PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 1 | 195--206
Tytuł artykułu

Wady i zalety dotacji bezzwrotnej w perspektywie alternatywnych instrumentów finansowych wspierania innowacyjności i rozwoju MŚP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Advantages and Disadvantages of Grants in the Perspective of Alternative Financial Instruments to Support Innovation and SMEs' Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie podejmuje tematykę instrumentów finansowych wspierania innowacyjności oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cel opracowania stanowi identyfikacja zarówno wad jak i zalet poszczególnych instrumentów. Największą uwagę poświecono najpopularniejszemu instrumentowi finansowemu, jakim jest bezzwrotna dotacja inwestycyjna. Na początku odniesiono się do znaczenia dotacji inwestycyjnej. Określono jej udział we wspieraniu innowacyjności. Następnie dokonano porównania dotacji z instrumentami odnawialnymi, jakimi są: inżynieria finansowa i mechanizm venture capital (VC). Wskazano, że w niektórych projektach, zwłaszcza tych najbardziej innowacyjnych, dotacja nie musi być najwłaściwszym środkiem interwencji. Inżynieria finansowa nie jest z kolei najodpowiedniejsza do zaspakajania długookresowych potrzeb kapitałowych MŚP. VC wspiera natomiast przede wszystkim MŚP o wysokim potencjale wzrostu. Dotacje inwestycyjne posiadają liczne wady. Sprawiają one, że politycy gospodarczy powinni każdorazowo rozważyć wykorzystanie alternatywnych względem niej instrumentów finansowych. VC jest odpowiedniejszy zawsze wtedy, gdy duże znaczenie posiadają: zachowanie poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa, czas i elastyczność. Autorzy wskazują na potrzebę zmiany sposobu myślenia o funduszach strukturalnych. Przedmiotem większej uwagi powinien być dobór odpowiednich, finansowych instrumentów wsparcia innowacyjności i rozwoju MŚP, a nie sama absorpcja funduszy strukturalnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
This article treats of issues arising from financial instruments to support innovation and development of small and medium enterprises (SMEs). The purpose of this paper is to identify as both disadvantages and advantages of the various instruments. The greatest attention is devoted to the most popular, financial instrument that is an investment grant. At the beginning of the article, the importance of investment grants will be characterized. Its share in promoting innovation will be determined. Then, a comparison was made with financial, revolving instruments. That is financial engineering and venture capital. The article points out that in some projects, especially those of the most innovative potential, an investment grant may not be the most appropriate means of intervention. On the other hand, financial engineering is not the most suited to satisfying the long-term capital needs of SMEs. Venture capital supports primarily SMEs with high growth potential. Investment grants have numerous disadvantages. It means that policy makers should always consider alternative financial instruments. Venture Capital is the most appropriate whenever following factors are of very great importance: preservation of confidentiality and trade secret, time and flexibility. The authors indicate the need for change in thinking about the Structural Funds to happen. More attention should be paid to select appropriate financial instruments to support innovation and SMEs' development, and not to the issue of how to absorb the Structural Funds in Poland. (original abstract)
Rocznik
Strony
195--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie
Bibliografia
 • Cieślak A. (2008), Firmom trudniej zdobyć dotacje, "Rzeczpospolita" nr 44.
 • Czajkowska A. (2010), Kredyt pomostowy jako innowacyjna forma pomocy banków w pozyskiwaniu wspólnotowych instrumentów finansowych dla sektora MSP, "Folia Oeconomica" nr 233.
 • Czternasty W., Mikołajczak P. (2010), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a źródła ich finansowania, Współczesne dylematy, w: Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego, T.1, Grzelak A., Pająk K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Heller J. (2010), Fundusze europejskie w kształtowaniu rozwoju gospodarczego województw w Polsce, "Samorząd Terytorialny" nr 7-8.
 • Janasz K. (2010), Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce: źródła i modele, Difin, Warszawa.
 • Jasiński L. J. (2010) Strategia "Europa 2020", "Nowe Życie Gospodarcze" nr 6.
 • Katra P., Komorowski B. (2005), Venture capital - kapitał na rozwój, "Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie" nr 3.
 • Kwieciński J., Wojciechowska N. (2011), Stan wykorzystania funduszy europejskich. V raport, BCC, Warszawa.
 • Masiukiewicz P. (2006), Pieniądze do wzięcia, "Bank" nr 7-8.
 • OECD (2010), Entrepreneurship and Innovation OECD Publishing, Paris.
 • Osikowicz M. (2006), Kontrowersje wokół terminów: wydatek, koszt i nakład w polskich oraz unijnych aktach prawnych dotyczących funduszy strukturalnych. "Przegląd Prawa Europejskiego" nr 1-2.
 • Piotrowski Sz. (2009), Konkurencyjność a uwarunkowania prawne polityki konkurencji Unii Europejskiej, w: Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piotrowski Sz. (2010a), Standaryzacja konkursów o dotacje unijne: koncepcja szablonów projektu, w: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom I, Jóźwik B., Zalewa P. (red.), Wydaw. KUL, Lublin.
 • Piotrowski Sz. (2010b), Nadzór i Relacje między Inwestorem Publicznym a Funduszem venture capital, w: Nadzór Korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Urbanek P. (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Polok I. (2009), Bez banków ani rusz, "Gazeta Bankowa" nr 5.
 • Starkowski M. T. (2009), Przed szansą, "Bank" nr 2.
 • Szczęsna A. (2002), Problem ustalania kosztu kapitału i jego wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 329.
 • Wolański R. (2010), Środki unijne a innowacje małych i średnich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 99.
 • Wrzesiński M. (2008), Kapitał podwyższonego ryzyka: proces inwestycyjny i efektywność, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Zhang J. (2003), High-tech start-ups and industry dynamics in Silicon Valley, San Francisco, CA, Public Policy Institute of California.
 • Zhang J. (2006), Silicon Valley's regional advantages: evidence from venture capital data, w: Entrepreneurship and dynamics in the knowledge economy, Karlsson C., Johansson B., Stough R. (red.), New York; London, Routledge.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.