 • Chiva-Gomez, R., 2003, The Facilitating Factors for Organizational Learning: Bringing Ideas from Complex Adaptive Systems, Knowledge and Process Management, 10/2, s. 99-114.
 • Dann, Z., Barclay, I., 2006, Complexity Theory and Knowledge Management Application, The Electronic Journal of Knowledge Management 4/1, s. 11-20.
 • Desai, D.A., 2010, Co-creating Learning: Insights from Complexity Theory, The Learning Organization 17/5, s. 388-403.
 • Espinosa, A., Harden, R., Walker, J., 2007, Beyond Hierarchy: A Complexity Management Perspective, Kybernetes 36, nr 3-4, s. 333-347.
 • Fioretti, G., Visser, B., 2004, A Cognitive Interpretation of Organizational Complexity, Emergence: Complexity & Organization 6/1-2, s. 11-23.
 • Gilbert, N., Troitzsch, K.G, 2005, Simulation for the Social Scientist, Open University Press, Maidenhead.
 • Gnusowski, M., 2010, Usługodawca między pracodawcą a klientem, w: Rogoziński, K., Panasiuk, A. (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 58-70.
 • Goldspink, C., Kay, R., 2003, Organizations as Self-organizing and Sustaining Systems: A Complex and Autopoietic Systems Perspective, International Journal of General Systems 32/5, s. 459-474.
 • Griffin, D., Shaw, P., Stacey, R., 2006, Speaking of Complexity in Management Theory and Practice, w: Macintosh, R., MacLean, D., Stacey, R., Griffin, D. (eds.), Complexity and Organization. Readings and Conversations, Routledge, London - New York, s. 162-184.
 • Grönroos, C., 2006, What Can a Service Logic Offer Marketing Theory? w: Lusch, R.F., Vargo, S.L. (eds..) The Service-dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate, and Directions, ME Sharpe, Armonk, s. 320-333.
 • Gummesson, E., 1995, Relationship Marketing: Its Role in the Service Economy, w: Glynn, W.J., Barnes, J.G. (eds.), Understanding Services Management, Wiley, New York, s. 244-268.
 • Hayes, P., 2008, Complexity Theory and Evaluation in Public Management. A Qualitative Systems Approach, Public Management Review 10/3, s. 401-419.
 • Hazy, J.K., 2008, Toward a Theory of Leadership in Complex Systems: Computational Modeling Explorations, Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences 12 (3), s. 281-310.
 • Holbrook, M.B., 2003, Adventures in Complexity: An Essay on Dynamic Open Complex Adaptive Systems, Butterfly Effects, Self-organizing Order, Coevolution, the Ecological Perspective, Fitness Landscapes, Market Spaces, Emergent Beauty at the Edge of Chaos, and all that Jazz, Academy of Marketing Science Review 2003/6, www.amsreview.org/articles/holbrook06-2003.pdf [dostep: 06.2003].
 • Holland, J.H., 1995, Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity, Helix Books, New York.
 • Karp, T., Helgo, T.I.T., 2008, From Change Management to Change Leadership: Embracing Chaotic Change in Public Service Organizations, Journal of Change Management 8/1, s. 85-96.
 • Kotler, P., 1977, Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Limone, A., Bastías, L.E., 2006, Autopoiesis and Knowledge in the Organization: Conceptual Foundation for Authentic Knowledge Management, Systems Research and Behavioral Science 23, s. 39-49.
 • Lusch, R.F., Vargo, S.L., 2006, The Service-dominant Logic of Marketing: Reactions, Reflections, and Refinements, Marketing Theory 6 (3), s. 281-288.
 • Lusch, R.F., Vargo, S.L., Tanniru, M., 2010, Service, Value Networks and Learning, Journal of the Academy of Marketing Science 38, s. 19-31.
 • Maglio, P.P., Spohrer, J., 2008, Fundamentals of Service Science, Journal of the Academy of Marketing Science 36, s. 18-20.
 • Mason, R.B., 2007, The External Environment's Effect on Management and Strategy. A Complexity Theory Approach, Management Decision 45/1, s. 10-28.
 • McElroy, M.W., 2003, The New Knowledge Management. Complexity, Learning, and Sustainable Innovation, Butterworth-Heinemann.
 • Mitleton-Kelly, E., 2003, Complex Systems and Evolutionary Perspectives on Organisations: The Application of Complexity Theory to Organisations, Pergamon, Amsterdam.
 • Morel, B., Ramanujam, R., 1999, Through the Looking Glass of Complexity, Organization Science 10/3, s. 278-293.
