PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 72 Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego | 187--199
Tytuł artykułu

Ochrona płynności finansowej przedsiębiorstwa przez ubezpieczenie kredytu w warunkach kryzysu finansowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protection of the Enterprise's Financial Liquidity by Credit Insurance in the Situation of the Financial Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy, który prowadzi do destabilizacji otoczenia przedsiębiorstwa, może spowodować zachwianie bieżącej płynności przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia ubezpieczeń kredytu w ochronie przedsiębiorstwa przed utratą płynności spowodowaną kryzysem gospodarczym. (fragment tekstu)
EN
During current economic crisis a number of channels, by which recession can affect enterprise's liquidity, have been activated. The company's liquidity can be protected by credit insurance that preserves against the payment gridlocks (compensation replaces the lost liabilities) and against the decline of the capital availability (possessed cover certifies the company's credibility). In respond to the actual economic crisis the enterprises use credit insurance more often, so their resistance against the crisis is strengthen. The increased sum of paid compensations proves that funds reach companies that reąuire support due to the realization of credit risk. The credit insurance assists companies' continuity, thereby assists the economy.(original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Borkowski P.: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
 • Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007
 • Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty. Red. I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska. CeDeWu, Warszawa 2006
 • Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K.: Finanse przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008
 • Kendall R.: Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. KE Liber, Warszawa 2000
 • Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania. Red. J. Żabińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2000
 • Podstawy ubezpieczeń. Tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2000
 • Podstawy ubezpieczeń. Tom II - produkty. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2002
 • Polska 2009. Raport o stanie gospodarki. Red. A. Piątkowska. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009
 • Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. PWN, Warszawa 2007
 • Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1997
 • Skawińska E., Sobiech K., Nawrot K.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2008
 • Spedding L., Rose A.: Business Risk Management Handbook. A Sustainable Approach. CIMA Publishing, Oxford 2008
 • Wąsowski W.: Ekonomika i finanse banku komercyjnego w zarysie. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002
 • Wieczorek-Kosmala M.: Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007
 • Wierzbicka E.: Ubezpieczenia finansowe w działalności przedsiębiorstwa. "Rozprawy Ubezpieczeniowe" zeszyt 3(2/2007). Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa 2007
 • Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. Red. K. Znaniecka. Katowice 2006
 • "Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń" 2009, nr 4. Komisja Nadzoru Finansowego 2010
 • "Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2008". Komisja Nadzoru Finansowego 2009
 • Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2009 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2010. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Badań Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Warszawa, styczeń 2010
 • Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2009 roku. Blisko 700 przedsiębiorstw nie przetrwało pierwszego roku kryzysu. Coface, Warszawa, 6 stycznia 2010
 • Sektor bankowy. Podstawowe dane 12/2009, Komisja Nadzoru Finansowego 2010
 • Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, I kwartał 2010 r. Departament Systemu Finansowego NBP, 2010
 • The global economic crisis. Core results - Poland. Atradius, sierpień 2009
 • Jaworski M.: Droższe ubezpieczenie kredytu kupieckiego. "Dziennik Gazeta Prawna" nr 171 z 2 września 2009 r., dodatek "Forsal", s. A8
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151 z późn.zm.
 • http://www.knf.gov.pl
 • http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/2008.xls
 • http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/2009.xls
 • http://www.nbp.pl/statystyka/bazowa/bazowa.xls
 • http://www.gu.com.pl/index.php?option=com _ content&task=view&id= 13781&Itemid=140 (Serwin K., Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, "Gazeta Ubezpieczeniowa" on-line)
 • http://www.exporter.pl/zarzadzanie/eksport/21kredyty.html (Sukiennik W., Kredyt dostawcy i kredyt dla nabywcy)
 • http://www.exporter.pl/zarzadzanie/eksport/21ubezpieczenia.html (Sukiennik W., Ubezpieczenia kredytów eksportowych)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.