 • Morgan, G., 1997, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pathak, S.D., Day, J.M., Nair, A., Sawaya, W.J., Kristal, M.M., 2007, Complexity and Adaptivity in Supply Networks: Building Supply Network Theory Using a Complex Adaptive Systems Perspective, Decision Sciences 38/4, s. 547-580.
 • Penrose, E.T., 1959, The Growth of the Firm, Sharpe, White Plains.
 • Raidén, A.B., Dainty, A.R.J., 2006, Human Resource Development in Construction Organizations An Example of a "Chaordic" Learning Organisation? The Learning Organization 13/1, s. 63-79.
 • Reynolds, C.W., 1987, Flocks, Herds and Schools: A Distributed Behaviour Model, Computer Graphics 21/4, s. 25-34.
 • Richardson, K.A., 2002, Methodological Implications of Complex Systems Approaches to Sociality: Some Further Remarks, Journal of Artificial Societies and Social Simulation 5/2, http://jasss.soc.surrey.ac.uk/5/2/6.html.
 • Richardson, K.A., 2008, Managing Complex Organizations: Complexity Thinking and the Science and art of Management, Emergence: Complexity & Organization 10/2, s. 13-26.
 • Richardson, K.A., Cilliers, P., 2001, What is Complexity Science? A View from Different Directions, Emergence: Complexity & Organization 3/1, s. 5-22.
 • Richardson, K.A., Lissack, M.R., 2001, On the Status of Boundaries, both Natural and Organizational: A Complex Systems Perspective, Emergence: Complexity & Organization 3/4, s. 32-49.
 • Rogoziński, K., 2000, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rogoziński, K., 2007, Zarządzanie organizacją usługową - próba wypełnienia luki poznawczej, Współczesne Zarządzanie nr 3.
 • Rogoziński, K., 2008a, Zarys nowego paradygmatu teorii usług, w: Panasiuk, A., Rogoziński, K. (red.) Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rogoziński, K., 2008b, Organizacja usługowa jako system autopoietyczny. Współczesne Zarządzanie nr 3.
 • Rogoziński, K., 2010, Zarys "pozytywnej" teorii usług (z jej odniesieniem do organizacji usługowej), w: Rogoziński, K.., Panasiuk, A. (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe, nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 252-270.
 • Sampson, S.E., Froehle, C.M., 2006, Foundations and Implications of a Proposed Unified Services Theory, Production and Operations Management 15/(2), s. 329-343.
 • Senge, P., 1998, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Smith, J.A., Jenks, C, 2006, Qualitative Complexity: Ecology, Cognitive Processes and the Re-emergence of Structures in Post-humanist Social Theory, Routledge, London - New York.
 • Stacey, R.D., 2003, Strategic Management and Organisational Dynamics: The Challenge of Complexity, FT/Prentice Hall, Harlow.
 • Surana, A., Kumara, S., Greaves, M., Raghavan, U.N., 2005, Supply Chain Network: A Complex Adaptive Systems Perspective, International Journal of Production Research 43, s. 4235-4265.
 • Surie, G., Hazy, J.K., 2006, Generative Leadership: Nurturing Innovation in Complex Systems, Emergence: Complexity & Organization 8/4, s. 13-26.
 • Tilebein, M., 2006, A Complex Adaptive Systems Approach to Efficiency and Innovation, Kybernetes, vol. 35, no. 7/8, s. 1087-1099.
 • Uhl-Bien, M., Marion, R., McKelvey, B., 2007, Complexity Leadership Theory: Shifting Leadership from the Industrial Age to the Knowledge Era, The Leadership Quarterly 18, s. 298-318.
 • Vargo, S.L., Lusch, R.F., 2004, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing 68, s. 1-17.
 • Vargo, S.L., Lusch, R.F., 2006, Service-dominant Logic: What it is, what it is not, what it might be, w: Lusch, R.F., Vargo, S.L. (eds.), The Service-dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate, and Directions, ME Sharpe, Armonk, s. 43-56.
 • Vargo, S.L., Lusch, R.F., 2008a, Service-dominant Logic: Continuing the Evolution, Journal of the Academy of Marketing Science 36, s. 1-10.
 • Vargo, S.L., Lusch, R.F., 2008b, Why "service"? Journal of the Academy of Marketing Science 36, s. 25-38.
 • Waldrop, M.M., 1994, Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos. Viking, London.
 • Zeller, P., 2010, Identyfikacja funkcjonalnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem usługowym, w: Rogoziński, K., Panasiuk, A. (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 226-240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.